Unang Aid

More: Mahalagang paghahanda , Mga Bite & Stings , Heat & Cold Exposure , Paghinga Emergency , Bruises, Cuts & Punctures , Pagtawag para sa Tulong , Broken Bones , Impeksyon , Allergies & Anaphylaxis , Rash