Pamamahala ng Tanggapan

More: Pagsingil at Pag-coding , Staffing & Operations , Mga Relasyon ng Pasyente , Personal na Impormasyon sa Kalusugan