Paggamit ng Pagsusuri sa Kalidad upang Pagbutihin ang Mga Medikal na Pananalapi ng Tanggapan

Ang isa sa pinakamabilis na lumalagong mga uso sa pangangalagang pangkalusugan ay ang paggamit ng isang pagsusuri sa kalidad upang mapabuti ang pananalapi. Ang mga tagapangasiwa ng medikal na opisina ay nakaharap sa maraming mga problema dahil sa patuloy na pagbabago sa mga pamantayan sa pagsingil at coding at mga kinakailangan sa IT. Maaari itong maging isang hamon para sa tagapangasiwa upang makamit ang napakaraming pagbabago lalo na sa isang maliit na tanggapan na may limitadong kawani. Hindi mo kailangang mag-isa. Ang isang pagpipilian ay ang pag-upa ng isang tagasuri ng kalidad sa isang full-time o kontrata na batayan upang magrekomenda ng mga layunin, pagpapabuti ng proseso, at kung paano upang masukat ang mga ito.

Mga Pananagutan ng Marka ng Tagasuri

stocknroll / Getty Images

Ang isang tagasuri ng kalidad ay isang nakaranas ng medikal na biller at / o tagapagkodigo na nagsasagawa ng mga pagsusuri sa pagganap sa tanggapan ng medikal na partikular na nauugnay sa mga billing at mga account receivable . Ang tagasuri ng kalidad ay may maraming mga responsibilidad, ngunit ang pangunahing layunin ay upang mapahusay ang mga proseso at paikliin ang mga cycle ng kita ng cycle.

Ayon sa HFMA (Healthcare Financial Management Association), ang kabuuang average na araw ng mga account receivable (A / R) ay 44.5. Kung ang iyong mga A / R na araw ay mas malaki kaysa sa 60, ang iyong medikal na tanggapang puwang ay maaaring makinabang sa pagkuha ng isang tagasuri ng kalidad.

Maaari kang gumamit ng isang full-time na tagasuri ng kalidad o sa isang kontrata kung kinakailangan.

Magrekomenda ng Mga Layunin sa Pag-unlad ng Pagganap

Ron Levine / Getty Images

Ano ang iyong mga layunin upang mapabuti ang pagganap ng pananalapi ng iyong medikal na opisina? Ang kalidad ng analyst ay maaaring tumingin sa iyong mga proseso at mga palabas at gumawa ng mga rekomendasyon.

Kilalanin ang Mga Oportunidad para sa Pagsasanay at Pag-develop

Kristian Sekulic / Getty Images

Anong karagdagang edukasyon at pagsasanay ang kailangan ng iyong mga tauhan upang manatili sa kasalukuyang mga bagong regulasyon, alituntunin, at proseso? Maaaring mahirapan din ng mga biller at coder na maghanap ng oras upang magbasa sa lahat ng mga bagong update. Mayroon kang mga opsyon para sa kung paano mo ito mabibigyan para sa iyong mga kawani.

Magmungkahi ng Mga Aktibidad sa Pagpapaganda ng Proseso

Laflor / Getty Images

Paano mo mapapabuti ang iyong mga proseso sa sandaling makita mo ang mga kahinaan at mga mapagkukunan ng error at mga pagkakataon na hindi nakuha? Ang tagasuri ng kalidad ay maaaring gumawa ng mga rekomendasyon.

Masukat ang pagganap

Altrendo Images / Getty Images

Kung hindi mo sukatin, hindi mo malalaman kung ang iyong mga pagsusumikap sa pagpapabuti ay naging epektibo. Ang iyong mga layunin ay kailangang masusukat at kailangan mong magtakda ng mga proseso ng pagsukat.