5 Mga Tip para sa Novice Medical Coder

Ang medikal na coding ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng pagsingil ng medikal. Kahit na ang diagnosis coding ay isang piraso lamang ng isang coders job, ito ay isa sa mga pinaka-kritikal na kadahilanan ng coding dahil ito ay kumakatawan sa sakit ng pasyente, sakit, pinsala, kondisyon, o sintomas na nakakaapekto sa kalusugan ng pasyente.

Ang isang tao bago sa medikal na coding o isinasaalang-alang ang isang karera sa medikal na coding ay maaaring suriin ang mga sumusunod na maikling pangkalahatang-ideya ng diagnosis (ICD) coding.

1 -

Pagtukoy sa Tamang Diagnosis Code
Stockvault

Upang matukoy ang tamang mga diagnosis code (ICD), dapat gamitin ng mga medikal na tagapagkodigo ang parehong Volume 1 at 2 na magkakasunod. Dami 1 ay ang talaan ng mga talaan ng mga sakit na sumasaklaw sa mga partikular na sakit at kondisyon. Ang Dami 2 ay ang alpabetikong listahan ng mga sakit na nagbibigay ng impormasyong kailangan upang kilalanin ang mga partikular na kundisyon.

Higit pa

2 -

Ang Mga Dahilan sa Paggamit ng Mga Diyagnosis na Mga Code

Ang reimbursement ng seguro ay ang paggamit ng bilang ng mga kadahilanan ng diagnosis na mga code. Ang mga code ng diagnosis ay mahalaga sa pagkuha ng mga medikal na claim na tumpak na binayaran. Ang mga pagbabayad para sa mga pagbisita sa inpatient sa ospital ay pangunahing batay sa mga sakit at kondisyon, na makakatulong sa pagbuo ng DRG (Mga Kaugnay na Grupo sa Diyagnosis) .

Bilang karagdagan, ang mga diagnosis code ay nagpapahiwatig ng medikal na pangangailangan o dahilan kung bakit natanggap ng pasyente ang uri ng pangangalaga na natatanggap nila kung ito ay isang x-ray, lab, pagbisita sa opisina, o operasyon. Ang mga nagbabayad ng seguro lalo na ang Medicare ay tanggihan ang mga claim na hindi nagpapahiwatig ng medikal na pangangailangan ng pagdalaw ng pasyente.

May iba pang mga gamit para sa diagnosis code:

3 -

Ang Proseso ng 5 Hakbang para sa Medical Coding
 1. Repasuhin ang dokumentong medikal na iniulat ng manggagamot, nars, tekniko, at / o iba pang klinikal na kawani.
 2. Kilalanin ang mga kondisyong medikal na kailangang ma-code.
 3. Kilalanin ang mga pangunahing termino para sa bawat kalagayan.
 4. Hanapin ang pangunahing term sa Volume 2, ang alpabetikong index
 5. Gamitin ang code na matatagpuan gamit ang Dami ng 2 at i-verify ito gamit ang Dami ng 1, ang listahan ng hugis ng mga talaan, at ilapat ang naaangkop na mga alituntunin.

4 -

Ang Classificiation ng Sakit at Pinsala

Mayroong 17 iba't ibang mga klasipikasyon ng mga sakit at pinsala para sa mga pangunahing termino at sub-term na diagnosis na may bilang mula 001 hanggang 999.

 1. Nakakahawang at Parasitic Diseases
 2. Neoplasms
 3. Endocrine, Nutritional and Metabolic Diseases, at Disorders Disorders
 4. Mga Karamdaman ng Dugo at Mga Nagbubuo ng Dugo
 5. Mga Karamdaman sa Mental
 6. Mga Karamdaman ng Sistema ng Nervous at Sense Organs
 7. Mga Sakit ng Sistema sa Paggalaw
 8. Mga Sakit ng Sistema ng Paghinga
 9. Mga Sakit ng Digestive System
 10. Mga Karamdaman ng Genitourinary System
 11. Mga komplikasyon ng Pagbubuntis, Panganganak, at ang Puerperium
 12. Mga Karamdaman ng Balat at Pang-ilalim ng Buhok na Tissue
 13. Mga Karamdaman ng Musculoskeletal System at Connective Tissue
 14. Congenital Anomalies
 15. Ang ilang mga Kundisyon Pinagmulan sa Panahon ng Perinatal
 16. Mga Sintomas, Mga Palatandaan, at Mga Kundisyon na Hindi Malinaw
 17. Pinsala at Pagkalason

Bilang karagdagan sa mga ito, mayroong 2 uri ng mga supplemental code.

 1. V Code: Supplementary Classification of Factors Influencing Status Health and Contact with Health Services
 2. E Code: Supplementary Classification of External Causes of Injury and Poisoning

5 -

Kung saan Pumunta para sa Tulong