Paano Iwasan ang Nawalan ng Kita para sa Walang Awtorisasyong Bago

Mga Hakbang upang matiyak na ang Authorization ay Natanggap para sa Mga Pamamaraan sa Medikal

Ang mga itinakdang claim dahil sa di-awtorisadong mga pamamaraan o serbisyo ng pasyente ay maaaring maging isang malaking pagkawala sa kita na hindi dapat madalang. Bagaman ang karamihan sa mga opisina ng medikal ay lumalapit sa 100 porsiyentong pag-verify para sa mga pasyente na serbisyo, wala pang garantiya na ang bawat account ay gagawin ito sa pamamagitan ng departamento ng pag-claim ng seguro ng kumpanya na nasuspinde.

Sino ang Responsable para sa Pagkuha ng Bago Authorization?

Ang mga claim na tinanggihan dahil sa walang naunang awtorisasyon ay mangyayari lalo na sa isang setting ng ospital.

Kahit na ang pamamaraan ay maaaring maganap sa ospital, ang pananagutan ay nakasalalay sa opisina ng manggagamot upang makuha ang naunang awtorisasyon .

Siyempre, makatuwiran para sa doktor na maging responsable sa pagkuha ng pahintulot dahil iniutos nila ang pamamaraan bilang bahagi ng paggamot para sa kanilang pasyente. Ang manggagamot ay may kasaysayan ng medikal na pasyente at lahat ng impormasyon na nais ng kompanya ng seguro na gawin ang kanilang pagpapasiya. Gayunpaman, ang tanggapan ng medisina ay ganap na responsable upang matiyak na ang pahintulot ay nakuha dahil ang ospital ay mawawalan ng kita, hindi ang manggagamot.

Ang mga Hakbang para sa Pagtiyak Bago Natanggap ang Authorization

Kailangan lamang ng kaunting dagdag na pagsisikap sa bahagi ng tanggapan ng medikal upang matiyak na ang mga kinakailangang hakbang ay kinuha upang maiwasan ang nawalang kita para sa walang naunang awtorisasyon. Sundin ang mga simpleng hakbang na ito.

  1. Sa oras na naka-iskedyul ang pasyente para sa isang pamamaraan, dapat magsimula ang proseso ng pagpapatunay ng seguro.
  1. Kung ang kompanya ng seguro ay nangangailangan ng pahintulot para sa pamamaraan, makipag-ugnay kaagad sa opisina ng manggagamot upang malaman kung ang awtorisasyon ay nakuha.
  2. Kung ang opisina ng manggagamot ay nakakuha ng pahintulot, kunin ang numero ng awtorisasyon mula sa kanila. Kung wala ito, kontakin ang angkop na departamento sa kompanya ng seguro upang makuha ang numero ng awtorisasyon. Isa ring magandang ideya na tiyakin na ang impormasyon na mayroon ang mga ito ay tumutugma sa iyong mga tala.
  1. Kung ang tanggapan ng manggagamot ay hindi nakuha ang pahintulot, magalang na ipaalam sa kanila na dapat nilang makuha bago ang kanilang pasyente ay maaaring magkaroon ng kanilang pamamaraan. Kadalasan, ang mga doktor ay sumusunod sa kahilingang ito. Gusto nila ang kanilang mga pasyente na magkaroon ng pinakamahusay na pangangalaga at hindi gumawa ng anumang bagay upang malagay sa panganib ang mga ito mula sa pagiging magagawang magkaroon ng isang pamamaraan na gumanap.
  2. Laging sundin ang kumpanya ng seguro. Kung maaari, humiling ng fax ng naaprobahang awtorisasyon para sa iyong mga rekord. Maaaring kailangan mo ito sa ibang pagkakataon.
  3. Kung ang isang pagbabago ng pamamaraan o isang bagay ay idinagdag sa huling minuto, kontakin ang kompanya ng seguro sa lalong madaling panahon upang idagdag ang mga pagbabago sa pahintulot. Ang ilang mga kompanya ng seguro ay nagpapahintulot ng kaunting 24 na oras na paunawa para sa pag-apruba sa mga pagbabago.

Suriin at Suriin Muli

Ang pangunahing ideya dito ay upang suriin, at pagkatapos ay suriin muli, at kapag tapos ka na ng pag-check, suriin ang isang huling oras. Huwag ipagpalagay na ang opisina ng manggagamot ay nakakuha ng pahintulot. Gayundin, huwag ipagpalagay na ang naunang awtorisasyon ay hindi kinakailangan. Ang bawat kompanya ng seguro, kabilang ang Medicare at Medicaid , ay may sariling mga alituntunin at kung ano ang hindi kinakailangan para sa isa ay maaaring kailanganin para sa iba. Tiyakin na ikaw at ang iyong mga pasyente ay sakop.