Appealing Denied Medical Claims

Kapag tapos na nang tama, ang mga sumasamo sa mga medikal na claim ay maaaring maging isang epektibong paraan upang malutas at makatanggap ng pagbabayad para sa mga claim na tinanggihan dahil sa mga dahilan maliban sa simpleng mga error sa pagpaparehistro. Ang ilang mga claim ay mas madaling malutas kaysa iba dahil sa isang error sa coding o pagsingil. Ang iba ay maaaring maging mas kumplikado. Bago magsampa ng apela, mahalaga na suriin ang claim upang matukoy kung ito ay nagkakahalaga ng paggastos ng oras at pera.

Magtakda ng Halaga ng Dollar. Depende sa average na halaga ng dolyar ng iyong mga claim sa medikal, mahalaga na magtakda ng isang dolyar na halaga para sa mga claim na tinanggihan na inapela. Pinipili ng ilang mga pasilidad na mag-apela lamang sa mga claim na mas mataas sa $ 9.99. Kung ang iyong medikal na opisina ay may mga claim na may mataas na halaga o may maraming mga natitirang mga account, maaaring ito ay sa iyong pinakamahusay na interes upang itakda ang iyong halaga ng apila na mas mataas upang matiyak na ang mahalagang oras ay hindi ginugol sa paghabol mababa ang mga dolyar na account. Kasama rin dito ang mga singil sa linya na tinanggihan para sa walang medikal na pangangailangan o iba pang mga dahilan ng kumpanya ng seguro.

Repasuhin ang Dahilan ng Pagtanggi. Ang dahilan kung bakit tinanggihan ang claim ay mahalaga kapag nagpasya na mag-file ng apela. Kung naniniwala ka na ang kompanya ng seguro ay mali na tinanggihan ang iyong claim pagkatapos ay dapat na talagang gumawa ng isang pagtatangka upang mag-apila ng kanilang desisyon. Ang isang popular na pagtanggi na madaling ma-apela ay para sa walang naunang pahintulot.

Maraming beses na natanggap ang awtorisasyon para sa paggamot ng pasyente ngunit maraming beses na naiwan sa form ng claim. Ito ay dapat na isang madaling ayusin lalo na dahil ang kumpanya ng seguro ay nagbigay ng awtorisasyon sa unang lugar. Maaari mong iwasto ang pagtanggi na ito gamit ang isang simpleng tawag sa telepono, i-refile ang claim sa seguro o magsumite ng sulat ng apela.

Huwag Pag-antala. Subukang isumite ang iyong apela sa loob ng 7 araw mula sa pagtanggap ng abiso ng pagtanggi. Ang mas matagal mong gawin upang malutas ang isang pagtanggi, mas mababa ang posibilidad na maaprubahan ang iyong apela. Ang bawat kompanya ng seguro ay may napapanahon na paghaharap ng deadline at kung minsan kapag ang mga claim ay hindi nalutas kaagad, maaari silang iwan sa mga account na maaaring tanggapin para sa matagal na hindi pagtupad upang gawin ang deadline ng paghaharap.

Kunin ang Pasyente ng Tulong . Ang mga pasyente ay maaaring ang iyong pinakamahusay na mapagkukunan kapag nagkakaproblema sa pagkuha ng mga kompanya ng seguro upang bayaran ang mga claim. Ang pasyente ay maaaring hindi mag-isip na maaari silang maging isang benepisyo ngunit mayroong dalawang mahusay na motivators upang makuha ang mga ito sa iyong panig. Isa - ang mga pasyente ay nagbabayad ng maraming pera sa mga premium ng seguro para sa kanilang seguro at kung ang kumpanya ng seguro ay hindi nagbabayad ng kanilang bahagi, ang mga pasyente ay maaaring makita ang mga ito sa isang negatibong paraan. Paalalahanan ang mga pasyente na ang layunin ng kompanya ng seguro ay tulungan ang pagbayad ng kanilang mga singil sa medikal. Makakatulong kung tinawag nila ang kompanya ng seguro para sa iyo. Dalawang - maraming beses kung ang kumpanya ng seguro ay hindi nagbabayad, ang pasyente ay ganap na responsable sa pagbabayad ng bill depende sa dahilan ng pagtanggi. Muli, ipaalala sa mga pasyente na ang mga ito ay may pananagutan para sa bill at kung ang kumpanya ng seguro ay hindi nagbabayad, kailangan nila.

Maraming pasyente ang nais makipag-ugnayan sa kompanya ng seguro sa halip na bayaran ang kanilang sarili.

Alamin ang Iyong Kontrata. Ang ilang pagtanggi sa iyong natanggap na medikal na tanggapan ay maaaring laban sa mga kondisyon ng iyong kontrata. Sa partikular, mahalagang malaman at maintindihan ang "Mga Sakop na Sakop" at "Kabayaran". Ang impormasyon na ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa mga sumasamo na mga claim na hindi dapat na tinanggihan sa unang lugar.

Gamitin ang Mga Mapagkukunan ng Labas. Kung kinakailangan, samantalahin ang mga mapagkukunan sa labas upang matulungan kang makuha ang natitirang mga tinanggihan na binayaran. Gamitin ang mga serbisyo ng isang outsourcing agency o bigyan ang iyong mga kawani ng mga tulong sa trabaho upang makuha ang trabaho.