Mga Nangungunang 5 Mga Error sa Medikal na Pagsingil

Bawasan ang mga Pag-aalis ng Medikal na Pag-aangkin sa pamamagitan ng Pagkakaroon ng mga Pagkakamali sa Pagsingil

Ang mga pagkakamali sa pagsingil ay maaaring maging sanhi ng maraming mga pagtanggi sa pag-claim at mga problema sa pananalapi sa opisina ng medikal. Ang mga naantalang pagbabayad, mahal na mga multa, at pagkawala ng kita ay maaaring maganap lahat kung ang mga pagkakamali ay hindi nahuli nang maaga. Kung ang iyong medikal na opisina ay nakakaranas ng mga kahirapan sa pananalapi, maaaring kailanganin mong suriin ang iyong mga claim para sa mga pinaka-karaniwang mga pagkakamali sa pagsingil bago ang pagsingil ng iyong mga claim.

1 -

Kabiguang Patunayan ang Seguro
PhotoAlto / Frederic Cirou / Getty Images

Ang numero ng isang dahilan kung bakit ang karamihan sa mga claim sa pagsingil sa medisina ay tinanggihan ay resulta ng hindi pagpapatotoo sa seguro sa seguro. Dahil ang impormasyon sa seguro ay maaaring magbago sa anumang oras, kahit na para sa mga regular na pasyente, mahalaga na ang provider ay nagpapatunay sa pagiging kwalipikado ng miyembro bawat oras at serbisyo ay ibinigay. Mayroong apat na karaniwang pagtanggi na nauugnay sa pagpapatunay ng seguro:

  1. Tinanggihan o hindi karapat-dapat ang pagsakop ng mga miyembro para sa petsang ito ng serbisyo
  2. Hindi awtorisadong mga serbisyo
  3. Mga serbisyo na hindi sakop ng mga benepisyo sa plano
  4. Nakamit ang mga pinakamataas na benepisyo

Higit pa

2 -

Hindi tumpak o Hindi kumpletong Impormasyon ng Pasyente
David Sacks / Getty Images

Ang mga simpleng kamalian sa impormasyon ng pasyente ay maaaring humantong sa mga pagtanggi sa pagsingil. Ang pinakamaliit na detalye ay mahalaga sa pagkuha ng mga bayad sa medikal na binabayaran sa unang pagkakataon. Ang mga tauhan ng tanggapan ng harap ay maaaring makatulong na mabawasan ang mga pagtanggi na ito sa pamamagitan ng pagsuri sa mga sumusunod na detalye ng tsart ng pasyente:

Ang mga pagtanggi dahil sa alinman sa mga kamalian sa itaas ay maaaring muling i-filing ngunit sa halip na isang 14-araw na pagbayad sa pagbayad, maaaring tumagal ng hanggang sa 30 hanggang 45 na araw upang magbayad sa wakas.

Higit pa

3 -

Maling Diyagnosis o Mga Kodigo sa Pamamaraan
UpperCut Images / Getty Images

Ang mga claim sa coding ay wastong nagbibigay-daan sa tagapagbigay ng seguro na malaman ang mga sintomas, karamdaman o pinsala ng pasyente at ang paraan ng paggamot na ginagawa ng manggagamot. Ang mga pagkakamali sa pag-coding ay nangyayari kapag ang claim ay isinumite sa kompanya ng seguro na may maling diagnosis o pamamaraan na code sa claim. Ang maaaring maging sanhi ng pag-claim na tinanggihan dahil sa mga dahilan tulad ng walang medikal na pangangailangan o pamamaraan ay hindi tumutugma sa pahintulot.

Iba pang mga kadahilanan kung bakit ang maling diagnosis code o pamamaraan code ay maaaring magtapos sa claim:

Higit pa

4 -

Doblehin o Maling Pagsingil
Tetra Images / Getty Images

Ang duplicate na pagsingil ay pagsingil para sa parehong pamamaraan, pagsubok, o paggamot nang higit sa isang beses. Ang mga katulad na pagkakamali ay maaaring pagsingil para sa maling serbisyo o pagsingil para sa mga serbisyo na hindi gumanap. Minsan kinansela ang isang pamamaraan o pagsubok ngunit hindi inalis mula sa account ng pasyente. Karamihan ng panahon, ang mga uri ng pagkakamali ay dahil sa isang simpleng kamalian ng tao. Gayunpaman, maraming mga pasilidad ay pinondohan ng bawat taon dahil sa paggawa ng pandaraya para sa mismong dahilan. Ang panlilinlang ay itinuturing na kusang-loob at sadyang nagsasabing ang mga claim sa medikal na hindi tumpak.

Ang isang paraan upang mapigilan ang kamalian sa medikal na pagsingil ay sa pagsasagawa ng mga pag-audit ng tsart. Ang pag-audit ng tsart ay isang simpleng paraan upang tiyakin na ang lahat ng bahagi ng isang paghahabol ay tama ang sinisingil.

5 -

Upcoding o Unbundling
Christopher Furlong / Getty Images

Ang pagkakakilanlan ng isang antas ng serbisyo o pamamaraan na ginaganap upang magbayad nang higit pa o makatanggap ng mas mataas na rate ng pag-reimburse ay itinuturing na upcoding. Nangyayari ang pag-uptake kapag ang isang serbisyo na isinagawa ay hindi sakop ng Medicare ngunit ang mga bill ng provider ay isang sakop na serbisyo sa lugar nito.

Ang ilang mga serbisyo ay itinuturing na lahat ng napapabilang. Ang pagbubuwag ay pagsingil para sa mga pamamaraan nang hiwalay na karaniwang sinisingil bilang isang singil. Halimbawa, isang bill ng provider para sa dalawang unilateral screening mammograms, sa halip na pagsingil para sa 1 bilateral screening mammogram.

Higit pa