Paghahanda ng CMS-1500 Medikal na Claim Form

Form ng Pagsingil sa Medikal na Tanggapan para sa Medicare, Medicaid, at Insurer

Gg

Ang CMS-1500 ay ang red-ink-on-white-paper standard claim form na ginagamit ng mga physician at mga supplier para sa billing billing. Kahit na ito ay binuo ng Centers para sa Medicare at Medicaid (CMS), ito ay naging standard na form na ginagamit ng lahat ng mga carrier ng seguro.

Ito ay binago pana-panahon. Bilang ng Abril 1, 2014, ang binagong bersyon 02/12 ay ang tanging natanggap ng Medicare.

Ang mas lumang bersyon 08/05 ay hindi na wasto.

Sino ang Maaaring Mag-claim ng Bill sa Paggamit ng CMS-1500?

Maaaring gamitin ng anumang non-institutional provider at tagapagtustos ang CMS-1500 para sa mga claim sa medikal na pagsingil .

Mga Tip para sa Paghahanda ng CMS-1500

Ang mas detalyadong mga tagubilin ay matatagpuan sa www.cms.gov o www.nucc.org

Pagbabago ng CMS 1500 - Bersyon 02/12

Ang epektibong Enero 6, 2014, ang binagong bersyon (02/12) ng form ng CMS 1500 ay naaprubahan para magamit. Ang binagong CMS 1500 form (bersyon 02/12) ay binuo upang ihanay sa mga pagbabago sa format sa electronic billing mula sa bersyon 4010 hanggang bersyon 5010 ng 837P at ang pagbabago mula sa ICD 9 hanggang ICD 10.

Ang form ay inilunsad noong Enero 6, 2014. Bilang ng Abril 1, 2014, magagamit lamang ng mga tagapagbigay ang binagong form ng CMS 1500 (bersyon 02/12). Ang anumang natitirang mga stock ng 08/05 ay hindi dapat gamitin.

Mga Pagkakaiba sa Pagitan ng Bersyon 08/05 at Bersyon 02/12

 1. Ang Header: ang hugis-parihaba na simbolo ay pinalitan ng isang QR code.
 2. Field Locator 1: TRICARE CHAMPUS ay pinalitan ng TRICARE; Ang SSN ay pinalitan ng ID #
 3. Field Locator 8: PATIENT STATUS ay pinalitan ng RESERVED FOR NUCC USE
 4. Field Locator 9b: ANG IBA PANG INSURED'S DATE OF LABOR, SEX ay pinalitan ng RESERVED FOR NUCC USE
 5. Field Locator 9c: Ang NAME ng EMPLOYER o SCHOOL ay pinalitan ng RESERVED FOR NUCC USE
 6. Field Locator 10d: NAGPAGAWA SA PARAAN NG LOKAL ay pinalitan ng CLAIM CODES (Itinalaga ng NUCC)
 7. Field Locator 11b: NAME NAME o SCHOOL ay pinalitan ng OTHER CLAIM ID (Itinalaga ng NUCC); ang isang tuldok na linya ay idinagdag upang mapaunlakan ang paggamit ng isang 2-digit na kwalipikado
 8. Field Locator 14: PETSA NG CURRENT (red arrow) ILLNESS (unang sintomas) O INJURY (aksidente) O PAGBABAGO (LMP) ay pinalitan ng PETSA NG KASALUKUYANG PAGSUSULIT, KATURAYAN, o PAGBUBUNTIS (LMP); Ang QUAL ay idinagdag, at ang isang may tuldok na linya ay idinagdag upang mapaunlakan ang paggamit ng isang 3-digit na kwalipikado
 9. Pagpuntirya ng Patlang 15: KUNG PATIENTO AY NAGKATAON O KARAGDAGANG KASALANAN. GUMAGAWA NG FIRST DATE ay pinalitan ng OTHER DATE; Ang QUAL ay idinagdag, at ang isang may tuldok na linya ay idinagdag upang mapaunlakan ang paggamit ng isang 3-digit na kwalipikado
 1. Field Locator 17: isang may tuldok na linya ang idinagdag upang mapaunlakan ang paggamit ng isang 2-digit na kwalipikado
 2. Field Locator 19: NAGPAPAHAYAG PARA SA LOKAL NA PAGGAMIT ay pinalitan ng ADDITIONAL IMPORMASYONG PAGLABAGO (Itinalaga ng NUCC)
 3. Field Locator 21: Ang ICD Ind ay naidagdag at ang isang may tuldok na linya ay idinagdag upang mapaunlakan ang paggamit ng isang 1-digit na kwalipikado; 8 karagdagang mga linya ay idinagdag para sa diagnosis code; Ang mga label para sa mga linya ng diagnosis ay binago mula sa mga numero hanggang sa mga alphas
 4. Field Locator 22: MEDICAID RESUBMISSION ay pinalitan ng RESUBMISYON
 5. Field Locator 30: BALANCE DUE ay pinalitan ng Rsvd para sa NUCC Use