Kapag Hindi Ka Makakuha ng Diyagnosis

Pagkabigo sa Diagnose

Posible na walang mas nakakabigo o nakakalungkot sa isang pasyente o sa kanyang doktor kaysa sa isang hanay ng mga sintomas - at walang pangalan para sa kung ano ang ibig sabihin ng mga sintomas. Walang pangalan, walang label para sa hanay ng mga sintomas na nangangahulugan na ang pasyente ay hindi nalalaman.

Ang "pagkabigo sa pag-diagnose" ay ang terminolohiya na ginagamit ng mga doktor (at mga abogado) upang ipahiwatig na ang isang pasyente ay may isang hanay ng mga sintomas na nawala na hindi nalalaman.

Ito ay itinuturing na isa sa mga paraan ng misdiagnosis, o napalampas na diagnosis. Kapag ang kabiguang mag-diagnose ay humahantong sa pinsala sa pasyente, may mga legal na paggalang. Kapag ang kabiguan ay humahantong sa isang diagnosis sa oras upang gamutin ang diagnosed na sakit o pinsala, ito ay itinuturing na isang "pagkaantala diagnosis."

Bakit Hindi Matukoy ang Diagnosis?

Anuman ang inaasahang resulta, ang kakulangan ng isang label ay nakakabigo at nakakapinsala sa pinakamaliit, at nakakatakot sa pinakamasama. Ang mga pasyente ay maaaring pumunta ng mga buwan o taon na walang label na kailangan nila at maaaring magdulot ng kakulangan ng paggamot. Sila ay maaaring maging higit na nabawasan sa proseso Ang mga kasangkot na may kinalaman ay magiging bigo.

Paano Madalas Nasuri ang mga Pasyente?

Ang mga istatistika tungkol sa dalas ng napalampas na mga diagnosis ay nag-iiba ayon sa mga sintomas o sa pagtukoy sa kalaunan. Ang ilang mga halimbawa ay:

Ang mga ito ay mga halimbawa lamang. Ang isang napalampas na pagsusuri ay maaaring mangyari sa halos anumang sakit o kondisyon.

Mga Kinalabasan Mula sa Kakulangan ng Diagnosis

Para sa mga pasyente na hindi natuklasan, mahalaga na tandaan na gusto ng doktor na magkaroon ka ng isang malinaw na pagsusuri, pati na rin, dahil ito ang magiging pinakamahusay na paraan upang matukoy ang tamang paggamot. Bukod dito, mahalaga na tandaan na ang agham ng medisina ay maaaring maging mataas na advanced, ngunit hindi ito nangangahulugan na ito ay palaging eksakto o perpekto. Minsan ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang upang malaman kung ano ang wala ka, na mas madalas na matukoy ng iyong doktor kaysa malaman kung ano ang mali sa iyo.

Kung ikaw ay di-natuklasan nang masyadong mahaba, at nabigo dahil hindi nakumpirma ng iyong doktor ang isang tukoy na pagsusuri para sa iyo, maaari mong suriin ang mga taktika na ito para sa paglutas ng iyong hindi nalalamang sakit o kondisyon .