Uri ng Mga Kodigo sa Bill para sa UB-04 Claim Form

I-decode ang Uri ng Mga Code ng Bill

Ang uri ng mga code ng bill ay tatlong-digit na mga code na matatagpuan sa UB-04 claim form na naglalarawan sa uri ng bayarin na ipinagkakaloob ng isang provider sa isang nagbabayad, tulad ng Medicaid o isang kompanya ng seguro. Kinakailangan ang code na ito sa linya 4 ng UB-04.

Ang bawat digit ay may isang tiyak na layunin at kinakailangan sa lahat ng UB-04 claims sa field tagahanap 4. Talakayin natin ang ilang mga halimbawa ng mga bill code at pagkatapos ay tingnan kung ano ang ibig sabihin ng bawat digit at kung anong mga code ang hitsura.

Ang mga code ay nai-publish sa National Uniform Billing Committee (NUBC) na mga alituntunin. Suriin ang kasalukuyang manu-manong para sa anumang mga pagbabago o pagbabago.

Mga Halimbawa ng Mga Uri ng Bill

Image courtesy ng BSIP UIG / Getty Images

Narito ang mga halimbawa ng mga uri ng mga code ng bill at kung ano ang ibig sabihin nito.

Unang Digit ng Type-Type ng Uri ng Pasilidad ng Bill

Ang unang digit ay tumutukoy sa uri ng pasilidad.

1 - Hospital
2 - Skilled Nursing
3 - Home Health
4 - Pampublikong Nonmedical Health Care Facility (Hospital)
5 - Pampublikong Nonmedical Health Care Facility (Extended Care)
7 - Klinika
8 - Specialty Pasilidad, Hospital ASC Surgery

Ikalawang Digit ng Kodigo ng Uri ng Bill

Ang ipinahihiwatig ng pangalawang digit ay depende sa unang digit. Mayroon itong iba't ibang mga kahulugan para sa mga klinika at mga espesyal na pasilidad.

Ang ikalawang digit ay tumutukoy sa pag-uuri ng kuwenta maliban sa mga klinika at mga espesyal na pasilidad.

Kung ang unang digit ay 1-5, ang pangalawang digit ay:
1 - Inpatient ( Medicare Part A )
2 - Inpatient ( Medicare Bahagi B )
3 - Outpatient
4 - Iba (Medicare Bahagi B)
5 - Level I Intermediate Care
6 - Level II Intermediate Care
7 - Subacute Inpatient (para gamitin sa Kodigo sa Kita ng 019X)
8 - Swing Bed

Para sa Klinika Lamang:

Kung ang unang digit ay 7, ang pangalawang digit ay:
1 - Rural Health Clinic
2 - Pasilidad ng Dyalisis sa Batas o Independent Renal
3 - Federally Qualified Health Center (FQHC), Free Standing Provider-Based
4 - Ibang Pasilidad ng Rehabilitation (ORF)
5 - Comprehensive Outpatient Rehabilitation Facility (CORF)
6 - Sentro ng Pangangalagang Pangkalusugan ng Komunidad (CMHC)

Para sa Mga Espesyal na Pasilidad Lamang:

Kung ang unang digit ay 8, ang pangalawang digit ay:
1 - Nonhospital Based Hospice
2 - Hospital Based Hospice
3 - Ambulatory Surgical Center Services sa mga pasyente ng ospital
4 - Ibang Pasilidad ng Rehabilitation (ORF)
5 - Comprehensive Outpatient Rehabilitation Facility (CORF)
6 - Sentro ng Pangangalagang Pangkalusugan ng Komunidad (CMHC)

Ikatlong Digit ng Code-Frequency ng Uri ng Bill

Ang ikatlong digit ay tumutukoy sa dalas.

0 - Nonpayment o Zero Claim
1 - Umamin sa pamamagitan ng Claim Discharge
2 - Interim (First Claim)
3 - Interim (Patuloy na Paghahabol)
4 - Interim (Huling Klaim)
5 - Late Charge Only
7 - Kapalit ng Naganap na Pag-claim o Nawastong Klaim
8 - Walang bisa o Kanselahin ng isang Naunang Pag-aangkin
9 - Final Claim para sa isang Home Health PPS Episode

Mga Uri ng Pasilidad Gamit ang UB-04

Ang mga pasilidad na gumagamit ng pormularyong UB-04 ay kinabibilangan ng:

Nawastong mga Claim

Kapag gumagawa ng mga pagbabago sa naunang bayad na mga claim, ang karamihan ng mga naituwid na claim ay maaaring isumite sa elektronikong paraan.

1. I-update ang Code ng Dalas ng Pag-claim na may: 7 = Kapalit ng isang naunang claim 8 = Walang bisa / kanselahin ang isang naunang claim

2. Isumite ang claim gamit ang DCN (numero ng kontrol ng dokumento) o ICN (panloob na numero ng kontrol) mula sa pagpapaliwanag ng nagbabayad (EOP) o electronic remittance .

3. Kung kailangan mong magsumite ng isang naitama na claim sa papel, tiyaking tama ang format. Ang ilang mga payers ay tumatanggap ng photocopied black-and-white na mga bersyon ng mga medikal na claim ngunit ang pinakamahusay na proseso ay upang isumite ang orihinal na pulang-at-puting bersyon. Depende sa nagbabayad, kapag hindi ginamit ang orihinal na form ng claim, ang pag-claim ay hindi maaaring i-scan sa kanilang system nang maayos na lumilikha ng pagkaantala o pagtanggi ng pagbabayad.

Ang mga mahalagang punto sa pagkumpleto ng mga paghahabol na ito ay ang:

Pang-ilalim sa Mga Kodigo sa Bill para sa UB-04 Claim Form

Inilalarawan ng impormasyon sa itaas ang kasalukuyang layunin ng bawat isa sa 3 digit sa UB-04 claim form. Ang impormasyon na ito ay napapailalim sa pagbabago at pagbabago, ngunit ang anumang mga pagbabago ay matatagpuan sa National Uniform Billing Committee (NUBC) na mga alituntunin.

Ang mga code ay nai-publish sa National Uniform Billing Committee (NUBC) na mga alituntunin. Suriin ang kasalukuyang manu-manong para sa anumang mga pagbabago o pagbabago.

> Pinagmulan:

> National Uniform Billing Committee. Opisyal na UB-04 Data Mismong Katangian Manual 2016. http://www.nubc.org/subscriber/PDFs/UB042016TOC.pdf