Mga Skilled Nursing Facility para sa Paggagamot ng mga Pasyente

Ang skilled nursing ay isang term na tumutukoy sa pangangailangan ng isang pasyente para sa pangangalaga o paggamot na maaari lamang gawin ng mga lisensyadong nars. Kumuha ng mga katotohanan tungkol sa skilled nursing sa pagsusuri na ito ng sangay na ito ng pangangalagang medikal at ng mga pasyente na pinaglilingkuran nito.

Kabilang sa mga halimbawa ng mga pangangailangan ng mga nangangailangan ng nursing ang mga kumplikadong dressing ng sugat, rehabilitasyon , feedings ng tubo o mabilis na pagpapalit ng katayuan sa kalusugan.

Ang isang bilang ng mga pasyente ay maaaring magkaroon ng katayuan sa kalusugan na mabilis na nagbabago. Kabilang dito ang mga biktima ng aksidente o mga taong nag-develop o nagkasakit ng malubhang sakit. Ang mga taong nakaranas ng mga stroke ay madalas na nangangailangan ng rehabilitasyon at dapat matuto kung paano makipag-usap, maglakad o magpakain muli.

Mga Skilled Nursing Facility

Ang mga skilled nursing facility, madalas na tinutukoy bilang mga nursing home, ay mga pasilidad ng tirahan kung saan ang mga pasyente ay maaaring makatanggap ng mga skilled nursing services 24 oras sa isang araw. Magbabayad ang Medicare para sa mga serbisyong pasilidad ng mga dalubhasang pangangalaga kung may itinuturing na manggagamot na ang isang pasyente ay nangangailangan ng skilled nursing care at ang mga sumusunod na serbisyo ay makakatulong sa mga pasyente na matugunan ang kanilang mga layunin sa kalusugan.

Kasama sa mga serbisyo na saklaw ng Medicare ang mga pagkain, parehong pisikal at occupational therapy, mga gamot, mga serbisyong panlipunan, mga kagamitang medikal at mga gamit na ginagamit sa pasilidad ng dalubhasang pangangalaga. Sinasaklaw din ng Medicare ang mga serbisyo ng patolohiya sa pagsasalita sa wika at transportasyon ng ambulansiya sa isang medikal na pasilidad na may mga serbisyo na kinakailangan ng pasyente kung masyadong mapanganib para sa pasyente na maglakbay sa iba pang paraan at ang mga serbisyo na pinag-uusapan ay hindi magagamit sa pasilidad ng dalubhasang pangangalaga.

Ang mga pasyente sa mga pasilidad ng dalubhasang pangangalaga ay tumatanggap din ng mga silid na ibinabahagi nila sa mga kapwa pasyente, na binabayaran para sa kagandahang-loob ng Medicare. At bilang karagdagan sa mga pagkain, tumatanggap sila ng pagpapayo sa kanilang mga pangangailangan sa pandiyeta.

Binabalangkas ng Medicare sa website nito ang mga pangyayari kung saan ito ay hindi at hindi sasaklawin ang mga gastusin sa pasilidad ng mga skilled nursing facility.

Halimbawa, kung ang isang pasyente ay umalis sa isang dalubhasang pasilidad ng pangangalaga, ang Medicare ay hindi kinakailangang saklawin ang mga gastusin ng mga skilled nursing kung ang pasyente ay bumalik sa pasilidad, depende sa kung gaano katagal na iniwan ng pasyente ang pasilidad at sa ilalim ng mga kondisyon.

Ang mga kalagayan kung saan ang isang pasyente ay pumasok sa pangangalagang medikal ay maaaring makaapekto rin kung binabayaran ng Medicare ang mga gastusin para sa mga skilled nursing. Sa pangkalahatan, mayroong isang tatlong araw na inpatient na pangangailangan sa pagpapagamot sa ospital para sa Medicare upang masakop ang isang skilled nursing facility stay.

Ano ang Hindi Isama ang Bihasang Nursing

Ang mga skilled nursing ay hindi kasama ang mga serbisyo sa pangangalaga ng pampakalma o hospisyo o mga pang-matagalang pangangailangan sa pangangalaga. Para sa mga serbisyong iyon, kakailanganin mong tumingin sa ibang lugar. Tanungin ang isang miyembro ng iyong medikal na pangkat kung paano ka makakakuha ng tungkol sa pagkuha ng pangmatagalang pangangalaga o pag-aalaga ng hospisyo kung iyon ang kailangan ng iyong sitwasyon.

Pagpili ng Pasilidad

Kung isinasaalang-alang mo ang pagsusuri sa iyong minamahal sa pasilidad ng isang dalubhasang pangangalaga, gawin muna ang iyong pananaliksik. Sikaping bisitahin ang pasilidad, magtanong tungkol sa kanilang mga patakaran at gawain. Maaari mo ring tingnan ang mga pagsusuri na ang mga miyembro ng pamilya ng mga pasyente ay umalis tungkol sa mga pasilidad na ito online. Siyempre, ang standard na ginto ay nakakakuha ng isang referral mula sa isang taong personal mong kilala na may karanasan sa isang dalubhasang pasilidad ng pangangalaga.

Gg

Ang pagtanggap ng isang minamahal sa ganitong pasilidad ay isang malaking hakbang, kaya mahalaga na huwag magdesisyon nang dali-dali kung sakaling maghinayang ka mamaya sa iyong pinili.