Pagbutihin ang Mga Araw ng AR Sa Follow-Up ng Claim

Kung ang iyong mga claim sa medikal ay sinisingil ng elektroniko o papel na sinisingil sa pamamagitan ng koreo , kinakailangan na ang iyong mga kawani ng medikal na opisina ay sumunod sa mga carrier ng seguro upang makakuha ng katayuan sa pag-claim.

Kapag ang kuwenta ay natanggap ng kompanya ng seguro, hindi mo kailangang maging sa kanilang awa na mabayaran sa isang napapanahong paraan.

Pagpapabuti ng Mga Account para sa Mga Tanggap na Araw

Depende sa iyong paraan ng pagsingil, dapat mong asahan na makatanggap ng pagbabayad sa kasing liit ng 15 araw.

Kung ang iyong mga pagbabayad sa seguro ay averaging isang oras ng turnaround mas mahaba kaysa sa 30 araw mula sa oras na ipinadala ang iyong mga bill hanggang sa makatanggap ka ng pagbabayad, ang iyong opisina ay kailangang bumuo ng isang proseso para sa pag-follow up ng claim. Ang pagsunod sa katayuan ng iyong mga claim ay maaaring mapabuti ang iyong mga araw na maaaring tanggapin ang mga account .

Pinapayagan ng karamihan ng mga pinamamahalaang kontrata sa pangangalaga ang mga carrier ng seguro na 30 araw upang tumugon sa iyong claim nang walang parusa ng interes. Hindi ibig sabihin na kailangang bayaran nila ang claim sa loob ng panahong ito. Ang pagbuo ng isang patakaran ng koleksyon para sa iyong mga medikal na claim ay maaaring garantiya na ang iyong mga pag-aangkin ay babayaran nang mabilis.

Mga Alituntunin Kailangan mong Sundin-Up sa AR

May tatlong mga dahilan kung bakit kailangan mong sundin ang iyong mga claim sa medikal.

1. Ang claim ay hindi natanggap.

Ang pinakamalaking pagkaantala sa pagbabayad ay dahil sa pag-claim na hindi sa file. Sa ibang salita, ang claim ay hindi natanggap. Ito ay kadalasang nangyayari sa karamihan sa mga claim sa papel na nakakakuha ng mysteriously lost.

Upang maiwasan ito, mahusay na magpadala ng mga claim sa elektronikong paraan kapag maaari mo.

Kung ang claim ay hindi pa sinusunod-up sa mabilis, maaaring ito ay isang buwan o mas matagal bago mo malalaman kung ang kumpanya ng seguro ay hindi nakatanggap ng claim. Para sa mga claim sa papel, pahintulutan ang 10 araw ng negosyo bago tumawag upang makita kung natanggap na ang claim.

Para sa mga singilin sa elektronikong pagsingil, dapat kang makatawag sa loob ng 5 araw ng negosyo.

Ang mas maaga ay alam mo na ang claim ay hindi natanggap, mas maaga makakakuha ka ng isa pang claim ang pinto.

2. Ang claim ay tinanggihan.

Depende sa dahilan ng pagtanggi, maaari mong maipadala ang bagong claim bago mo makuha ang pagtanggi ng papel sa pamamagitan ng koreo. Sa pamamagitan ng pagtawag sa kompanya ng seguro at pagtuklas ng dahilan ng pagtanggi sa halip na maghintay upang matanggap ang pagtanggi sa koreo, maaari mong maiwasto ang dahilan kung bakit tinanggihan ang claim. Ang muling pagpapadala ng mga claim days hanggang 7 na araw mas maaga kaysa sa paghihintay para sa pagtanggi sa koreo ay tiyak na paikliin ang turn-around time para sa iyong pagbabayad.

Ang ilalim na linya ay nagsisimula sa isang panimulang panimula sa iyong mga pagtanggi upang makuha ang proseso ng pag-angkin na gumagalaw ulit.

3. Ang paghahabol ay nakabinbin para sa impormasyon mula sa miyembro.

Minsan ang mga claim ay maaaring ilagay sa nakabinbin para sa isang tiyak na tagal ng oras dahil sa karagdagang impormasyon na kailangan mula sa miyembro. Kahit na ang tagaseguro ay malamang na nagpadala ng pasyente ng isang sulat sa koreo, magiging matalino para sa iyong mga kolektor na makipag-ugnay din sa kanya.

Ang isang kadahilanan ay na sa pamamagitan ng pagtawag sa seguro, maaari mong abisuhan ang pasyente bago makarating ang sulat sa kanila.

Gayundin, kung maaari mong makuha ang mga ito sa telepono, maaari kang humawak ng isang conference call sa miyembro at insurer upang matiyak na ang impormasyon ay ibinigay at natanggap.