5 Fundamentals Upang Mahusay Sundin Up

Ang mga epektibong koleksyon ay sumusunod sa mga resulta sa mabilis na resolusyon ng iyong mga claim sa medikal na opisina. Ang pag-follow up ng mga claim ay dapat magsimula nang mabilis hangga't 7 hanggang 10 araw pagkatapos na isumite ang iyong claim para sa pagbabayad. Ang mga agarang pagsisikap upang makakuha ng mga claim na binabayaran ay hindi lamang bawasan ang iyong mga account na maaaring tanggapin araw ngunit din dagdagan ang cash flow.

Ang sapat na kawani na may wastong pagsasanay ng koleksyon ay magbibigay ng ninanais na kinalabasan sa iyong bahagi ng koleksyon ng ikot ng kita. Ang mga kawani ng medikal na opisina ay dapat magkaroon ng kamalayan sa mga pangunahing hakbang na kailangan para sa mahusay na pag-follow up ng mga claim sa seguro.

1 -

Paunang Pakikipag-ugnay
Yellow Dog Productions / Getty Images

Maging handa nang mabuti. Kapag sa wakas ay makakakuha ka ng isang kinatawan ng seguro sa telepono, nais mong magkaroon ng lahat ng impormasyon na posibleng kailangan mo sa iyong pagtatapon. Pag-aralan ang account nang lubusan upang hilingin ang mga tamang tanong. Magkaroon ng pasilidad ng Tax ID at NPI bilang karagdagan sa pangalan ng nakaseguro, petsa ng kapanganakan, numero ng patakaran, petsa ng serbisyo, atbp.

Tiyaking makuha ang impormasyon ng kinatawan ng seguro. Ang pangalan, numero ng extension (ang ilang mga kumpanya ay gumagamit ng numero ng empleyado ng empleyado), at bago magbitin, siguraduhing makakuha ng numero ng reference ng tawag.

Subukan mong makuha ang impormasyong ito nang maaga sa pag-uusap kung sakaling "hindi mo sinasadya" ang pagkakakonekta. Ito ay magbibigay-daan sa iyo upang magbigay ng feedback sa insurer kapag tumawag ka pabalik at para sa iyong sariling dokumentasyon.

2 -

Tanungin ang Maraming Mga Tanong
Celia Peterson / Getty Images

Ang iyong layunin ay upang malaman kung kailan dapat mong asahan na makatanggap ng pagbabayad. Kung higit sa 30 araw mula sa petsa ng pagsingil at hindi ka pa natatanggap ng tugon, kinakailangang ipaliwanag ng kinatawan ng seguro ang dahilan ng pagkaantala sa pagbabayad. Siguraduhing humiling ka ng sapat na mga tanong tungkol sa mga tamang katanungan.

3 -

Maging mapilit
Adam Berry / Getty Images

Huwag matakot na hamunin ang mga kinatawan ng seguro. Karamihan sa mga kompanya ng seguro ay gumagamit ng mga taktika ng stall upang maantala ang pagbabayad. Kung tinatalakay mo ang isang paghahabol sa isang kinatawan ng seguro, huwag mo silang palayasin sa pagbibigay sa iyo ng bogus na impormasyon. Kung tumanggi sila na magbigay sa iyo ng isang wastong dahilan kung bakit ang iyong claim ay ginaganap, hilingin na makipag-usap sa isang taong may awtoridad, tulad ng isang superbisor.

Habang mayroon kang kinatawan ng seguro na tinatalakay ang claim, alamin kung mayroong anumang iba pang nawawalang o di-wastong mga bagay na maaaring humawak ng claim mula sa agarang pagbabayad. Kung nagkakaroon ka ng magandang kaugnayan sa hindi bababa sa isang kinatawan ng seguro para sa bawat carrier, maaari mong kumbinsihin ang mga ito upang bigyan ka ng higit pang mga detalye tungkol sa claim kaysa karaniwan.

4 -

Kumuha ng Angkop na Pagkilos
peepo / Getty Images

Ngayon na natuklasan mo ang katayuan ng iyong claim maaari kang gumawa ng angkop na pagkilos upang pabilisin ang proseso ng pagbabayad. Anumang aksyon na iyong dadalhin ay depende kung saan ang isa sa mga karaniwang mga taktika ng stall ang ginamit ng kompanya ng seguro upang maantala ang pagbabayad.

Manager / Supervisors: Tiyaking mayroong isang patakaran sa lugar upang malaman ng iyong mga empleyado kung paano mabilis na malutas ang alinman sa mga sumusunod:

5 -

Ilakip ang Pasyente
Adam Hester / Getty Images

Ito ay dapat na isang huling paraan ngunit maaaring ito ay isang kinakailangan.

Mayroong ilang mga paraan upang mahawakan ang hakbang na ito.

  1. Ipadala ang pasyente ng bill . Karaniwang tumutugon ang mga pasyente lalo na kung inaasahan nilang magbayad ng maliit o wala para sa kanilang pagbisita. Maaari silang tumawag sa iyo o sa kompanya ng seguro. Alinman ang isa ay mabuti.
  2. Makipag-ugnay sa pasyente sa pamamagitan ng telepono. Gamitin ang tawag na ito upang makuha ang tulong ng pasyente sa pagkuha ng claim na binayaran. Kunin ang pasyente sa iyong panig. Hindi nila nais na maging responsable para sa bill, iyon ang kanilang binabayaran para sa insurance premium.
  3. Magpasimula ng isang conference call . Kung maaari mong makuha ang pasyente sa telepono, subukan upang ayusin ang isang conference call upang maaari mong maging saksi sa kung ano ang tinalakay sa pagitan ng pasyente at ang insurer.