Ang Mga Pangunahing Kaalaman ng Isang Payo sa Pagpapadala

Alamin ang Tungkol sa Mga Notification na Medikal na Klaim na ito

Ang isang Remittance Advice (RA) ay isang dokumento na ibinigay ng nagbabayad ng seguro na nagbibigay ng abiso at paliwanag ng mga dahilan para sa pagbabayad, pagsasaayos, pagtanggi at / o walang takip na singil ng isang medikal na paghahabol. Karaniwang kasama ito ng mga pagbabayad ng Medicare at Medicaid . Kadalasan ito ay tinukoy bilang isang paliwanag ng pagbabayad (EOB) ng iba pang mga nagbabayad ng seguro.

Mga Uri ng Payo sa Pagpapadala

  1. Electronic Remittance Advice (ERA): isang RA na naililipat sa elektronikong format
  1. Standard Remittance Advice (SRA): isang RA na isinumite sa isang format ng papel

Ipinatupad ng karamihan sa mga nagbabayad ng seguro ang paggamit ng ERA. Kasama sa mga benepisyo ang kakayahang mag-post ng impormasyon sa pagbabayad nang awtomatiko at mabilis na makilala ang mga pagtanggi na ginawa sa unang pagsingil upang gumawa ng kinakailangang mga pagwawasto.

Ang ANSI 835 ay ang elektronikong pagbabayad at standard na payo ng pagpapadala ng remittance para sa mga claim sa pangangalagang pangkalusugan. Ang mga regulasyon ng HIPAA ay nangangailangan ng paggamit ng 835 bilang isang hanay ng mga alituntunin upang palitan ang papel ng EOB kapag ang mga tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan ay tumatanggap ng mga elektronikong pagbabayad.

Ano ang Kasama sa Payo ng Remittance

Dapat na isama ng Payo sa Pagpapadala ang ilan o lahat ng sumusunod na impormasyon:

Ang payo sa pagpapadala ay maaari ring magpakita ng mga internal payer control number (ICN), numero ng check, mga code ng serbisyo, paglalarawan ng mga serbisyo, mga code ng dahilan ng pagtanggi, at mga paliwanag ng remark.

Electronic Remittance Advice (ERA)

Ang paggamit ng electronic remittance advice (ERA) ay isang mabilis at tumpak na paraan upang mai-post ang iyong mga pagbabayad pati na rin ang mga pag-aayos at pagtanggi. Ang ERA, gayunpaman, ay hindi epektibo kung wala ang electronic funds transfer (EFT). Tiyakin ng EFT na ang iyong pagbabayad ay direktang mag-post sa iyong bank account upang mapakita ang iyong ERA. Maaari kang mag-sign up nang direkta para sa mga benepisyong ito o sa isang clearinghouse. Ang proseso ay gagana katulad ng electronic na proseso ng pagsingil.

Halimbawa: Halimbawang Payo sa Paalala

Ang sample sample remittance na ito ay sumasalamin sa pangunahing impormasyon, ang mga pangalan ng kategorya at iba pang impormasyon ay maaaring magkakaiba batay sa nagbabayad ng seguro.

ABC INSURANCE COMPANY

PANGYAYANG PANGALAN: JOHN DOE
PATIENT ACCT: 123123123
ID NG MIYEMBRO: 554554554
PAYER ICN NO: 123456789XYZ
PETSA NG SVC: 01/01/2012
PAYMENT DATE: 01/15/2012

DESCRIPTION NG SERBISYO: Bisitahin ang TANGGAPAN

TOTAL CHARGES: $ 100.00
Pinapayagan ang AMOUNT: $ 80.00
DISCOUNT AMOUNT: $ 20.00
COPAY: $ 20.00
Mga barya: $ 8.00 (10%)
PANANAGUTANG PANANAGUTAN: $ 28.00
PAANO BUHAY: $ 52.00

MGA REMARKS
BAYAD ANG BAYAD NA PATAKARAN SA KONTRATA

Ang iba pang mga termino na may kaugnayan sa Payo sa Pagpapadala ay kinabibilangan ng: