Ang Segurong Pangkalusugan na Maaaring Deductible: Ano Ito at Paano Ito Gumagana

Kung ang iyong segurong pangkalusugan ay may isa o higit pang mga deductibles, ikaw ay magbayad ng ilang daang dolyar sa ilang libong dolyar. Ang pag-unawa sa kung ano ang deductible na ito, kung paano ito gumagana, kapag kailangan mong bayaran ito, at kapag hindi mo kailangang bayaran ito ay bahagi ng paggamit ng iyong seguro sa kalusugan nang matalino.

Ano ang Deductible Insurance sa Kalusugan?

Ang iyong deductible ay isang nakapirming halaga na dapat mong bayaran bawat taon patungo sa halaga ng iyong mga singil sa pangangalagang pangkalusugan bago ang iyong seguro sa seguro sa seguro kicks ganap at magsisimula na magbayad (kung ikaw ay naka-enroll sa Medicare, ang Particulative deductible ay batay sa mga yugto ng benepisyo sa halip na ang taon ng kalendaryo ).

Paano Gumagana ang isang Matutunghayan-isang Halimbawa

Sabihin nating ang iyong segurong pangkalusugan ay nangangailangan ng isang $ 1000 taunang deductible, at lahat ng di-pang-iwas na serbisyo ay binibilang patungo sa deductible.

 1. Noong Enero, makakakuha ka ng brongkitis.
  • Kabuuang bayarin = $ 200. (Doktor, reseta.)
  • Magbabayad ka ng $ 200.
  • Binabayaran ng iyong health insurance ang $ 0.
  • Ang $ 200 ay kredito patungo sa iyong deductible.
  • Ang natitirang $ 800 bago maibabawas ay natutugunan.
 2. Noong Abril, nakakita ka ng bukol sa iyong dibdib. Ang lump lumabas upang maging benign; ikaw ay malusog.
  • Kabuuang bayarin = $ 4,000. (Mga doktor, pagsusuri, biopsy.)
  • Magbabayad ka ng $ 800. (Ngayon natugunan mo ang iyong $ 1000 na deductible.)
  • Magbabayad ka ng anumang mga copayment o coinsurance na kinakailangan ng iyong plano sa kalusugan.
  • Binabayaran ng iyong segurong pangkalusugan ang natitirang bayarin.
 3. Noong Setyembre, binali mo ang iyong braso.
  • Kabuuang bayarin = $ 2,500. (Emergency room, doktor, X-ray, cast.)
  • Nagbabayad ka ng mga copayment at coinsurance, ngunit walang deductible.
  • Ang segurong pangkalusugan ay binabayaran ang buong kuwenta minus ang iyong copayment at coinsurance.
 4. Susunod na Enero, sisimulan mo ulit ang proseso.

Sa karamihan ng mga plano sa kalusugan, sa sandaling binayaran mo ang deductible para sa taon, tapos ka na sa mga pagbabawas ng pagbabayad hanggang sa susunod na taon. Bawat taon, ang planong pangkalusugan ay nagtatakda ng isang bagong deductible. Minsan ito ay ang parehong halaga bilang taon bago; minsan ito ay umakyat.

Iba't ibang Uri ng Deductible

Ang ilang mga plano sa kalusugan ay may higit sa isang uri ng deductible.

Ito ang pinakakaraniwang uri ng deductible at ito ay inilarawan sa halimbawa sa itaas.

Hindi tulad ng isang taunang deductible, ang isang per-episode deductible ay nangyayari sa tuwing makakakuha ka ng isang partikular na uri ng serbisyo. Halimbawa, ang iyong segurong pangkalusugan ay maaaring mangailangan ng $ 1,000 na deductible sa bawat oras na ikaw ay nasa ospital (ang ilang mga plano ay sumangguni sa ito bilang isang copay sa halip, ngunit ang magnitude ng singil ay nangangahulugan na mula sa pananaw ng mga mamimili, ito ay katulad ng isang deductible). Ang mga pagkabawas sa bawat episode ay mas karaniwan kaysa sa taunang mga deductibles, bagaman gaya ng nabanggit sa itaas, ang Medicare Part A ay nagtatasa ng mga deductibles batay sa mga yugto ng benepisyo kaysa sa mga taon ng kalendaryo.

Ang ilang mga plano sa kalusugan, ang mga PPO sa partikular, ay may isang taunang deductible para sa pag-aalaga na natanggap mo mula sa mga in-network na doktor at mas mataas na taunang deductible para sa pag-aalaga na iyong nakuha mula sa mga provider ng wala sa network .

Halimbawa, kung ang iyong plano sa kalusugan ay may isang $ 1,000 sa taunang deductible at isang $ 2,000 na deductible sa labas ng network, ang iyong planong pangkalusugan ay magsisimulang magbayad para sa iyong pangangalaga sa kalusugan sa network pagkatapos mong mabayaran ang $ 1,000 patungo sa iyong mga bill sa network . Kung nagsimula kang makakita ng espesyalista sa labas ng network, kailangan mong magbayad ng $ 2,000 patungo sa pangangalaga sa labas ng network bago magsimula ang iyong plano sa kalusugan ng pagbabayad ng anumang bagay para sa iyong pangangalaga sa labas ng network.

Ang $ 1,000 na nabayaran mo bilang deductible sa network ay hindi mabibilang sa iyong deductible sa labas ng network.

Sa ilang mga plano sa kalusugan, ang anumang halaga na binabayaran mo sa iyong deductible sa labas ng network ay binibilang din sa iyong deductible sa network. Sa iba pang mga planong pangkalusugan, ang dalawang deductibles ay ganap na hiwalay (tandaan na ang ilang mga plano ay hindi lamang sumasakop sa pangangalaga sa labas ng network sa lahat, na nangangahulugan na ikaw ang magiging responsable para sa buong panukalang batas-na walang takip sa labas -pocket charges-maliban kung ito ay isang sitwasyon ng emerhensiya).

Kung ang iyong patakaran sa seguro sa kalusugan ay sumasaklaw sa iyong buong pamilya, malamang na ito ay may deductible ng pamilya.

Ang mga deductibles ng pamilya ay naiiba sa trabaho kaysa sa mga indibidwal na deductibles at dumating sa iba't ibang uri tulad ng naka- embed na deductible at isang pinagsama - samang deductible . Dagdagan ang nalalaman sa " Paano Gumagana ang Deductible ng iyong Pamilya ." Tandaan na nangangailangan ang Affordable Care Act ng mga planong pangkalusugan na limitahan ang kabuuang paggastos ng isang indibidwal na paggasta (para sa pangangalaga sa network) sa isang taon, kahit na ang taong iyon ay sakop ng isang family plan na may deductible ng pamilya.

Para sa 2017, ang upper limit ay $ 7,150 sa out-of-pocket na mga gastos para sa isang indibidwal, kabilang ang deductible, copays, at coinsurance. Para sa 2018, magiging $ 7,350. Ang deductible na ang isang indibidwal na maaaring magbayad ay maaaring maging kasing taas ng halagang iyon, ngunit walang mas mataas.

Kailan Ka Nagbabayad ng Deductible?

Sa Estados Unidos, salamat sa Abot-kayang Pangangalaga sa Batas , hindi mo kailangang magbayad ng deductible kapag nakakuha ka ng mga serbisyong pang- iingat mula sa isang in-network na doktor. Ang mga bagay na tulad ng iyong taunang screening mammogram , ang colonoscopy na iyong nakukuha kapag binuksan mo ang 50 taong gulang, at ang iyong taunang trangkaso ng trangkaso ay hindi napapailalim sa deductible. Ang iyong planong pangkalusugan ay magbabayad para sa mga serbisyong pang-preventive kahit na hindi mo pa nakikilala ang iyong deductible.

Ang ilang mga planong pangkalusugan, lalo na ang ilang mga HMO , ay hindi nangangailangan ng deductible sa lahat. Gayunpaman, ang mga planong ito ay kadalasang singilin ang mga copay para sa mga bagay tulad ng mga pagbisita sa doktor, mga reseta, pagbisita sa mga emergency room, at mga ospital.

Ano ang Hindi Mabibilang sa Matatanggal?

Ang mga gastusin sa pangangalagang pangkalusugan na hindi sakop na benepisyo ng iyong planong pangkalusugan ay hindi mabibilang sa iyong deductible sa seguro sa kalusugan kahit na binayaran mo para sa kanila. Halimbawa, kung ang iyong segurong pangkalusugan ay hindi sumasakop sa pagsingit ng orthotic na sapatos, ang $ 400 na iyong binayaran para sa isang pares ng orthotics na inireseta ng iyong podiatrist ay hindi binibilang patungo sa iyong deductible. Katulad nito, kung ang iyong plano sa kalusugan ay hindi sumasakop sa pag-aalaga sa labas ng network, ang anumang halaga na iyong binabayaran para sa pangangalaga sa labas ng network ay hindi mabibilang sa iyong deductible.

Kung ang iyong segurong pangkalusugan ay nangangailangan ng isang dedikado sa bawat-episode pati na rin ang isang taunang deductible, ang pera na binabayaran mo sa dedaksyon ng bawat-episode ay maaaring hindi mabibilang sa iyong taunang deductible.

Kung mayroon kang hiwalay na mga deductibles para sa pag-aalaga sa network at pag-aalaga sa labas ng network, ang halaga na nabayaran mo patungo sa iyong deductible sa network ay hindi mabibilang sa iyong deductible sa labas ng network. Depende sa mga patakaran ng iyong planong pangkalusugan, ang halagang binayaran mo patungo sa iyong deductible sa labas ng network ay maaaring hindi mabilang sa iyong deductible sa network.

Sa karamihan ng mga plano sa kalusugan, ang mga copayment ay hindi binibilang patungo sa iyong taunang deductible, bagama't binibilang ito sa iyong kabuuang gastos sa labas ng bulsa para sa taon. Dagdagan ang nalalaman sa "Gumawa ba ng Mga Pagbabayaran sa Patungo sa Iyong Deductible na Seguro sa Kalusugan? "

> Pinagmulan:

> Kagawaran ng Kalusugan at Serbisyong Pantao, Proteksyon sa Pasyente at Batas sa Abot na Pangangalaga; HHS Notice of Benefit and Parameters ng Pagbabayad para sa 2018; Mga Pagbabago sa Mga Espesyal na Panahon ng Enrollment at Programang Pinamamahalaang Pinag-isang at Pinagkakatiwalaang Programa . Disyembre 22, 2016.

> Medicare.gov. Glossary. Panahon ng Benepisyo.

Medicare.gov. Ang mga gastos sa Medicare 2016 at 2017 sa isang sulyap.