Nagtutulak ba ang Mga Bilang ng Copos sa iyong Deductible Insurance?

Ang mga deductibles sa seguro sa kalusugan sa libu-libong dolyar ay gumagawa ng mga copayment, ang nakapirming $ 25 hanggang $ 75 na mga kabayaran sa utang mo sa tuwing pupunta ka sa doktor o punan ang isang reseta, tila tulad ng pagbabago ng chump. Ngunit ang mga copay ay talagang nagdaragdag kapag may mga problema sa kalusugan. Ang mga copay ba ay nabibilang sa deductible ng iyong segurong pangkalusugan? Nag-chipping ka ba sa iyong napakalaking deductible tuwing babayaran mo ang $ 30 copay para sa iyong presyur sa thyroid o cholesterol?

Ito ay natural na sumukot kapag iniisip mo ang tungkol sa iyong deductible sa segurong pangkalusugan, kadalasan ng ilang libong dolyar. Ang pagbadyet para sa iyong deductible sa segurong pangkalusugan ay naging isang kinakailangan para sa mga taong may kakayahang pananalapi na mga taong hindi mayaman. Subalit, mahirap subaybayan ang iyong pag-unlad patungo sa pagtugon sa iyong deductible kung hindi mo maintindihan kung ano, eksaktong, binibilang patungo dito .

Kung binibilang o hindi ang iyong mga copay patungo sa iyong deductible depende sa kung paano nakabalangkas ang iyong plano sa kalusugan sa mga kinakailangan sa pagbabahagi ng gastos nito. Sa aking karanasan, ang karamihan sa mga plano ay hindi binibilang ang iyong mga copay papunta sa iyong deductible sa segurong pangkalusugan. Gayunpaman, maaaring ang iyong plano. Ang mga kinakailangan sa pagbabahagi ng gastos sa plano sa kalusugan ay nagbabago bawat taon habang ang mga plano sa kalusugan ay naghahanap ng mga bagong, cost-effective at mamimili na madaling paraan upang isama ang mga kinakailangan sa pagbabahagi ng gastos.

Paano mo alam kung bakit? Una, suriin ang iyong Buod ng Mga Benepisyo at Coverage. Bigyang pansin ang matematika sa mga halimbawa. Kung hindi pa rin ito malinaw, maaaring kailanganin mong tawagan ang numero ng miyembro sa iyong health insurance card at magtanong.

Ngunit sa pangkalahatan, dapat mong asahan na ang iyong mga copay ay hindi mabibilang sa iyong deductible. Gayunpaman, ang mga ito ay mabibilang sa iyong pinakamataas na out-of-pocket (maliban kung mayroon kang isang grandmothered o grandfathered na plano na gumagamit ng iba't ibang mga tuntunin para sa mga gastos sa labas ng bulsa).

Kapag ang iyong Mga Kredito sa Planong Pangkalusugan ay Mga Copay patungo sa Deductible

Ang mga kopya ay nagdaragdag.

Kung nakikita mo ang doktor ng madalas o punan ang mga reseta nang regular, ang mga copayment na kredito patungo sa iyong deductible ay makakatulong.

Sabihin nating nakaayos ang iyong segurong pangkalusugan tulad nito:

Ngayon, ikumpara ang mga pinansyal na implikasyon gamit ang parehong sitwasyong pangkalusugan na may segurong pangkalusugan na nag-kredito sa iyong mga copayment patungo sa iyong deductible, at segurong pangkalusugan na hindi binibilang ang iyong mga copayment patungo sa iyong deductible.

Noong Enero, nasuri ka na may diyabetis . Nakikita mo ang iyong PCP ng tatlong beses at inireseta ang isang generic na gamot at isang gamot na may tatak. Ang iyong mga copayment sa Enero ay $ 30 + $ 30 + $ 30 + $ 25 + $ 45 = $ 160.

Ang iyong PCP ay hindi masaya sa iyong kontrol sa diyabetis, kaya noong Pebrero, siya ay nagpapadala sa iyo upang makita ang isang endocrinologist , isang manggagamot na dalubhasa sa mga problema sa diabetes at hormon. Nakikita mo ang espesyalista at isama muli ang iyong mga reseta. Ang iyong mga copayment sa Pebrero ay $ 60 + $ 25 + $ 45 = $ 130.

Noong Marso, nakikita mo ang endocrinologist nang dalawang beses. Binabago niya ang iyong mga reseta; ikaw ngayon ay may dalawang gamot na may tatak.

Ang iyong mga copayment sa Marso ay $ 60 + $ 60 + $ 45 + $ 45 = $ 210.

Sa pagtatapos ng Marso, nagbayad ka ng kabuuang $ 500 sa mga copayment. Kung ang iyong plano sa kalusugan ay nagbibilang sa iyong mga copay patungo sa iyong deductible, ikaw ay kalahating patungo sa pagtugon sa iyong taunang deductible ng $ 1,000. Kung hindi binibilang ng iyong planong pangkalusugan ang iyong mga copay patungo sa iyong deductible, mananagot ka pa sa buong $ 1,000 na nababawasan kahit na nagbayad ka ng $ 500 para sa mga gastos sa pangangalagang pangkalusugan sa iyong sariling bulsa.

Ang Mga Plano ng ACA-Compliant Bilang ng Mga Copay sa iyong Maximum na Out-of-Pocket

Kahit na bihirang makahanap ng isang plano na nagbibilang ng mga copay patungo sa deductible, ang lahat ng mga plano ng pagsunod sa ACA ay nagbibilang ng mga copay (para sa mga serbisyo na itinuturing na mga benepisyong pangkalusugan ) sa iyong taunang maximum na out-of-pocket , at mayroong isang mas mataas na limitasyon sa mga tuntunin gaano kataas ang iyong maximum na out-of-pocket ( $ 7,150 para sa isang solong tao sa 2017 ).

Karamihan sa mga tao ay hindi nagtatapos sa pagtugon sa kanilang maximum out-of-pocket para sa taon. Ngunit kung gagawin mo ito, maaari itong maging anumang kumbinasyon ng mga copay, deductible, at coinsurance na nakakakuha sa iyo sa limitasyon. Kung mayroon kang maraming mga serbisyo na kung saan ang isang copay ay nalalapat, maaari mong tapusin ang pagtugon sa iyong out-of-pocket limit dahil lamang sa mga copay, nang hindi na matugunan ang iyong deductible sa lahat (sa sitwasyong iyon, hindi mo kailangang matugunan ang iyong deductible para sa taon, kahit na kailangan mo ng pag-aalaga kung saan ang deductible ay normal na mag-aplay).

Na-update ni Louise Norris.

> Pinagmulan:

> Mga Sentro para sa Mga Serbisyo ng Medicare at Medicaid, Sentro para sa Impormasyon ng Mamimili at Pagkontrol sa Seguro. Mga FAQ sa Pagpapatupad ng Affordable Care Act - Magtakda ng 18.