Ang Affordable Care Act o Obamacare

Naka-sign in sa batas ni Pangulong Barack Obama noong 2010, ang Pangangalaga ng Pasyente at Abot-kayang Pangangalaga sa Batas ay may pananagutan para sa pinaka-kumpletong reporma ng sistema ng pangangalagang pangkalusugan ng Estados Unidos mula noong 1965 na daanan ng Medicare at Medicaid .

Background

Mainit na pinagtatalunan kasama ang mga linya ng partido, ang mga Republikano ay sumasalungat sa Abot-kayang Pangangalaga sa Batas, na derisante gamit ang terminong Obamacare upang ilarawan ang Batas.

Noong 2012, tinanggap ni Pangulong Obama ang terminong Obamacare, at malawak na ngayon itong ginagamit ng mga tagasuporta at kalaban ng batas. Ngunit ang kontrobersiya tungkol sa ACA ay nagpatuloy pagkatapos ng pagpasa nito, na may maraming hamon sa hukuman sa batas; ang batas ay nananatiling kontrobersyal sa ilalim ng Trump Administration.

Ano ang mga Reporma?

Ang ilan sa mga reporma na ipinatupad ng Affordable Care Act ay kasama ang pagtatatag ng Mga Palitan ng Seguro sa Kalusugan , o mga pamilihan, kung saan ang mga indibidwal, pamilya, at maliliit na negosyo ay maaaring bumili ng garantisadong isyu na karapat-dapat na mga plano sa segurong pangkalusugan na may abot-kayang mga premium . Ang mga planong ito ay nakakatugon sa indibidwal na utos ng ACA na nangangailangan ng mga walang seguro sa kalusugan na bumili ng isang patakaran sa seguro sa kalusugan.

Ang ACA ay nagbibigay ng mga mababa at middle-income purchasers na may subsidies upang gawing mas abot ang pagbili ng segurong pangkalusugan (ang mga karapat-dapat na enrollees ay hindi maaaring magkaroon ng kita sa itaas 400 porsiyento ng antas ng kahirapan, o $ 98,400 para sa isang pamilya ng apat), at subsidies upang mabawasan ang out-of-pocket gastos para sa mga karapat-dapat na enrollees (ang kita ay hindi maaaring lumagpas sa 250 porsiyento ng antas ng kahirapan o $ 61,500 para sa isang pamilya na apat sa 2018).

Kasabay nito, ipinataw ng batas ang isang parusa sa buwis sa mga nananatiling hindi nakaseguro; ang parusa ay naging epekto sa 2014, at unti-unting tumataas hanggang sa pinakamataas na antas nito sa 2016. Ito ay iakma para sa inflation pasulong, ngunit para sa 2017 at 2018, ang inflation adjustment ay $ 0, kaya ang parusa ay nanatiling hindi nagbabago mula noong 2016 (batas na lumipas ang Senado sa Disyembre 2017 na magpapawalang bisa ng parusang mandato ng indibidwal, ngunit ang mga pagkakaiba sa bersyon ng House na kailangan upang makipagkasundo, kaya sa ngayon, walang nagbago tungkol sa parusa sa utos).

Pinipigilan ng ACA ang mga tagaseguro mula sa pagtangging sumakop sa mga taong may isang kondisyon na bago pa umiiral , o mula sa pagsingil sa kanila ng mas mataas na mga premium dahil sa isang pre-umiiral na kalagayan. Ito ay totoo sa parehong at sa labas ng palitan at kumakatawan sa isang makabuluhang pagbabago mula sa kung paano ang mga indibidwal na merkado ay gumana bago ang 2014 sa halos bawat estado.

Inalis ng ACA ang mga taunang at takip ng buhay sa kung magkano ang babayaran ng isang kompanya ng seguro para sa sakop na pangangalagang pangkalusugan ng nakaseguro, at nililimitahan ang mga maximum na out-of-pocket .

Ang ACA ay nangangailangan ng mga plano sa segurong pangkalusugan sa mga indibidwal at maliliit na grupo ng merkado upang masakop ang sampung mahahalagang benepisyong pangkalusugan . Ang isa sa mga mahahalagang kategorya ng benepisyo sa kalusugan ay ang pangangalaga sa pag-iwas, at ang isang malawak na hanay ng mga serbisyo ng pangangalaga sa pag-iingat ay kinakailangang masakop nang walang gastos sa pagbabahagi .

Ang ACA ay nangangailangan ng mga malalaking tagapag-empleyo-mga may 50 o higit pang mga katumbas na empleyado ng full-time-upang mag-alok ng abot-kayang, pinakamaliit na halaga ng segurong pangkalusugan sa lahat ng mga empleyado ng buong-oras (30+ oras bawat linggo), o mapahamak ang isang parusa sa ilalim ng tagapagbigay ng pinagkaloob na probisyon ng responsibilidad . Dapat tiyakin ng mga tagapag-empleyo na ang pagsakop ay itinuturing na abot-kayang para sa empleyado, ngunit walang pagsubok sa kayang bayaran para sa gastos sa pagsakop sa mga miyembro ng pamilya sa ilalim ng plano. Dahil sa kung paano ito gumagana at kung paano natutukoy ang availability ng subsidy sa palitan, ang ilang mga tao ay hindi nakakakuha ng abot-kayang coverage dahil sa kung ano ang tinutukoy bilang " glitch ng pamilya ."

[Karamihan sa mga probisyon sa itaas ay hindi nalalapat sa mga lola at grandfathered na plano.]

Ang ilang Bahagi ng Abot-kayang Pangangalaga sa Batas ay Naantala o Nawawala

Ang ilang bahagi ng ACA ay hindi maipatutupad: Ang Korte Suprema ay pinawalang-bisa ang isang probisyon na nag-withdraw ng pederal na Medicaid na pondo sa mga estado na hindi nag-aalok ng Medicaid sa mas maraming tao. Nagresulta ito sa isang puwang sa saklaw , kung saan ang 2.4 milyong katao sa 18 na mga estado ay walang makatotohanang access sa coverage.

Bukod pa rito, pinawalang-bisa ng Kongreso ang pagkakaloob ng pangmatagalang pangangalaga ng ACA, na kilala bilang CLASS Act , noong Enero 2013 matapos matukoy ng Kagawaran ng Kalusugan at Mga Serbisyong Pantao na ito ay hindi maayos.

Maraming mga aspeto ng ACA ang naantala, kasama ang employer na nagbahagi ng responsibilidad na probisyon (naging epekto ito sa 2015, kaysa sa 2014, at hindi pa ganap na hihinto hanggang 2016), ang Cadillac Tax (na ngayon ay magkakabisa sa 2020), at ang pagwawakas ng mga plano na hindi pinuno ng apoy at hindi ACA na inisyu bago ang 2014 (ang mga planong ito ay palampas, o "lola," at pinapayagan silang magpatuloy hanggang sa katapusan ng 2018, sa pagpapasiya ng mga estado at mga tagaseguro sa kalusugan).

> Pinagmulan:

> Kagawaran ng Kalusugan at Mga Serbisyong Pantao, Pagsasama ng Proteksyon ng Pasyente at Batas sa Abot-kayang Pangangalaga .

> Kaiser Family Foundation, Isang Patnubay sa Kapasiyahan ng Korte Suprema sa Pagpapalawak ng Medicaid ng ACA , Agosto 2012.

> Kaiser Family Foundation. Ang Coverage Gap: Walang Seguro na Mga Mahina na Matatanda sa Mga Estado na Hindi Palawakin ang Medicaid. Nobyembre 1, 2017.

> Lemieux, Jeff; at Moutray, Chad, Tungkol sa Iyon na Buwis sa Cadillac, Kalusugan, Abril 25, 2016.