Copay vs. Coinsurance: Ano ang Pagkakaiba at Alin ang Riskier?

Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng isang copayment at coinsurance? Ang parehong copayand coinsurance ay tumutulong sa mga kompanya ng segurong pangkalusugan na makatipid ng pera (at samakatuwid panatilihin ang iyong mga premium na mas mababa) sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng responsibilidad para sa bahagi ng iyong mga bill sa pangangalagang pangkalusugan. Ang parehong ay mga paraan ng pagbabahagi ng gastos , ibig sabihin na nagbabayad ka ng bahagi ng gastos ng iyong pangangalaga at ang kumpanya ng seguro sa kalusugan ay nagbabayad ng bahagi ng gastos ng iyong pangangalaga.

Ang pagkakaiba sa pagitan ng copay at coinsurance ay nasa

Paano Gumagana ang Copay

Ang isang copayment ay isang takdang halaga na binabayaran mo kapag gumamit ka ng isang partikular na uri ng serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. Halimbawa, maaari kang magkaroon ng $ 40 copay upang makakita ng pangunahing doktor sa pangangalaga at $ 20 copay upang punan ang reseta. Magbabayad ka ng halaga ng copay; Binabayaran ng iyong kompanya ng seguro sa kalusugan ang natitirang bayarin. Ang iyong copay para sa partikular na serbisyo ay hindi nagbabago anuman ang halaga ng singil ng doktor, o kung magkano ang mga gastos sa reseta.

Hindi tulad ng isang deductible na binabayaran nang isang beses bawat taon, binabayaran mo ang copay tuwing gagamit ka ng ganitong uri ng serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. Kaya, kung mayroon kang isang copay na $ 40 para sa mga pagbisita sa opisina ng doktor at nakikita mo ang doktor ng tatlong beses para sa iyong nababanat na bukung-bukong, kailangan mong magbayad ng $ 40 bawat pagbisita, para sa isang kabuuang $ 120.

Paano Pinagkakatiwalaan ang Pagbabahagi

Sa seguro, nagbabayad ka ng porsiyento ng gastos ng isang serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan (kadalasan matapos mong matugunan ang iyong deductible, at kailangan mo lamang ipagpatuloy ang pagbabayad ng coinsurance hanggang sa matugunan mo ang maximum na out-of-pocket ng iyong plano para sa taon). Binabayaran ng iyong kompanya ng seguro sa kalusugan ang kabuuan ng gastos.

Halimbawa, kung mayroon kang 20% ​​na kabahagi-sa-seguro para sa pagpapaospital, nangangahulugan ito na binabayaran mo ang 20% ​​ng gastos sa ospital, at ang iyong tagatangkilik sa kalusugan ay nagbabayad sa iba pang 80%.

Dahil ang mga kompanya ng segurong pangkalusugan ay makipag-ayos para sa mga diskwento mula sa kanilang mga in-network na provider , binabayaran mo ang kabahagi- sa- seguro sa diskwentong rate . Halimbawa, kung kailangan mo ng MRI, maaaring magkaroon ng karaniwang rate ng $ 600 ang pasilidad ng MRI. Ngunit, dahil ang iyong kompanya ng segurong pangkalusugan ay nakipagkasunduan ng diskwento na halagang $ 300, ang iyong gastos sa seguro ay 20% ng $ 300 diskwento na rate, o $ 60. Ang pag-charge ng coinsurance sa buong rate sa halip na ang diskwento rate ay isang karaniwang error sa pagsingil na magdulot sa iyo ng higit sa dapat mong bayaran. Kung ang iyong plano ay gumagamit ng coinsurance, gugustuhin mong tiyakin na ang bill ay unang naipadala sa iyong carrier ng segurong pangkalusugan para sa anumang naaangkop na mga pagsasaayos, at pagkatapos ay ang iyong bahagi ay sinisingil sa iyo (kumpara sa pagbabayad ng iyong porsyento ng up-front sa oras ng serbisyo).

Mga Kahinaan at Kahinaan ng Copay kumpara sa coinsurance

Ang bentahe ng isang copay ay walang kamangha-mangha kung magkano ang gastos sa iyo ng isang serbisyo. Kung ang iyong copay ay $ 40 upang makita ang doktor, alam mo nang eksakto kung magkano ang dapat mong bayaran bago mo gawin ang appointment.

Sa kabilang banda, kung ang halaga ng serbisyo ay mas mababa kaysa sa copay, kailangan pa rin ninyong bayaran ang buong copay (kung minsan ay maaaring ito ay ang kaso para sa mga generic na reseta, na maaaring magkaroon ng napakababang presyo na ang iyong copay ng planong pangkalusugan para sa Tier 1 ang mga gamot ay maaaring mas mataas kaysa sa presyo ng mga gamot). Kung nakikita mo ang doktor ng madalas o pagpuno ng maraming reseta, maaaring mabilis na magdagdag ng mga copayment.

Ang pagbabahagi ng coinsurance ay mapanganib para sa iyo dahil hindi mo alam ang eksakto kung magkano ang dapat mong bayaran hanggang sa maisagawa ang serbisyo. Halimbawa, maaari kang makakuha ng isang pagtatantya ng $ 6000 para sa iyong paparating na operasyon. Dahil mayroon kang isang coinsurance ng 20%, ang iyong bahagi ng gastos ay dapat na $ 1200.

Subalit, paano kung nakatagpo ng surgeon ang isang di-inaasahang problema sa panahon ng operasyon at kailangang ayusin din iyan? Ang iyong bill sa pag-opera ay maaaring lumabas sa $ 10,000 kaysa sa orihinal na pagtatantya ng $ 6000. Dahil ang iyong coinsurance ay 20% ng gastos, mayroon ka na ngayong $ 2000 kaysa sa $ 1200 na iyong pinlano para sa (ang maximum na out-of-pocket maximum na plano ng iyong kalusugan ay magtatakda ng halaga na iyong dapat bayaran, kaya hindi ito limitadong panganib).

Ang mga kompanya ng seguro ay tulad ng mga kasunduan sa seguro dahil alam nila na kailangan mong balikat ang isang mas malaking bahagi ng gastos para sa mga mamahaling bagay sa ilalim ng kasunduan sa seguro kaysa sa gusto mo kung nagbabayad ka ng isang simpleng copay. Inaasahan nila na ito ay nag-uudyok sa iyo upang tiyakin na kailangan mo ang mahal na pagsubok o pamamaraan dahil ang iyong bahagi ng gastos ay maaaring maraming pera, kahit na ito ay 20% lamang o 30% ng kuwenta.

Kailan ba Magagamit ang Deductible?

Karamihan sa mga plano sa segurong pangkalusugan ay may deductible na dapat matugunan bago ang mga pagbahagi ng coinsurance kicks in Ito ay nangangahulugang magbabayad ka ng 100 porsyento ng na-negotiate na gastos ng plano para sa iyong medikal na paggamot hanggang sa maabot mo ang deductible, at pagkatapos ay mag-apply ang split ng kabahagi sa seguro hanggang natutugunan mo ang iyong out-of-pocket maximum para sa taon.

Ang mga kopya ay karaniwang nalalapat mula sa simula, kahit na hindi mo pa nakikilala ang iyong deductible, dahil malamang na mag-apply sa mga serbisyo na hiwalay sa deductible. Kaya ang iyong plano ay maaaring magkaroon ng deductible at coinsurance na naaangkop sa pangangalaga ng inpatient, ngunit ang mga copay na nalalapat sa mga pagbisita sa opisina at mga reseta.

Paano Pinagsama ang Copay at coinsurance

Karaniwang hindi ka kailangang magbayad ng parehong copay at coinsurance sa parehong serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. Halimbawa, hindi karaniwan na magbayad ng $ 40 copay para sa pagbisita ng opisina ng doktor, at pagkatapos ay kailangang magbayad ng coinsurance ng 20% ​​ng gastos sa parehong pagbisita. Gayunpaman, ito ay hindi labag sa batas para sa mga tagaseguro sa kalusugan na kailangan ito. Basahin nang maingat ang buod ng benepisyo kapag nagpili ka ng isang planong pangkalusugan upang malaman mo kung kinakailangan ng isang planong pangkalusugan ang double form na ito ng pagbabahagi ng gastos.

Maaari mong sabay-sabay na magbayad ng copay at coinsurance para sa iba't ibang bahagi ng isang komplikadong serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. Narito kung paano ito gumagana. Sabihin nating mayroon kang $ 50 copay para sa mga pagbisita sa doktor habang ikaw ay nasa ospital at 30% kabahagi-sa-seguro para sa ospital. Kung ang doktor ay bibisita sa iyo ng apat na beses sa ospital, ikaw ay magtapos ng isang $ 50 copay para sa bawat isa sa mga pagbisita, isang kabuuang $ 200 sa mga singil sa copay. Magkakaroon ka rin ng utang sa ospital ng 30% kabayaran sa kabahagi-sa-seguro para sa iyong bahagi ng singil sa ospital. Maaaring mukhang tatanungin ka na magbayad kapwa ng isang copay at coinsurance para sa parehong pamamalagi sa ospital. Ngunit, talagang nagbabayad ka ng copay para sa mga serbisyo ng doktor, at kabahagi-sa-seguro para sa mga serbisyo ng ospital, na hiwalay na sinisingil.

Ang ilang mga planong pangkalusugan ay may mga copay na nalalapat sa ilang sitwasyon ngunit pinawalang-bisa sa iba. Ang isang karaniwang halimbawa ay mga copay na nalalapat sa mga pagbisita sa emergency room ngunit pinawawalang-bisa kung papasok ka sa ospital. Sa ilalim ng ganitong uri ng plano, ang pagbisita sa ER na hindi nagreresulta sa pagpasok sa ospital ay maaaring isang $ 100 copay. Ngunit kung ang sitwasyon ay sapat na seryoso na makarating ka sa ospital, hindi mo kailangang magbayad ng $ 100 copay, ngunit dapat mong bayaran ang iyong deductible at coinsurance (para sa buong pagbisita sa ospital, kasama ang iyong oras sa ER at ang iyong oras bilang isang pinapapasok na pasyente), hanggang sa maximum na out-of-pocket para sa iyong plano.

Copays and Coinsurance para sa Mga Inireresetang Gamot

Ang pagkakaiba sa pagitan ng copay at seguro ay maaaring maging lubhang nakalilito sa pagsakop ng iniresetang gamot. Karamihan sa mga tagaseguro sa kalusugan ay may pormularyo ng gamot na nagsasabi sa iyo kung aling mga gamot ang sakop ng planong pangkalusugan , at kung anong uri ng pagbabahagi ng gastos ang kinakailangan. Ang pormularyo ay naglalagay ng mga gamot sa iba't ibang mga kategorya ng presyo, o mga tier, at nangangailangan ng ibang pag-aayos ng cost-sharing para sa bawat baitang.

Halimbawa, ang pinakamababang baitang ay maaaring generic na gamot at karaniwang, mas matanda, murang gamot. Ang tier na iyon ay maaaring mangailangan ng copay ng $ 15 para sa isang 90-araw na supply ng isang gamot. Ang ikalawang baitang ay maaaring maging mas mahal na gamot na pang-pangalan at nangangailangan ng isang copay ng $ 35 para sa isang 90-araw na supply. Ngunit ang pinakamataas na antas (sa karamihan sa mga planong pangkalusugan, ito ay alinman sa Tier 4 o 5, ngunit ang ilang mga planong pangkalusugan ay nagbabawas ng mga gamot sa lahat ng anim na tier) ay maaaring maging tunay na mahal na espesyal na gamot na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar bawat dosis.

Para sa tier na ito, maaaring balewalain ng planong pangkalusugan ang pagbabahagi ng gastos sa copay na ginamit nito sa mas mababang antas at lumipat sa isang coinsurance kahit saan mula 20 porsiyento hanggang 40 porsiyento. Ang kabahagi-sa-seguro sa mga pinaka-mahal na gamot ay nagpapahintulot sa insurer na limitahan ang panganib sa pananalapi nito sa pamamagitan ng paglilipat ng mas malaking bahagi ng gastos ng gamot pabalik sa iyo. Ito ay maaaring nakalilito dahil ang karamihan sa iyong mga reseta ay mangangailangan ng isang nakapirming copay, ngunit ang pinakamahal na reseta, ang mga nangungunang mga gamot sa baitang, ay mangangailangan ng porsyento ng coinsurance sa halip na isang copay.

Kung nasa sitwasyong ito ka at nakaharap sa posibilidad na magbayad ng libu-libong dolyar bawat buwan para sa mga gamot na espesyalista, malugod kang makilala na sa sandaling nakilala mo ang maximum na out-of-bulsa ng iyong plano para sa taon, ang iyong Ang planong pangkalusugan ay magsisimulang magbayad ng 100 porsiyento ng halaga ng mga gamot para sa natitirang bahagi ng taon. Maliban kung ang iyong plano ay lola o grandfathered , ang maximum na out-of-pocket ay hindi maaaring mas mataas kaysa sa $ 7,150 sa 2017, at $ 7,350 sa 2018 (ang mga limitasyon ay nalalapat sa isang tao; kung higit sa isang tao sa iyong pamilya ang nangangailangan ng pangangalagang medikal, ang pinagsamang limitasyon ay dalawang beses na mas mataas).

Ang coinsurance vs. copay ay maaaring nakalilito, ngunit ang pag-unawa sa pagkakaiba sa pagitan ng copay at coinsurance ay nangangahulugan na mas mahusay kang nilagyan upang pumili ng planong pangkalusugan na nakakatugon sa iyong mga inaasahan, badyet para sa mga medikal na gastusin, at mahuli ang mga pagkakamali sa iyong mga bill sa medikal.

> Pinagmulan:

> Kagawaran ng Kalusugan at Serbisyong Pantao, Proteksiyon ng Pasyente at Abot-kayang Pangangalaga, HHS Notice of Benefit at Parameter ng Pagbabayad para sa 2017. Marso 8, 2016.

> Kagawaran ng Kalusugan at Serbisyong Pantao. Proteksyon sa Pasyente at Batas sa Abot-kayang Pangangalaga, HHS Notice of Benefit at Parameter ng Pagbabayad para sa 201 8. Disyembre 22, 2016.