Paano Makikilahok ang mga Tagapagbigay sa isang Network ng Aetna

Paano Mag-aplay at Maging Kredensyal bilang isang Aetna Network Provider

Ang mga doktor at iba pang mga tagapagkaloob ay maaaring maging mga kalahok sa Aetna healthcare network upang magbigay ng serbisyong medikal sa kanilang lumalaking bilang ng mga miyembro. Sa sandaling tanggapin bilang bahagi ng network, pagkatapos ay isang manggagamot sa isang network na tagapagkaloob at ang mga taong may plano ng Aetna ay mas gusto nilang gamitin ang kanilang mga serbisyo. Ito ay isang malakas na bentahe kung Aetna ay may maraming mga tagasuskribi sa iyong lugar.

Kinikilala ni Aetna ang sarili bilang isa sa mga lider ng bansa sa segurong pangkalusugan. Sa milyun-milyong miyembro sa kanyang medikal na plano, patuloy ang Aetna sa pagkakaroon ng isang malakas na presensya sa karamihan ng mga estado. Gamitin ang mga sumusunod na hakbang bilang gabay upang maging isang kalahok sa isang Aetna Network.

Hakbang 1: Kumuha ng National Identifier Identifier (NPI)

Peter Dazeley / Getty Images

Bago ang pag-aaplay para sa pakikilahok sa Aetna's network, ang mga tagapagkaloob kasama ang mga manggagamot, iba pang mga propesyonal sa klinika, mga praktikal na tungkuling medikal at ilang mga tagatustos ay dapat kumuha ng NPI.

Ang National Provider Identifier o NPI ay isang 10 digit na natatanging identification number na ginagamit upang kunin ang lugar ng mga pagkakakilanlan ng tagapagkaloob tulad ng isang Natatanging Numero ng Identification Provider (UPIN) sa mga transaksyon ng HIPAA standard. Ang mga tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan ay hinihiling ng regulasyon ng HIPAA upang makakuha ng NPI.

Kung wala ka pang NPI, mag-aplay para sa isa sa nppes.cms.hhs.gov o tawagan ang NPI Enumerator sa 1-800-465-3203.

Hakbang 2: Magsumite ng Kahilingan para sa Paglahok

Courtney Keating / Getty Images

Kinakailangan ng Aetna ang anumang tagapagkaloob na may interes sa pakikilahok sa isang network ng Aetna upang magsumite ng isang kahilingan para sa paglahok bago magsumite ng isang aplikasyon. Ang kahilingan para sa pakikilahok ay tinasa upang matukoy ang pangangailangan para sa isang kalahok na tagapagkaloob sa loob ng lokasyon ng heograpikal na tanggapan ng iyong medikal. Makipag-ugnay sa isa sa mga sumusunod upang isumite ang iyong kahilingan para sa manggagamot at iba pang mga klinikal na propesyonal:

  1. Kumpletuhin ang form ng Kahilingan sa Application para sa Medical Plans sa website ng Aetna
  2. Makipag-ugnay sa isang kinatawan sa 1-800-353-1232
  3. Ang pasilidad ng medikal ay dapat makipag-ugnayan sa Aetna Provider Service Center sa 1-888-632-3862.

Siguraduhing magkaroon ng Tax ID at medical license number ang iyong medikal na opisina sa kamay. Kung tinanggap ang iyong kahilingan, ipapadala ni Aetna ang iyong kasunduan sa pagkakaloob sa pamamagitan ng email para sa iyong pagsusuri. Kinakailangan ang pirma.

Hakbang 3: Sumali sa CAQH Universal Provider Datasource (UPD)

Hero Images / Getty Images

Ang CAQH UPD ay isang online na tool na idinisenyo upang gawing simple ang proseso ng pangangalap ng impormasyon na kinakailangan ng mga plano sa kalusugan para sa kredensyal ng provider at higit pa. Pinipigilan ng prosesong ito ang mga provider na kinakailangang magsumite ng parehong impormasyon sa maraming mga plano sa segurong pangkalusugan. Ang mga miyembro ay maaaring kumpletuhin at isumite ang kanilang impormasyon sa lahat ng mga plano sa kalusugan nang libre.

Hakbang 4: Kumpletuhin ang Application

GARO / PHANIE / Getty Images

Ang proseso ng aplikasyon ay maaaring ganap na makukumpleto sa online. Sa sandaling ang aplikasyon ay nakumpleto at pinatunayan, kakailanganin mong pahintulutan ang Aetna na makakuha ng access sa iyong aplikasyon sa pagpapatala at iba pang impormasyon. Ang buong proseso ay dapat tumagal ng hindi hihigit sa dalawang oras upang makumpleto. Dinisenyo din ang module upang i-save ang iyong impormasyon kung kailangan mo upang makumpleto ang application sa maramihang mga sesyon.

Available ang support desk ng CAQH upang makatulong sa iyo kung kailangan mo ng tulong sa panahon ng proseso.

Hakbang 5: Ipunin ang lahat ng Supporting Documentation

Kenny Johnson / Getty Images

Ang anumang nalalapat na dokumentong sumusuporta ay dapat na i-fax sa CAQH sa (866) 293-0414. Kakailanganin mong:

Ang Aetna ay may natatanging kredensyal na proseso. Sinusuri ng CVO (Credentialing Verification Organization) ng Aetna ang mga kwalipikasyon ng bawat aplikante bago matanggap ang isang provider para makilahok sa isang network ng Aetna. Bilang karagdagan sa impormasyon na hiniling ng CAQH, susuriin din ni Aetna ang propesyonal na kakayahan at pag-uugali.

Iba pang Impormasyon na may kinalaman

Payo sa Remittance. Carolo7 / Getty Images