Kung Paano Itinatrato ang Isang Ngipin Ng Sanggol

Ito ay Wala ngunit isang Hole sa Chest na Sucks

Ang isang sugat sa dibdib ng dibdib ay isang butas sa dibdib (mula sa sugat ng baril , pag-stabbing o iba pang sugat sa sugat) na gumagawa ng isang bagong landas para sa hangin upang maglakbay papunta sa dibdib ng dibdib. Kapag ang dibdib ng dibdib ay pinalawak upang makain, ang hangin ay hindi lamang napupunta sa bibig at ilong tulad ng normal, ito rin ay napupunta sa butas.

Ang mga hininga ng mga sugat sa dibdib ay mapanganib dahil humantong sila sa pagguho ng baga (pneumothorax).

Ang paggamot sa sugat ng dibdib ng dibdib ay nangangailangan ng dalawang bagay: pag-iingat ng hangin mula sa pagpunta habang nagpapahintulot pa rin ng labis na hangin.

Maaari itong maging mahirap na makilala kapag ang isang matalas na sugat sa dibdib ay naghihirap ng hangin o hindi. Hindi sila palaging gumagawa ng ingay. Ipagpalagay na ang anumang matalim sugat sa dibdib ay isang sugat ng dibdib ng dibdib, kung maririnig mo itong sumisitsit o hindi.

Mga Hakbang sa Paggamot

 1. Tumawag sa 911 . Kung ang 911 operator ay nagbibigay ng mga tagubilin, sundin ang mga tagubiling iyon at huwag pansinin ang natitirang bahagi ng pahinang ito. Kung 911 ay hindi magagamit, dalhin ang pasyente sa emergency medical aid sa lalong madaling panahon.
 2. I-seal ang sugat ng dibdib ng gatas . Ilagay ang isang plastic (mas mainam o di-malinis na malinis) sa butas at i-tape ito. Maaari kang gumamit ng isang first aid device na tinatawag na selyo ng dibdib para dito. O, ang isa pang lansihin ay ang gamitin ang pakete na pumapasok sa mga pekeng dressing. Buksan ang balat at i-tape ang buong bahagi ng plastik sa sugat ng dibdib ng sanggol.
 3. Panoorin ang mga palatandaan ng pneumothorax ng pag-igting . Ang tension pneumothorax ay isang pinaliit na baga na tumagas ng maraming hangin sa pagitan ng dibdib na pader at ng baga, pagbuo ng presyon at pagtulak sa mga baga sa kabilang panig ng katawan. Kung ang presyon ay bumubuo ng labis, ang biktima ay magkakaroon ng isang mapanganib na mababang presyon ng dugo (shock) at malamang na mamatay.

  Ang mga palatandaan ng isang pag-igting pneumothorax ay kinabibilangan ng:

  • Matinding igsi ng paghinga
  • Hindi pantay na dibdib (mukhang mas malaki ang isang panig kaysa sa isa)
  • Mga veins sa leeg na nakaumbok (jugular vein distension)
  • Blue mga labi, leeg o mga daliri (syanosis)
  • Walang mga tunog sa baga sa isang panig
 1. Alisin ang selyo kung kinakailangan . Kung pinaghihinalaan mo ang isang pag-igting pneumothorax ay pagbuo, alisin ang selyo upang pahintulutan ang hangin upang makatakas.

Mga Tip

 1. Ang pag-tape sa selyo sa tatlong panig ay dapat na pahintulutan ang hangin upang makatakas habang naka-block ang hangin mula sa pagsuso. Sa aking karanasan, hindi talaga ito gumagana nang maayos. Ang dugo ay nagpapilit ng plastic sa sugat. Ang masusing pag-obserba ay gumagana ng mas mahusay kaysa sa pansamantala na mga seal sa dibdib. Panoorin lamang ang mga palatandaan ng pneumothorax at alisin ang selyo kung kinakailangan. Mayroong mga dibdib na dibdib na partikular na ginawa para sa pagsisipsip ng mga sugat sa dibdib, ngunit wala namang maingat na pagmamasid.
 1. Kung kailangan mong alisin ang isang selyo ng dibdib upang mapawi ang isang pneumothorax ng pag-igting, malamang na dapat mong iwanan ito. Ang pag-alis ng selyo ay malamang na pahintulutan ang presyur at itatama ang presyon sa loob ng dibdib sa labas ng kapaligiran. Muli, panoorin ang pasyente nang malapit sa mga palatandaan ng pneumothorax tension.
 2. Ang pagkilala sa isang pag-igting pneumothorax ay mahirap kung hindi ka pa nabigyan sa first aid . Kung mayroon kang isang pasyente na may sugat sa pagpasok sa dibdib ng anumang uri - pang-industriyang aksidente, sugat ng sugat, pag-stabbing, atbp - ang pinakamahalagang hakbang ay ang pagkuha ng propesyonal na emerhensiyang tulong medikal . Huwag mag-atubiling tumawag sa 911 o kunin ang pasyente sa emergency department sa lalong madaling panahon.

> Pinagmulan:

> Henry, Mark C., at Edward R. Stapleton. EMT Prehospital Care . 3rd Ed. 2004. Mosby / Jems.