Mga Mahalagang Bagay na Malaman Tungkol sa Mga Subsidyong Seguro sa Kalusugan

Mahalagang Impormasyon tungkol sa mga Subsidies sa Seguro sa Kalusugan

Kung interesado ka sa subsidyo ng pamahalaan upang gumawa ng segurong pangkalusugan (at sa ilang mga kaso, ang iyong mga gastos sa labas ng bulsa) mas abot-kaya, mayroong ilang mahahalagang bagay na kailangan mong malaman.

1 -

Mayroong Higit sa Isang Uri ng Subsidy
Ang Affordable Care Act ay nasyonalisa sa pangangalagang pangkalusugan. Joe Raedle / Getty Images

Ang Abot-kayang Pangangalaga sa Batas ay lumikha ng dalawang uri ng subsidyo sa segurong pangkalusugan. Maaari mong gamitin ang pareho sa parehong oras kung kwalipikado ka para sa pareho.

Karamihan sa mga tao ay kwalipikado para sa subsidy ng credit ng buwis sa premium , na nagpapababa sa buwanang mga premium na binabayaran mo upang bumili ng segurong pangkalusugan. Ang pagiging karapat-dapat para sa tulong na ito ay umaabot sa 400 porsiyento ng antas ng kahirapan, na nagkakahalaga ng $ 98,400 para sa isang pamilya na apat sa 2018. Sa 2017, 84 porsiyento ng mga enrollees ng palitan ay kwalipikado para sa mga subsidyong premium.

Mayroon ding isang tulong na gastusin sa gastos, na idinisenyo upang makatulong na mabawasan ang iyong mga gastos sa tuwing gagamitin mo ang iyong segurong pangkalusugan. Kung kwalipikado ka para sa mga subsidies sa pagbabahagi ng gastos, ikaw ay kwalipikado rin para sa mga subsidyong premium. Ngunit hindi pareho ang totoo sa kabaligtaran. Ang pagiging karapat-dapat ng subsidyo sa gastos ay umaabot lamang sa 250 porsyento ng antas ng kahirapan ($ 61,500 para sa isang pamilya na apat sa 2018), at magagamit lamang sila kung bumili ka ng isang plano sa pilak sa excange. Binabawasan ng subsidy sa pagbabahagi ng gastos ang halagang babayaran mo sa pagbabahagi ng gastos tulad ng mga deductibles , copays at coinsurance . Maaari rin itong bawasan ang maximum na out-of-pocket na binabayaran mo bawat taon kung mayroon kang mataas na mga gastos sa pangangalagang pangkalusugan. 57 porsiyento ng mga enrollees ng palitan sa 2017 ay tumatanggap ng subsidies sa pagbabahagi ng gastos.

2 -

Kunin Ito sa Exchange, Gamitin Ito sa Exchange

Ang tanging lugar na maaari kang makakuha ng subsidy para sa segurong pangkalusugan ay ang iyong health insurance exchange ng estado. Ang tanging lugar na maaari mong gamitin ang isang subsidy ay sa health insurance exchange ng iyong estado.

Upang makatanggap ng tulong na salapi para sa paghahati ng gastos, dapat kang pumili ng planong pangkalusugan ng pilak sa iyong palitan. Kung pipiliin mo ang isang plano ng tanso, ginto o platinum, hindi ka makakakuha ng subsidy sa pagbabahagi ng gastos kahit na matugunan ang lahat ng iba pang mga kinakailangang kinakailangan.

Maaaring gamitin ang iyong premium na subsidy credit sa buwis para sa anumang planong metal-tier sa palitan, ngunit hindi para sa isang plano ng sakuna.

3 -

Ito ay Lahat Tungkol sa Kita, Hindi Mga Ari-arian

Ang mga subsidyo sa seguro sa kalusugan ay batay lamang sa iyong tinatayang kita. Ang kita na pinag-uusapan ay ang iyong nabagong adjusted gross income, o MAGI , para sa taon na matatanggap mo ang subsidy. Ito ay may mahalagang implikasyon.

Una, kung ang iyong kita ay magkakaiba-iba sa bawat taon, maaaring mahirap tumpak na tantiyahin ang iyong kinikita sa hinaharap. Ibigay ang pinakamahusay na posibleng pagtantya ng iyong kinikita sa hinaharap at maging handa upang ipaliwanag kung paanong nakuha mo ang pagtatantya na iyon. Kung iyong tantyahin ang iyong kita nang hindi tama, makakakuha ka ng masyadong maraming o masyadong maliit na tulong na salapi (matutugunan mo ang pagkakaiba sa iyong tax return).

Pangalawa, ang iyong mga ari-arian, kung magkano ang mayroon ka sa savings, ang halaga ng iyong bahay at ang iyong net worth ay hindi nakakaapekto sa iyong pagiging karapat-dapat para sa isang tulong na salapi. Ang lahat ng mahalaga ay ang iyong kita . Maaari kang magkaroon ng isang milyong dolyar na cash na nakaupo sa iyong bank account at maaari pa ring maging karapat-dapat para sa subsidyong pangkalusugan sa kalusugan kung ang iyong kinikita ay nasa saklaw na karapat-dapat sa subsidy (nangangahulugan ito ng hindi bababa sa 100 porsiyento ng antas ng kahirapan-hindi bababa sa 139 porsiyento sa mga estado na pinalawak na Medicaid-at hindi hihigit sa 400 na porsiyento ng antas ng kahirapan; ang tsart na ito ay nagpapakita kung anong halaga ang para sa iba't ibang laki ng pamilya).

4 -

Mga Tuntunin sa Katayuan ng Buwis

Kung ikaw ay may asawa, ang iyong katayuan sa pag-file ay dapat na isinampa nang magkakasama upang maging karapat-dapat para sa subsidy sa segurong pangkalusugan . Kung ikaw ay kasal at mag-file nang hiwalay, hindi ka kwalipikado para sa isang subsidy kahit na matugunan mo ang lahat ng iba pang mga kinakailangan.

5 -

Karapat-dapat para sa Ibang Pagsakop? Marahil Walang Subsidy para sa Iyo

Kung karapat-dapat ka para sa segurong pangkalusugan na inisponsor ng gobyerno tulad ng Medicare o Medicaid, o isang plano na inisponsor ng employer na nagbibigay ng pinakamaliit na halaga at nakakatugon sa mga kinakailangan para sa affordability, hindi ka kwalipikado para sa isang subsidy sa palitan. Gg

Totoo ito kahit na hindi ka talaga naka-enroll sa health-sponsored sponsored sponsorship ng gobyerno. Ang iyong pagiging karapat-dapat na disqualifies sa iyo para sa isang tulong na salapi.

6 -

Mayroong 2 Mga paraan upang Magbayad

Mayroon kang dalawang mga pagpipilian para matanggap ang premium tax credit subsidy money.

Kung pipiliin mo ang opsyon na advanced na pagbabayad, ang iyong pera sa tulong ng salapi ay direktang mapupunta sa iyong kompanya ng segurong pangkalusugan bawat buwan upang babaan ang halaga ng premium ng segurong pangkalusugan sa buwang iyon. Hindi mo makita o mahawakan ang tulong na salapi, ngunit ang halagang binabayaran mo para bumili ng segurong pangkalusugan sa bawat buwan ay mas mababa kaysa sa kung hindi mo makuha ang tulong na salapi.

Bilang kahalili, maaari mong makuha ang iyong tulong na salapi sa isang bukol na halaga pagkatapos ng katapusan ng taon kapag nag-file ka ng iyong mga buwis sa pederal na kita. Ang buong taunang halaga ng subsidy ng credit sa buwis sa premium ay idaragdag sa iyong tseke sa refund. Kung hindi ka nakakakuha ng refund dahil may utang ka pa rin sa mga buwis, ang subsidyo ay maibabalik ang iyong utang. Kung pipiliin mo ang pagpipiliang ito, babayaran mo ang buong presyo ng iyong premium ng segurong pangkalusugan sa bawat buwan sa taon, ngunit mababayaran ka para sa bahagi ng gastos kapag nag-file ka ng iyong mga buwis.

Sa parehong mga kaso, kailangan mong bumili ng coverage sa pamamagitan ng palitan upang makuha ang tulong na salapi. Kung ikaw ay nagbabalak na magbayad ng buong presyo sa buong taon at i-claim ang tulong na salapi sa iyong tax return, magagawa mo lamang iyon kung binili mo ang iyong plano sa palitan ng iyong estado.

7 -

Maaari Mo itong Buwisan

Kung nakakakuha ka ng karagdagang tulong na salapi kaysa sa dapat mong makuha, maaari mong bayaran ito pabalik. Mahalaga ito para sa mga taong pumili ng advanced na pagpipilian sa pagbabayad para sa kanilang premium tax subsidy credit.

Narito kung paano ito gumagana. Sabihin nating mag-aplay ka para sa isang subsidy para sa darating na taon. Tinatantiya mo ang kita ng susunod na taon ay $ 35,000, at ang halaga ng iyong tulong na salapi ay tinutukoy batay sa pagtatantya na iyon. Bawat buwan sa susunod na taon, ang iyong pera sa tulong ng salapi ay direktang papunta sa iyong kompanya ng segurong pangkalusugan.

Kapag nag-file ka ng iyong mga buwis sa pederal na kita pagkatapos ng pagtatapos ng taon, matuklasan mo na talagang ginawa mo ang $ 45,000.

Habang nag-file ng iyong mga buwis, ang halaga ng subsidy na iyong natanggap batay sa iyong tinatayang kita ay ihahambing sa halagang dapat mong natanggap batay sa iyong aktwal na kita. Yamang hindi mo tinantyang ang iyong kita sa pamamagitan ng $ 10,000, nakatanggap ka ng karagdagang tulong na salapi kaysa sa dapat mong makuha. Maaaring kailangan mong bayaran ang pagkakaiba.

May tatlong paraan upang maiwasan ang sitwasyong ito:

Kung natapos mo ang pagtanggap ng mas malaking subsidyong premium kaysa sa nararapat, ang IRS ay makakakuha ng halagang kailangan mong bayaran (may iba't ibang mga takip depende sa iyong kita), maliban kung ang iyong kita ay nagtatapos sa higit sa 400 porsiyento ng antas ng kahirapan. Kung mangyari iyan, kailangan mong bayaran ang buong halaga ng anumang premium subsidy na iyong natanggap sa taong ito.

Sa kabilang banda, kung ang iyong kinikita ay mas mababa kaysa sa iyong inaasahang taon (ngunit pa rin sa saklaw na karapat-dapat sa subsidiya, sa halip na hanay ng karapat-dapat sa Medicaid o saklaw ng saklaw ng Medicaid sa isang estado na hindi pinalawak ang Medicaid) , ang dagdag na subsidy sa premium ay idaragdag sa iyong refund ng buwis, o ginagamit upang i-offset ang halaga ng mga buwis na dapat mong bayaran kung hindi ka dapat magbayad ng refund.

8 -

Saan Matuto nang Higit Pa

Nasa ibaba ang ilang mga site na may karagdagang impormasyon tungkol sa mga subsidyo sa segurong pangkalusugan:

Maaari ba akong Kumuha ng Tulong sa Pagbabayad para sa Seguro sa Kalusugan? Ang pahinang ito ay nagbibigay ng isang pangkalahatang-ideya ng subsidies sa segurong pangkalusugan at tutulong sa iyo na malaman kung ikaw ay karapat-dapat para sa isang tulong na salapi.

Paano gumagana ang Premium Health Insurance Subsidy? Ituturo sa iyo ng pahinang ito kung magkano ang tulong na salapi na matatanggap mo mula sa premium tax credit, pati na rin ang mga patakaran na nauugnay dito.

Matuto nang higit pa tungkol sa subsidy sa pagbabahagi ng gastos sa Paano Gumagana ang Subsidy sa Pagbabahagi ng Seguro sa Pangkalusugan at Paano Pinuputulungan ng Subsidy ang Pinakamataas na Gawing Out-Of-Pocket .