Pagpapahintulot para sa Mga Pamamaraan sa Medikal

Paano Napagkaloob ang Authorization at Mga Sagot sa Madalas na mga Tanong

Ang awtorisasyon ay isang pag-apruba ng mga serbisyong medikal ng isang kompanya ng seguro, karaniwan bago ang mga serbisyo na isinasagawa.

Mga Hakbang para sa Pagkuha ng Awtorisasyon

  1. Sa oras na naka-iskedyul ang pasyente para sa isang pamamaraan, dapat magsimula ang proseso ng pagpapatunay ng seguro .
  2. Kung ang kompanya ng seguro ay nangangailangan ng pahintulot para sa pamamaraan, makipag-ugnay kaagad sa opisina ng manggagamot upang malaman kung ang awtorisasyon ay nakuha.
  1. Kung ang opisina ng manggagamot ay nakakuha ng pahintulot, kunin ang numero ng awtorisasyon mula sa kanila. Kung wala ito, kontakin ang angkop na departamento sa kompanya ng seguro upang makuha ang numero ng awtorisasyon. Isa ring magandang ideya na tiyakin na ang impormasyon na mayroon ang mga ito ay tumutugma sa iyong mga tala.
  2. Kung ang tanggapan ng manggagamot ay hindi nakuha ang pahintulot, magalang na ipaalam sa kanila na dapat nilang makuha bago ang kanilang pasyente ay maaaring magkaroon ng kanilang pamamaraan. Kadalasan, ang mga doktor ay sumusunod sa kahilingang ito. Gusto nila ang kanilang mga pasyente na magkaroon ng pinakamahusay na pangangalaga at hindi gumawa ng anumang bagay upang malagay sa panganib ang mga ito mula sa pagiging magagawang magkaroon ng isang pamamaraan na gumanap.
  3. Laging sundin ang kumpanya ng seguro. Kung maaari, humiling ng fax ng naaprobahang awtorisasyon para sa iyong mga rekord. Maaaring kailangan mo ito sa ibang pagkakataon.
  4. Kung ang isang pagbabago ng pamamaraan o isang bagay ay idinagdag sa huling minuto, kontakin ang kompanya ng seguro sa lalong madaling panahon upang idagdag ang mga pagbabago sa pahintulot. Ang ilang mga kompanya ng seguro ay nagpapahintulot ng kaunting 24 na oras na paunawa para sa pag-apruba sa mga pagbabago.

Kinakailangan ang Impormasyon para sa isang Awtorisasyon

Ang mga kahilingan sa paunang awtoridad ay karaniwang nangangailangan ng impormasyon na nagpapatunay ng medikal na pangangailangan tulad ng:

4 Mga Madalas Itanong Tungkol sa Awtorisasyon

1. Ang pagkuha ng awtorisasyon bago ang mga serbisyong natanggap ay nangangahulugan na ang pamamaraan ay sakop?
Hindi. Ang awtorisasyon ay hindi isang garantiya na ang mga serbisyo ay sakop. Kapag ang claim ay isinumite sa nagbabayad ng insurance, maraming mga kadahilanan ay maaaring isaalang-alang. Ang katayuan ng pagiging karapat-dapat ng pasyente, ang medikal na pangangailangan, o kung paano tumutukoy ang nagbabayad ng seguro sa "mga saklaw na serbisyo" ay maaaring matukoy kung ang paghahabol ay binayaran o tinanggihan. Maaaring mag-apply ang ilang mga pagbubukod.

2. Anong mga uri ng serbisyo o pamamaraan ang nangangailangan ng naunang awtorisasyon?
Maraming mga serbisyo na isinasaalang-alang bilang hindi pang-kagipitan na may kaugnayan ay maaaring mangailangan ng paunang pahintulot. Kadalasan para sa karamihan ng mga nagbabayad ng seguro upang mangailangan ng paunang pahintulot para sa mga mamahaling serbisyo sa radiology tulad ng mga ultrasound, mga pag-scan ng CAT , at mga MRI. Ang ilang mga operasyon ng kirurhiko at admission ng inpatient ay maaaring mangailangan ng paunang awtorisasyon, samakatuwid, mahalagang i-verify ang impormasyong ito bago ang mga serbisyo na isinasagawa.

3. Magtatanggol ba ang claim kung walang pahintulot na makuha?
Ang mga serbisyo na ibinigay sa isang pasyente na nangangailangan ng naunang awtorisasyon ay malamang na tanggihan ng nagbabayad ng seguro maliban sa dalawang pagkakataon.

Ang isang dahilan kung bakit ang mga serbisyo ay hindi tatanggihan ay kung ang mga serbisyo na ibinigay ay itinuturing bilang isang medikal na emergency. Ang ikalawang dahilan ay kung ang tagabigay ng pagtatangka upang makakuha ng retro-awtorisasyon sa loob ng susunod na 24 hanggang 72 oras pagkatapos matanggap ang mga serbisyo depende sa mga alituntunin sa pagbabayad ng seguro. Ang ilang mga nagbabayad ng seguro ay hindi maaaring mag-alok ng benepisyong ito.

4. Kung ang claim ay tinanggihan para sa walang pahintulot, maaari ang pasyente ay sisingilin?
Ayon sa kasunduan ng karamihan ng pasyente sa kanilang kompanya ng seguro, responsibilidad ng pasyente na malaman kung kinakailangan ang naunang awtorisasyon, sila ay nasa awa ng provider upang makuha ito.

Gayunpaman, ang tagapagkaloob ay dapat na makipag-ugnay sa kompanya ng seguro para sa awtorisasyon. Kung ang provider ay hindi makakakuha ng tamang awtorisasyon, ipinapahiwatig ng mga pinakamahusay na gawi na ang tagapagkaloob ay dapat sumipsip ng mga gastusin sa halip na ipasa ito sa pasyente.