Kung Paano Pinipigilan ng Medicare ang mga Matatanda

Ano ang Dapat Mong Malaman Tungkol sa Medicare Funding

Nagawa si Pangulong Trump ng mga pangako sa trail ng kampanya upang mapanatili ang Medicare. Sa ilalim ng hindi pangyayari ay aalisin niya ang mga benepisyo ng Medicare. Sa kasamaang palad, sa ngayon, ang kanyang mga salita ay hindi kasuwato ng kanyang mga aksyon. Ang GOP ay may Medicare at Medicaid sa mga crosshair nito at nagsasagawa ng mga hakbang upang bawasan ang pagpopondo sa kung ano ang nakikita nito bilang mga programang may karapatan. Ito ang kailangan mong malaman tungkol sa pagpopondo ng Medicare sa 2018 at sa hinaharap.

Ano ang Pagkakatao?

Maraming tao ang hindi nakakakita ng Medicare bilang isang "karapatan". Matapos ang lahat, magbabayad sila ng mga buwis sa Medicare Trust Fund sa pamamagitan ng kanilang mga kontribusyon sa buwis sa pangako ng access sa abot-kayang pangangalagang pangkalusugan kapag sila ay mga nakatatanda o kung sila ay maging kapansanan.

Gayunpaman, samantalang ang salitang karapatan ay may mga salungat na salik sa ilang mga lupon, ang Medicare at Medicaid ay sa pamamagitan ng mga programang may karapatan sa pagpapasiya. Ayon sa diksyunaryo ng Merriam Webster, ang isang karapatan ay isang programa ng pamahalaan na nagbibigay ng mga benepisyo sa mga miyembro ng isang tinukoy na grupo o ang mga pondo na sumusuporta o ipinamamahagi ng naturang programa.

Pag-unawa sa Medicare Trust Fund

Mayroong dalawang pool ng mga pondo ng Medicare. Ang una ay Medicare's Hospital Insurance [HI] Trust Fund, na tinutukoy sa mas karaniwang bilang Medicare Trust Fund. Ang pondo na ito ay binabayaran para sa iyong mga serbisyo sa Medicare Part A , lalo na ang iyong mga inpatient na ospital ay mananatili, ang mga panandaliang nursing home ay mananatili pagkatapos ng pananatili ng ospital, pangangalaga sa kalusugan ng tahanan, at pangangalaga sa hospisyo.

Ang pondong ito ay kung saan pupunta ang iyong dolyar ng buwis sa payroll.

Sa kasamaang palad, ang Hospital Insurance Trust ay inaasahan na ma-insolvent ng 2029 . Iyon ay nangangahulugang hindi ito magkakaroon ng sapat na pondo upang bayaran ang lahat ng mga serbisyo na ginagawa nito ngayon. Sa puntong iyon, maaari lamang nito kayang bayaran ang 88 porsiyento ng mga serbisyong iyon.

Ang pangalawang pondo ng Medicare ay ang Supplementary Medical Insurance (SMI) Trust.

Ang tiwala na ito ay batay sa mga premium na binabayaran mo para sa Medicare Part B at Bahagi D. Ang mga bahaging ito ng Medicare ay nagbabayad para sa trabaho sa dugo, mga pagbisita sa doktor, mga pag-aaral ng imaging, pisikal / trabaho / pagsasalita ng therapy, reseta ng gamot, pag-iwas sa screening, pagtitistis (mga tiyak na pamamaraan), at iba pang mga serbisyo sa ambulat.

Medicare, Ang Pederal na Depisit, at ang 2018 Budget Budget

Sa 2016, ang kabuuang National Health Expenditures (NHE) ay nagkakahalaga ng $ 3.3 trilyon dolyar, accounting sa 17.9 porsyento ng Gross Domestic Product (GDP).

Ang paggastos ng Medicare ay nagkakahalaga ng $ 672.1 bilyon, na kumakatawan sa 20 porsiyento ng kabuuang NHE at 3.58 porsiyento ng GDP. Ang paggasta ng Medicaid ay nagkakahalaga ng $ 565.5 bilyon, 17 porsiyento ng kabuuang NHE, at 3.03 porsiyento ng GDP.

Ang GOP ay naghahanap upang mabawasan kung magkano ang GDP ay ginugol sa mga programa ng karapatan.

Sa layuning iyon, ang US House of Representatives ay nagpasa ng isang badyet na resolusyon para sa taon ng pananalapi na 2018 noong Agosto 2017. Sa isang boto ng partido, ang panukalang GOP ay kasama ang $ 487 bilyon na pagbawas sa Medicare, isang pagtaas sa edad ng pagiging karapat-dapat ng Medicare mula 65 hanggang 67 taong gulang, at privatization ng Medicare sa isang programa ng voucher. Tungkol sa Medicaid, ang mga pederal na kontribusyon ay babaguhin sa mga pagbabayad sa bawat capita o block grant , makabuluhang nagpapababa ng pagpopondo sa programa ng halos $ 1 trilyon.

Ang resolusyon sa badyet ay lumipat na sa Senado kung saan ipinasa ito noong Oktubre 19. Ang bersyon na naaprubahan ng Senado ay bumalik sa House kung saan ipinasa ito noong Oktubre 26. Sa puntong ito, ang mga ipinanukalang pagbabago sa mga programa ng karapatan ay hindi nakalagay sa bato dahil walang espesipikong batas na magpatibay sa kanila. Ang mga ulat ng GOP ay nagplano upang matugunan ang batas sa mga isyung iyon sa bagong taon. Sa halip, kung ano ang ginawa ng badyet sa taong piskal ng 2018 ay ang balangkas para sa GOP Tax Bill.

Ang GOP Tax Bill

Ang GOP Tax Bill, na kilala rin bilang The Tax Cuts and Jobs Act, ay nagtamo ng labis na kontrobersya sa pagbibigay ng mga pagbawas sa buwis para sa mga mayamang Amerikano sa mga mahihirap at nasa gitna ng klase.

Tinatantiya din ang bill na itaas ang pambansang depisit ng $ 1.5 trilyon sa loob ng 10 taon.

Ang kailangan mong maunawaan ay kung paano nakakaapekto ang batas sa Medicare. Sa unang sulyap, ang bill ng Senado sa buwis ay hindi direktang nagbawas ng paggastos sa Medicare. Hindi mo makikita ang mga salitang nakasulat sa kuwenta. Gayunpaman, ito ay humahantong pa sa pagbawas ng hindi bababa sa $ 28 bilyon mula sa Medicare taun-taon sa loob ng susunod na sampung taon.

Sisihin ito sa probisyon ng PAYGO.

Ang batas na "pay-as-you-go", isang batas ng dalawang partido na pinagtibay bilang bahagi ng Omnibus Budget Reconciliation Act of 1990, ay dinisenyo upang panatilihin ang kakulangan sa tseke. Gumagana ito sa ganitong paraan. Kapag ang Kongreso ay pumasa sa anumang panukalang-batas na nagpapataas sa kakulangan sa mahigit limang taon hanggang 10 taon ngunit hindi kasama ang mga kita ng pagbawas, ang PAYGO ay pumasok. Pagkatapos ay kinakailangan ng administrasyon na itatag ang paggasta sa paggastos sa ilang mga di-exempt na pederal na programa (Medicare, Mga Subsidyong Pang-agrikultura at Suporta , Programang Panganib sa Pagkakataon sa Pag-aalaga ng Affordable Care, Mga Operasyon at Suporta para sa Customs at Patrol ng Border, Pangangasiwa sa Pautang sa Estudyante, at iba pang mga programa). Ang desisyon kung saan partikular na i-cut paggastos ay gagawin sa isang sequester.

Sa kasamaang palad, iyan ay eksakto kung ano ang hinahanap natin sa GOP Tax Bill:

Ang PAYGO ay nangangailangan ng Kongreso na mabawasan ang paggastos sa taon ng pananalapi 2018 ng $ 136 bilyon. Ang halaga na pinahihintulutang ma-cut mula sa mga di-exempted mandatory federal programs ay tinatantya na $ 114 bilyon. Nangangahulugan iyon na ang buong pinahihintulutang halaga ay aalisin mula sa lahat ng mga programa, kabilang ang Medicare.

Pinapayagan ng PAYGO ang ilang mga programa na i-cut sa pamamagitan ng 100 porsiyento ngunit Medicare ay may takip. Ang mga pagtanggal sa Medicare ay limitado sa 4 na porsiyento ng badyet ng programa. Para sa 2018 ay magiging $ 28 bilyon. Sa pamamagitan ng 2027, salamat sa pagpintog at ang pagtaas ng mga gastos sa pangangalagang medikal, na ang 4 na porsiyento na halaga ay inaasahang tumaas sa $ 56 bilyon bawat taon.

Sapagkat ang GOP ay naglaan na ng makabuluhang pagbawas sa Medicare sa 2018 na Badyet sa Pananalapi, malamang na ang administrasyon ay magmumukhang magliko sa mga kinakailangang pagbawas sa ilalim ng PAYGO. Kahit na kung gusto nila, hindi nila maaaring baguhin o i-waive ang panuntunan ng PAYGO sa isang resolution ng badyet. Kailangan nilang baguhin ang batas ng PAYGO mismo. Sa oras na ito, walang mga ulat na nais ng administrasyon na gawin ito.

Isang Salita Mula

Sa kabila ng mga pangako na salungat, ang pangangasiwa ng Trump ay may lehislasyon sa lugar na babawasan ang pagpopondo sa Medicare. Ang GOP ay nagbabalangkas ng mga plano upang baguhin ang Medicare gaya ng alam natin. Ang 2018 Fiscal Year Budget ay naglalayong bawasan ang pagpopondo ng Medicare, upang madagdagan ang edad ng pagiging karapat-dapat para sa pag-aalaga, at upang ipropribusin ang programa gamit ang isang programa ng voucher. Ang GOP Tax Bill ay magbawas ng mga pondo ng Medicare sa pamamagitan ng hindi bababa sa $ 28 bilyon bawat taon simula sa 2018.

> Pinagmulan:

> Mga Epekto ng Batas na Magtataas ng Mga Depisito sa Tinantyang $ 1.5 Trilyon Sa Panahon ng 2018-2027. Congressional Budget Office. https://www.cbo.gov/publication/53319. Nai-publish Nobyembre 14, 2017.

> FY 2018 House Budget Resolution at Its Effect on Seniors. Pambansang Panukala upang Panatilihin ang Social Security at Medicare. http://www.ncpssm.org/PressRoom/NewsReleases/Release/ArticleID/1712/FY-2018-House-Budget-Resolution-and-Its-Effect-on-Seniors. Nai-publish Agosto 2, 2017.

> Paano Maaaring Makakaapekto ang Mga Panuntunan ng PAYGO sa Reporma sa Buwis. Komite para sa isang Responsableng Pederal na Badyet. http://www.crfb.org/blogs/how-paygo-rules-could-affect-tax-reform. Nai-publish Oktubre 18, 2017.

> Paano Pinopondohan ng Medicare? Medicare.gov. https://www.medicare.gov/about-us/how-medicare-is-funded/medicare-funding.html.

> Batas sa Paggastos ng Pambansang Kalusugan. Ang Mga Sentro para sa Mga Serbisyong Medicare at Medicaid. https://www.cms.gov/research-statistics-data-and-systems/statistics-trends-and-reports/nationalhealthexpenddata/nhe-fact-sheet.html. Nai-update noong Disyembre 6, 2017.