Mga Halaga ng Bahagi ng Medicare D sa 2017

Paano Magkonsulta sa Mga Gastusin sa Gamot ng Inireresetang

Bago 2006, hindi saklaw ng Medicare ang mga reseta na gamot, hindi bababa sa hindi karamihan sa kanila. Ang isang limitadong bilang ng mga gamot ay ibinibigay sa ilalim ng Medicare Part B , ngunit sa kabilang banda, kailangan mong bayaran ang iyong mga gamot mula sa bulsa.

Ang lahat ay nagbago nang ipasa ni Pangulong George W. Bush ang Medicare Prescription Drug, Improvement, and Modernization Act (MMA) noong 2003.

Nilikha ng batas ang alam natin ngayon bilang Medicare Part D, isang opsyonal na bahagi ng Medicare na nagbibigay ng saklaw ng reseta ng gamot.

Ang mga plano sa Part D ay pinapatakbo ng mga pribadong kompanya ng seguro, hindi ang gobyerno. Gayunpaman, ang pederal na pamahalaan ay nagtatakda ng mga alituntunin tungkol sa kung anong mga pangunahing gamot ang dapat masakop ng mga planong ito at kung gaano ka maaaring sisingilin. Binabanggit ng gabay na ito ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa kung ano ang babayaran mo para sa Medicare Part D sa taong ito.

Part D Ductuctibles

Ang isang deductible ay ang halaga ng pera na ginugol mo sa bulsa bago magsimula ang iyong mga benepisyo sa iniresetang gamot. Ang iyong plano ay maaaring o hindi maaaring magkaroon ng isang deductible. Ang maximum deductible na isang plano ay maaaring singilin para sa 2017 ay nakatakda sa $ 400, isang pagtaas ng $ 40 mula 2016.

Mga Bahaging D Premium

Ang premium ay ang halaga ng pera na ginugugol mo bawat buwan upang magkaroon ng access sa isang planong pangkalusugan. Ang pamahalaan ay hindi nagtatakda ng pormal na paghihigpit sa mga premium rate at karaniwang mga presyo ay tumaas bawat taon. Sa 2017, ang premium para sa pinakamaliit na plano sa Part D ay nagkakahalaga ng $ 34 kada buwan.

Ang mga plano na may pinalawak na coverage ay mas kapaki-pakinabang.

Bahagi D National Base Beneficiary Premium

Huwag malito ang pambansang benepisyaryo ng premium na premium (NBBP) sa iyong buwanang premium. Kahit na ang mga numero ay maaaring magkatulad na pareho, bihira sila. Ang NBBP ay isang halaga na ginamit upang kalkulahin kung gaano ka utang sa mga parusa sa Part D kung mag-sign up ka para sa mga benepisyo.

Ang iyong pinakamahusay na mapagpipilian ay upang maiwasan ang mga parusa sa Part D sa kabuuan, kaya siguraduhing gamitin ang madaling gamiting kalendaryong Medicare upang mag-enroll sa oras . Ang NBBP ay nakatakda sa $ 35.63 para sa 2017.

Bahagi D Ang Mga Pagsasaalang-alang na May-kinalaman sa Medicare Mga Halaga

Binabayaran ka rin ng pamahalaan para sa dagdag na bahagi ng coverage ng Part D batay sa iyong kita. Ito ay kilala bilang Income-Related Medicare Adjustments Amounts (IRMAA). Magbabayad ka ng buwanang IRMAA sa pederal na gobyerno pati na rin ang buwanang premium sa kumpanya ng seguro.

2017 Bahagi D IRMAA para sa Mga Indibidwal
Kita Ang iyong 2017 Mga Gastos Baguhin mula 2016
Mas mababa sa $ 85,000 $ 0 bawat buwan

$ 0 pagtaas sa bawat buwan bawat taon

$ 85,000 - $ 107,000 $ 13.30 bawat buwan

$ 0.60 pagtaas sa bawat buwan

$ 7.20 na pagtaas bawat taon

$ 107,000 - $ 160,000 $ 34.20 bawat buwan

$ 1.40 na pagtaas bawat buwan

$ 16.80 kada taon

$ 160,000 - $ 214,000 $ 55.20 bawat buwan

$ 2.40 na pagtaas sa bawat buwan

$ 28.80 na pagtaas bawat taon

Mahigit sa $ 214,000 $ 76.20 bawat buwan

$ 3.30 na pagtaas sa bawat buwan

$ 39.60 na pagtaas sa bawat taon

2017 Bahagi D IRMAA para sa Mga Mag-asawa
Kita Ang iyong 2017 Mga Gastos Baguhin mula 2016
Mas mababa sa $ 170,000 $ 0 bawat buwan

$ 0 pagtaas sa bawat buwan bawat taon

$ 170,000 - $ 214,000 $ 13.30 bawat buwan

$ 0.60 pagtaas sa bawat buwan

$ 7.20 na pagtaas bawat taon

$ 214,000 - $ 320,000 $ 34.20 bawat buwan

$ 1.40 na pagtaas bawat buwan

$ 16.80 kada taon

$ 320,000 - $ 428,000 $ 55.20 bawat buwan

$ 2.40 na pagtaas sa bawat buwan

$ 28.80 na pagtaas bawat taon

Mahigit sa $ 428,000 $ 76.20 bawat buwan

$ 3.30 na pagtaas sa bawat buwan

$ 39.60 na pagtaas sa bawat taon

2017 Bahagi D IRMAA para sa mga May-asawa na Pag-file bilang Mga Indibidwal
Kita Ang iyong 2017 Mga Gastos Baguhin mula 2016
Mas mababa sa $ 85,000 $ 0 bawat buwan

$ 0 pagtaas sa bawat buwan bawat taon

$ 85,000 - $ 129,000 $ 55.20 bawat buwan

$ 2.40 na pagtaas sa bawat buwan

$ 28.80 na pagtaas bawat taon

Mas malaki sa $ 129,000 $ 76.20 bawat buwan

$ 3.30 na pagtaas sa bawat buwan

$ 39.60 na pagtaas sa bawat taon

Ang Donut Hole

Medicare Part D ay malayo sa perpekto. Sa katunayan, mayroon itong malaking butas sa loob nito. Ang tinatawag na donut hole ay isang coverage gap na nangyayari pagkatapos mo at ginugol ng Medicare ang isang tiyak na halaga ng pera sa iyong mga gamot na reseta. Matapos ang halagang ito ay ginugol, ikaw ay naiwan na magbayad para sa iyong mga gamot sa iyong sarili hanggang sa gumastos ka ng sapat upang kumita ng "sakuna ng sakuna" sa pamamagitan ng iyong plano sa Part D.

Ang butas sa donut ay nakakapagpahid sa 2017 salamat sa Affordable Care Act, aka Obamacare . Simula sa 2013 regulasyon sa Abot-kayang Pangangalaga sa Batas ay unti-unti nabawasan kung magkano ang gusto mong sapilitang gastusin sa labas ng bulsa sa iyong mga gamot. Kung magpapatuloy ang mga regulasyon na ito, ibig sabihin, kung hindi mapawawalang-bisa ang Abot-kayang Pangangalaga sa Batas , ang donut hole ay isasara ng 2020.

Hanggang sa gayon, ang halagang binabayaran mo bago ka pumasok sa donut hole, na kilala bilang ang unang limitasyon sa coverage, ay nagdaragdag mula sa $ 3,310 hanggang $ 3,700 sa 2017. Ito ay magandang balita. Nangangahulugan ito na mas matagal bago ka pumasok sa donut hole.

Sa sandaling ikaw ay nasa donut hole, sa halip na magbayad ng iyong karaniwang dami ng copayment ng Part D, babayaran mo ang 40 porsiyento para sa mga gamot ng pangalan ng brand at 51 porsiyento para sa mga generic na gamot , hindi ang iyong mga karaniwang copay. Bawat taon sa pamamagitan ng 2020, babayaran mo ang mas maliit na porsyento sa iyong mga gamot hanggang sa sarado ang donut hole sa 25 porsiyento.

Magastos ka ng $ 1,250 sa donut hole para sa 2017 kumpara sa $ 1,540 sa 2016. Pagkatapos mong gastusin ang halagang ito, ipasok mo ang bahaging sakuna ng sakuna kung saan magbabayad ka lamang ng $ 3.30 para sa mga generic na gamot at $ 8.25 para sa mga gamot na may tatak ng brand bawat buwan.

Gumamit ng gabay na sanggunian na ito upang matulungan ka sa proseso ng donut hole .

Isang Salita Mula

Maaaring magastos ang mga gamot para sa reseta ngunit huwag hayaan ang pananakot mo. Alamin kung ano ang sakop ng plano ng Medicare Part D at kung magkano ang maaari mong asahan na bayaran. Sa pamamagitan ng impormasyon na ito sa kamay, maaari mong badyet para sa taon ng maaga at panatilihin ang anumang mga sorpresa sa bay.