10 Pananagutan ng Pamamahala ng Impormasyon sa Kalusugan

Pagtitiyak ng Katumpakan, Accessibility, at Privacy ng Impormasyon sa Kalusugan

Ang Pamamahala ng Impormasyon sa Kalusugan ay ang proseso ng pagpapanatili, pag-iimbak at pagbawi ng impormasyon ng pasyente sa kalusugan alinsunod sa mga kinakailangan ng mga naaangkop na mga kinakailangan ng Federal, Estado, at mga kinikilala. Mayroong 10 pangunahing responsibilidad sa loob ng balangkas ng pamamahala ng impormasyon sa kalusugan (HIM) na nangangailangan ng dalubhasang kaalaman, kakayahan, at kakayahan. Narito ang isang maikling buod ng sampung mga responsibilidad.

1 -

Ang Mga Pangunahing Kaalaman ng Medical Coding
Shannon Fagan / Getty Images

Kasama sa medikal na coding ang tamang pagtatalaga ng mga medikal na code para sa naaangkop na pagbabayad ng mga tagaseguro at nagbabayad tulad ng Medicare at Medicaid. Nangangahulugan din ito na tiyakin na ang lahat ng mga rekord sa kalusugan ay may kasamang tamang diagnosis alinsunod sa inutos na pamamaraan. Mayroong maraming mga hanay ng mga code na ginagamit ng mga coder, at dapat na magkaroon sila ng mga mapagkukunan ng up-to-date habang ang ilang mga code ay nagbabago taun-taon.

Higit pa

2 -

Medical Transcription
Hero Images / Getty Images

Ang transkripsiyong medikal ay tumutukoy sa tumpak at napapanahong pagkakasalin ng dictated na impormasyon sa pasyente sa kalusugan upang ma-access ito sa mga awtorisadong partido:

Higit pa

3 -

Medikal na Pangangailangan
Thomas Barwick / Getty Images

Ang medikal na pangangailangan ay tumutukoy sa makatwirang at kinakailangang paggamot, mga pamamaraan o mga serbisyo ng isang sakit. Karamihan sa mga tagaseguro, kabilang ang Medicare at Medicaid, ay hindi magbabayad para sa paggamot na hindi itinuturing na medikal na kinakailangan batay sa mga pamantayan ng pangangalaga.

4 -

Suporta sa Medikal na Tauhan
BURGER / Getty Images

Ang isang malaking bahagi ng pamamahala ng impormasyon sa kalusugan ay nagbibigay ng impormasyon sa mga doktor tungkol sa mga pasyente na itinuturing ng mga ito bilang hiniling. Kasama rin dito ang pagsusuri sa mga rekord para sa pagsunod sa mga alituntunin ng estado, pederal at pribadong seguro. Pagkatapos ng pagsusuri, ang anumang kahinaan sa pagsunod ay dapat na ipaalam sa mga doktor at iba pang mga clinician upang payagan silang mapabuti ang kanilang dokumentasyon.

5 -

Assembly of Medical Records
Hero Images / Getty Images

Ang bawat medikal na rekord ay dapat tipunin para sa paggamit sa patuloy na pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng pagbibigay ng:

6 -

Pagpapanatili ng mga Medical Records
John Moore / Getty Images

Ang pagpapanatili ng mga rekord ng medikal para sa mga pasyente ay kinabibilangan ng pagtiyak ng katumpakan at pagkarating ng mga talaan para sa pagpapatuloy ng pangangalaga sa buong buhay ng pasyente. Kabilang dito ang parehong papel at elektronikong medikal na rekord.

7 -

Pag-file
John Moore / Getty Images

Ang mga talaan ng medikal na pag-file ay ang pagdisenyo at pagbubuo ng istraktura ng sistema ng pamamahala ng impormasyon sa kalusugan na

8 -

Privacy at Seguridad
Adam Berry / Getty Images

Sa pamamagitan ng pagtaas ng paggamit ng teknolohiya ng impormasyon sa pangangalaga sa kalusugan, ang iyong medikal na opisina ay dapat magpatuloy upang makahanap ng mga paraan upang mapanatili ang privacy at seguridad ng protektadong impormasyong pangkalusugan (PHI) ng mga pasyente na kanilang pinaglilingkuran.

9 -

Paglabas ng Impormasyon
asiseeit / Getty Images

Ang impormasyon sa pasyente ay maaaring hilingin para sa maraming mga dahilan tulad ng mga layunin ng seguro o pagpapatuloy ng pangangalaga. Ang tanggapan ng medikal ay may pananagutan na ilabas ang impormasyon sa isang napapanahong paraan sa wastong pahintulot ng pasyente o ng kanilang awtorisadong kinatawan. Ang paglabas ng mga serbisyo ng impormasyon ay kasama ang:

10 -

Pagpapanatili ng Kumpidensyal
Pinagmulan ng Imahe / Getty Images

Ang lahat ng mga tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan ay may pananagutan na panatilihin ang kanilang mga tauhan na sinanay at nalalaman tungkol sa pagiging kompidensyal ng pasyente Ang pagpapaalam sa mga empleyado na nagpoprotekta sa impormasyon ng pasyente ay dapat kasama