Mga Katotohanan Tungkol sa Sakit ng Talampakan

Ang plano ng US ay binuo para sa posibleng pagsiklab

Ang sakit

Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ang smallpox ay isang matinding sakit, nakakahawa, at minsan ay nakamamatay na sakit na dulot ng variola virus. Ang mga sintomas ng buti ay nagsisimula sa mataas na lagnat, ulo at katawan, at kung minsan ay pagsusuka. Ang isang pantal ay sumusunod na kumakalat at umuunlad upang itinaas ang mga bump at mga pusong napuno ng pus na pinalalabas, nabaskog, at bumabagsak pagkatapos ng mga tatlong linggo, na nag-iiwan ng pitted scar.

Ang isang taong nakalantad sa maliliit na virus ay una ay walang mga sintomas at hindi nakakahawa. Pagkalipas ng 7 hanggang 17 araw mamaya, magsisimula ang mga sintomas. Ang tao ay nagiging pinaka-nakakahawa sa sandaling magsimula ang pantal, at mananatiling nakahahawa hanggang sa bumaba ang huling bulutong bulok.

Ang Banta ng buti

Ang bulutong, kung ginamit bilang isang sandata, ay isang seryosong pagbabanta dahil:

Pinutol ng bulsa ang populasyon ng Amerikano noong 1700s (tingnan ang aklat ni Elizabeth Fenn, Pox Americana , para sa mga detalye). Sinuman ang nakakaalam tungkol dito ay natatakot ito.

Sa sandaling ang ilang mga kaso ay iniulat sa media ay magkakaroon ng laganap na pag-aalala, kahit panic.

Ano ang Paggawa ng Tungkol sa isang Posibleng Pagsiklab?

Dahil ang huling kaso ng smallpox ay naganap noong 1977 sa Somalia, ang mga siyentipiko ay kailangang umasa sa pagsasaliksik na nagawa noon, kasama ang kanilang mga pinakamahusay na pinag-aralan na hula, kapag sinusubukang magplano para sa isang pagsiklab.

Narito ang alam natin, at kung ano ang ginagawa:

1. Ang mga taong nabakunahan maraming taon na ang nakakaraan ay maaaring hindi immune.

Ang pagbabakuna ay nagbibigay ng kaligtasan sa sakit, ngunit hindi magpakailanman; Ang mga siyentipiko sa pangkalahatan ay sumasang-ayon na ang buong kaligtasan ay tumatagal lamang ng 3-5 taon. Pagkatapos nito, nagsisimula itong lumubog. Ang isang pag-aaral na inilathala noong 1972 ay nagpakita ng isang death rate na 11% para sa mga taong nabakunahan higit sa 20 taon bago ang pagkakalantad sa smallpox.

Alam ng mga siyentipiko na kung may nalalantad sa bulutong, binibigyan ng tao ang bakuna sa loob ng 4 na araw na binabawasan ang kalubhaan ng sakit o pinipigilan pa siya sa pagkuha nito.

2. Programa sa Paghahanda ng Pambansang Tselo

Noong Disyembre 2002, isang US National Smallpox Preparedness Programme ang pinasimulan upang maprotektahan ang mga Amerikano laban sa smallpox, dapat itong gamitin bilang biological weapon. Ang mga Tugon ng Tuta ay bubuo sa mga komunidad sa buong bansa. Ang mga miyembro ng koponan, kabilang ang mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan, mga bumbero, pulisya, at mga boluntaryo, ay nabakunahan laban sa buti at sa gayon ay maaaring tumugon sa isang pagsiklab nang walang pagkakasakit sa sakit. Sinimulan din ng Department of Defense ang pagbabakuna ng mga tauhan ng militar at sibilyan na naka-deploy sa mga lugar na may panganib.

Sa Enero 24-Disyembre 31, 2003, ang bakuna sa bulutong ibinibigay sa 39,213 manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan at mga manggagawang pampubliko sa buong Estados Unidos Higit sa 1 milyong militar at mga tauhan ng suporta ang nakatanggap din ng bakuna sa bulutong mula noong Disyembre 2002.

3. Mga Tugon at Mga Alituntunin ng Tugon ng CDC Smallpox

Ang CDC ay bumuo ng isang Smallpox Response Plan at Mga Alituntunin. Binabalangkas ng plano ang mga estratehiya na gagabay sa tugon ng pampublikong kalusugan sa isang pagsiklab ng smallpox sa pederal, estado, at lokal na antas. Ipinahayag ng CDC na ang bakunang bulutong ay hindi magagamit para sa mga miyembro ng pangkalahatang publiko sa kasalukuyan. Gayunpaman, sa kaganapan ng isang pag-aalsa, ang ahensiya ay nagsasaad na may sapat na bakunang bulutong maliit na butil upang mabakunahan ang bawat tao sa Estados Unidos.

4. Nagtuturo ng mga tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa pagbabakuna

Ang isang karagdagang pagsasaalang-alang ay ang pagsasanay ng mga doktor at mga nars kung paano maayos ang bakuna ng bulutong maliit at makilala ang isang matagumpay na reaksyon sa bakuna (isang sugat sa lugar ng iniksiyon) ay isang patuloy na proseso.

Ang bulutong ay hindi ibinibigay sa isang solong pagbaril (iniksyon) tulad ng iba pang mga pagbabakuna. Mayroong isang espesyal na pamamaraan na ginagamit na tinatawag na maramihang pagbutas pagbabakuna. Ang mga tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan ay dapat ding magturo sa mga nabakunahan tungkol sa mga sintomas na maaaring mangyari, at kung paano alagaan ang sugat sa lugar ng pagbabakuna.

Gusto mong Malaman Higit Pa?

Ang CDC ay mayroong Mga Pangunahing Sangkap ng Talampakan at isang Pangkalahatang-ideya ng Bakuna na magagamit para sa pangkalahatang publiko. Mayroon ding isang pahina ng impormasyon tungkol sa Ano ang Matututunan namin Tungkol sa mga Smallpox Mula sa Mga Pelikula - Katotohanan o Fiction na tinatalakay ang FX Networks 2005 TV movie "Smallpox" at ang huling bahagi ng Mayo 2002 ER .

> Pinagmulan

> Altman, Lawrence K. "Ang Epekto ng Bakuna sa Talampakan ay Maaaring Mas Mahaba, Sinasabi ng Pag-aaral." Ang New York Times , 8/29/02.

> Sentro para sa Pagkontrol ng Sakit. Buti.