Ano ang Dapat Mong Malaman Tungkol sa Allegra

Ang Allegra ay isang over-the-counter na allergy na gamot na ginagamit upang gamutin ang mga sintomas ng seasonal allergy. Noong 2011, lumipat ito mula sa pagiging available sa pamamagitan ng reseta lamang sa pagiging magagamit sa counter at walang reseta. Bilang karagdagan, ito ay magagamit na ngayon sa pangkaraniwang form.

Aktibong Sangkap

Ang Fexofenadine ay ang aktibong sahog sa gamot na tinatawag na Allegra.

Maraming mga tindahan ng mga tatak at iba pang mga kumpanya ay ngayon nag-aalok ng generic fexofenadine.

Impormasyon ng Dosing

Maraming anyo ng Allegra ang magagamit.

Ang 24-oras Allegra ay isang tablet na 180mg na kinunan ng isang beses sa isang araw.

Ang Allegra 12-oras ay isang 60mg tablet na kinuha nang dalawang beses sa isang araw.

Ang iyong pinili ay isang personal na desisyon. Maaari mong makita na ang pagkuha ng Allegra 12-oras ay mas mahusay para sa iyo dahil nakakakuha ito ng gamot sa iyong system ng dalawang beses sa isang araw. Ang pagpipilian sa 24-oras ay maaaring mas mahusay para sa iyo dahil kailangan mo lamang itong dalhin minsan isang araw. Wala sa isa ang tama para sa lahat, kailangan mo lamang malaman kung aling pagpipilian ang mas mahusay para sa iyo.

Ang Allegra D ay naglalaman ng parehong fexofenadine at pseudoephedrine (isang decongestant). Ang Allegra D ay nakikipaglaban sa parehong pagbahin / runny nose at kasikipan. Ang "D" ay kumakatawan sa decongestant, na makakatulong sa pag-alis ng sinus congestion.

Ang mga bata Allegra ay magagamit para sa mga batang edad 2 hanggang 12 taong gulang.

Ang Allegra ay hindi dapat makuha sa parehong oras bilang mga juices o antacids ng prutas na naglalaman ng aluminyo o magnesiyo.

Paano Ito Gumagana

Ang Allegra ay isang antihistamine na huminto sa mga epekto ng histamine sa katawan. Ang Histamine ay kung ano ang nagiging sanhi ng mga sintomas sa allergy kapag ang isang tao ay nakalantad sa isang allergen. Hindi tulad ng ibang mga antihistamines, ang Allegra ay hindi nagiging sanhi ng pag-aantok.

Ang allegra ay dapat makuha sa isang walang laman na tiyan na may isang buong baso ng tubig. Ang pagkuha nito sa prutas ay maaaring maging mas epektibo.

Side Effects

Ang mga epekto ng Allegra ay maaaring kabilang ang:

Ang ilang mga seryosong epekto ay hindi dapat balewalain. Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod, makipag-ugnay kaagad sa iyong tagapangalaga ng kalusugan.

Sino ang Hindi Dapat Dalhin Ito

Ang ilang mga tao ay hindi dapat kumuha ng Allegra. Huwag dalhin ito kung ikaw ay allergic sa alinman sa mga sangkap sa Allegra.

Kung mayroon kang ilang mga kondisyon, maaaring may mga panganib na kasangkot sa pagkuha ng Allegra.

Kausapin ang iyong health care provider bago mo ito dalhin kung ikaw:

Anong kailangan mong malaman

Tulad ng lahat ng antihistamines, ang Allegra ay gagana nang mas mabuti para sa ilang mga tao kaysa iba. Kung magdusa ka sa mga sintomas ng seasonal allergy , maaaring gusto mong makipag-usap sa iyong tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa pagsubok sa Allegra. Kadalasan, kailangan mong kumuha ng anumang gamot na allergy sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo bago mo matukoy kung gaano ito gumagana para sa iyo.

Ang Allegra ay hindi dapat makuha kapag nakakuha ka ng iba pang antihistamines tulad ng Benadryl, Claritin o Zyrtec maliban kung inirerekomenda ng iyong tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan.

Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa Allegra at kung tama o hindi para sa iyo o sa iyong mga anak, kumunsulta sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan.

Pinagmulan:

"Fexofenadine at Pseudoephedrine." Gamot at Supplement 1 Agosto 10. PubMed Health. US National Library of Medicine. 26 Sep 11.

"Allegra" Chattem 2011. Sanofi Pasteur. 26 Sep 11.