Pre-umiiral na Mga Kondisyon at Reform sa Pangangalagang Pangkalusugan

Paano Binago ng Reform sa Pangangalaga ang Laro para sa Mga Kundisyon na Nauna nang Na-Exist

Isa sa mga bahagi ng batas sa reporma sa pangangalagang pangkalusugan (ang Pasyente Proteksyon at Abot-kayang Pangangalaga ng Batas ng 2010, na minsan ay tinatawag na Obamacare) ay isang pagbabago sa paraan ng mga kompanya ng seguro ay legal na pinahihintulutan na pangasiwaan ang mga nagpapatala at mga potensyal na enrollees na may mga umiiral nang kondisyon. Sa karamihan ng mga kaso, ang mga kompanya ng segurong pangkalusugan ay hindi magagawang tanggihan o kanselahin ang coverage para sa isang enrollee batay sa isang pre-umiiral na kalagayan.

Ito ay maaaring maging lunas sa iyo bilang isang taong may nagpapaalab na sakit sa bituka (IBD) , dahil maaaring nakatagpo ka ng mga hadlang sa pagsakop ng seguro sa nakaraan, lalo na kapag lumipat ng trabaho o kapag pumasok sa workforce pagkatapos ng graduating high school o kolehiyo.

Ano ba ang isang Pre-existing Condition?

Ang isang pre-umiiral na kalagayan ay anumang sakit o kalagayan sa kalusugan na nasuri bago ang isang pasyente na nag-aaplay para sa isang bagong patakaran sa seguro sa kalusugan. Sa nakaraan, isang pasyente na na-diagnosed na may malalang kondisyon at pagkatapos ay nakaranas ng pagkagambala sa segurong segurong pangkalusugan, o pagpapalit ng mga carrier ng seguro, maaaring tanggihan ang isang patakaran dahil sa kanilang tinatawag na pre-existing na kondisyon.

Sa kaso ng pag-aaplay para sa segurong pangkalusugan sa pamamagitan ng isang tagapag-empleyo, ang kundisyon ng pre-umiiral na kondisyon ay limitado sa anumang kondisyon na itinuring sa loob ng naunang 6 na buwan. Nangangahulugan ito na kahit ano ang isang pasyente na natanggap ng pag-aalaga sa 6 na buwan bago makakuha ng isang bagong trabaho ay maaaring hindi sakop.

Ang sinuman na may malalang sakit ay nangangailangan ng paggamot sa panahong iyon, kaya ang sinuman na nagkaroon ng IBD o isang komplikasyon ng IBD ay maaaring tanggihan ang saklaw ng seguro kapag lumipat ng mga trabaho.

Ang hindi pa umiiral na kondisyon sa pagbubukod ay hindi maipapataw hangga't may saklaw ang isang pasyente para sa isang buong taon bago lumipat ng mga trabaho at hindi nakakaranas ng pagkawala ng coverage na tumagal ng higit sa 63 araw.

Nangangahulugan iyon na kung ikaw ay tinanggap at inilagay nang walang trabaho sa isang taon, o wala kang trabaho sa loob ng higit sa 63 araw, maaari kang tanggihan ng seguro sa seguro para sa iyong kondisyon kapag nakakuha ka ng bagong segurong pangkalusugan mula sa iyong trabaho .

Kung ang isang enrollee ay nabigyan ng isang patakaran sa kabila ng pre-umiiral na kalagayan, ang panahon kung saan ang isang kompanya ng seguro ay maaaring tumangging sumakop sa anumang mga gastos na nauugnay sa pre-umiiral na kalagayan ay variable, ngunit maaaring hangga't 18 buwan. Ibig sabihin na para sa isang taon at kalahati pagkatapos ng pagkuha ng bagong seguro, maaari mong tanggihan ang coverage para sa iyong paggamot ng IBD o ibang kondisyon.

Ang lahat ng ito ay sinasadya ay isang mahirap na sitwasyon para sa sinuman na may malalang problema sa kalusugan, na kailangang patakbuhin ang panganib na walang saklaw kung hindi nila alam ang isa sa mga komplikadong "panuntunan."

Ano ang Batas ng Affordable Care Care

Para sa mga taong may malalang kondisyon tulad ng IBD, ang kakayahang ibukod ng mga kompanya ng seguro ang coverage batay sa isang pre-umiiral na kalagayan ay isang malubhang problema. Ang IBD ay hindi maaaring gumaling , at dahil ang sakit ay mananatili sa isang pasyente sa kabuuan ng kanyang buhay, ito ay nangangailangan ng panaka-nakang pagmamanman at tuluy-tuloy na paggamot. Ang potensyal na tanggihan ang coverage ay, at pa rin ay, isang patuloy na pag-aalala para sa marami.

Ang sabi ng Kagawaran ng Kalusugan at Mga Serbisyong Pangkalusugan ng Estados Unidos (HHS) tungkol sa kung paano nakikitungo ang ACA sa mga kundisyon na pre-umiiral:

"Sa ilalim ng Affordable Care Act, ang mga kompanya ng segurong pangkalusugan ay hindi maaaring tumangging sumakop sa iyo o singilin ka ng higit pa dahil lamang sa mayroon kang" pre-existing condition "- iyon ay, isang problemang pangkalusugan na mayroon ka bago ang petsa na nagsimula ang bagong pagsakop sa kalusugan. Hindi rin nila maaaring singilin ang mga kababaihan nang higit sa mga lalaki. "

Gayunman, may isang pagbubukod dito. Tinutukoy din ng HHS ang caveat na ito:

Ang paunang umiiral na panuntunan sa saklaw ay hindi nalalapat sa mga "grandfathered" na indibidwal na mga patakaran sa seguro sa kalusugan.

Ang isang grandfathered plan ay isa na binili at inilagay bago ang Marso 23, 2010.

Ang kalagayan ng grandfathered ay dapat na nabaybay sa mga materyales sa plano. Kung sa tingin mo ay maaaring grandfathered ang iyong plano, makipag-ugnay sa kumpanya na nangangasiwa sa plano, at dapat nilang sabihin sa iyo.

Ang Kahulugan Nito Para sa mga May IBD

Nagsisimula ng anim na buwan pagkatapos ng Marso 23, 2010 - ang petsa na ang epekto ng batas sa reporma sa pangangalagang pangkalusugan ay ipinagbabawal - ang mga kompanya ng segurong pangkalusugan ay ipinagbabawal na tanggihan ang pagsakop sa mga bata na may isang kondisyon bago pa umiiral. Sa 2014, inilalapat din ito sa mga may sapat na gulang na may mga umiiral nang kondisyon.

Nagsisimula rin ng anim na buwan matapos ang pagpapatibay ng batas, ang mga kompanya ng segurong pangkalusugan ay hindi magagawang kanselahin ang umiiral na saklaw dahil sa isang pre-umiiral na kalagayan. Ang saklaw ay maaaring kanselahin lamang sa kaso ng pandaraya, tulad ng sadyang namamalagi tungkol sa kondisyon ng iyong kalusugan. Kung kinansela ang pagkakasakop, dapat ipagbigay-alam ng kompanya ng seguro ang enrollee.

Pinagmulan:

Komite ng Demokratikong Partido. " Buod ng Mga Pangangalaga sa Kalusugan at Mga Kita ng Kita. " Marso 2010.

Komite ng Demokratikong Partido. " Buong Teksto ng Proteksyon sa Pasyente at Abot-kayang Pangangalaga (PL 111-148). " Disyembre 24, 2009.