Kasaysayan ng Gallaudet University para sa Bingi

Mula sa Mapagpakumbaba Beginnings, isang Powerhouse Lumalaki

Ang Gallaudet University sa Washington, DC ay hindi palaging isang Unibersidad. Nagsimula ito bilang isang paaralang elementarya. Ang mga pangunahing katotohanan:

Mga Aklat sa Gallaudet History

"Kasaysayan ng College para sa mga Bingi, 1857-1907" Ang aklat na ito ay isang detalyadong kasaysayan ng Gallaudet, na isinulat ni Edward Miner Gallaudet.