Mga Modelong Role at Mga Grupo ng Suporta Tulong Pagkatapos ng isang Stroke

Ang pagbawi ng stroke ay maaaring hamon sa pisikal, mental, at emosyonal .

Marami sa mga epekto ng isang stroke ang maaari at mapabuti sa paglipas ng panahon habang ang heals ay nakakapagod . Ang therapist therapy at rehabilitasyon ay nagsisilbi upang ma-maximize at maibalik ang pisikal at mental na pag-andar pagkatapos ng stroke.

Ngunit ang pag-visualize na maaari kang magkaroon ng isang masaya at produktibong buhay pagkatapos ng isang stroke ay maaaring maging halos imposible para sa ilang mga stroke survivors.

Maaari kang magkaroon ng problema sa pag-iisip na maaari kang magkaroon ng isang mahusay na kalidad ng buhay pagkatapos ng isang stroke, kahit na ang iyong mga pisikal na kakayahan mapabuti.

Mga Modelong Papel

Ang kahalagahan ng mga modelo ng papel sa buhay ay hindi dapat maliitin. Ang mga survivor ng stroke ay may mahusay na pakikitungo upang makamit mula sa mga modelo ng papel.

Alam namin ang lahat ng mga tao na walang kaya nakasalalay sa mga modelo ng papel na parang hindi sila magkaroon ng anumang kakayahang gumana nang hindi muna napanood ang isang hinahangaan na idolo na humantong sa daan. Ang ilang mga tao, sa kabilang banda, ay kaya mapagkakatiwalaan at tiwala na sila ay ginagamit upang maging una na gawin ang lahat-laging isang lider at hindi isang tagasunod.

Karamihan sa atin ay sa isang lugar sa pagitan-madalas na nakakakuha ng inspirasyon at patnubay mula sa pagmamasid sa mga tagumpay ng iba, ngunit nakapagpapatibay din ng mga bagong landas.

Mga Modelong Papel at Pagbawi ng Iyong Stroke

Hindi tulad ng maraming pagbabago sa buhay na pumukaw sa mga tao upang tumingin sa mga modelo ng papel, ang isang stroke ay nagmumula bilang isang hindi nais at hindi maiskedyul na sorpresa.

Hindi ka makapaghintay na magkaroon ng iyong stroke hanggang pagkatapos na makaranas ng iyong mga modelo sa papel. Samakatuwid, kailangan mong maghanap ng mga modelo ng papel na magagawang talagang makita kung ano ang hitsura ng isang mahusay na pagbawi. Ang mga modelo ng paggalaw sa paggaling sa stroke ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong makita mismo ang iyong mga posibilidad pagkatapos ng stroke.

Ang mga nakaligtas na stroke na nagsisilbi bilang mga modelo ng iyong papel ay makakatulong sa iyo na mapahalagahan ang iyong tunay na potensyal na buhay bilang isang nakaligtas na stroke-na hindi lamang nakikinig sa nakapagpapatibay na mga salita.

Saan Ka Makahanap ng Mga Modelo ng Role?

Minsan, maaari kang makahanap ng mga modelo ng papel ng isang malusog at may pag-asa na stroke survivor sa iyong social group, sa trabaho , sa iyong pamilya, o sa iyong kapitbahayan o komunidad.

Kung ikaw ay hindi natural na natitisod sa isang modelo ng papel na may isang kahanga-hangang pagbawi ng stroke, maaari mong makita ang isa sa isang grupo ng suporta sa stroke, na kadalasang kabilang ang mga nakaligtas sa iba't ibang antas ng pagbawi. Sinuri ng isang kamakailan-lamang na pag-aaral ang mga benepisyo ng mga grupo ng suporta sa peer na nakabatay sa ospital. Ang mga may-akda ng pag-aaral ay sinukat ang aktwal na pagpapabuti ng mga nakaligtas na stroke at nagpakita rin ng mga panayam upang matukoy ang mga opinyon ng mga nakaligtas kung ang kapakinabangan ng mga peer support ay kapaki-pakinabang. Ang mga may-akda ay nag-ulat na ang mga pisikal na pagpapabuti at ang pakiramdam ng mga subjective na benepisyo ay kanais-nais para sa mga dumalo sa mga grupong sumusuporta sa peer-based na peer.

Mga Lugar Kung saan Makakahanap ng Mga Grupo ng Suporta

Kung ang ospital kung saan natanggap mo ang iyong pag-aalaga sa stroke ay walang grupo ng suportang nakaligtas sa stroke, maaari kang maghanap ng isang grupo ng suporta at mga role model sa ibang ospital, isang senior center, isang lugar ng pagsamba, isang website ng kagawaran ng unibersidad o lokal o pambansang stroke o mga website ng neurological association.

Dalhin ang Pagsingil sa Paghahanap ng Iyong Papel ng Modelo

Kung hindi mo mahanap ang isang grupo ng suporta sa stroke, hindi mahirap gumawa ng isa. Lamang lumapit sa iyong lokal na sentro ng komunidad o ospital at humingi ng tulong. Karamihan ng panahon, makakahanap ka ng tulong sa pagkuha ng espasyo, tulong sa mga flyer at posibleng maging isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan tulad ng isang doktor, nars, therapist ng rehabilitasyon o social worker upang anchor at gabayan ang iyong grupo. Ngunit ang iyong mga kasamahan ay magiging backbone para sa iyong personal na karanasan sa pagbabahagi ng grupo at magsisilbing mga modelo ng pamumuhay ng isang buong buhay na masaya kahit na matapos ang isang stroke.

> Pinagmulan:

> Mga karanasan ng mga kalahok ng mga grupong sumusuporta sa mga kasamahan sa ospital para sa mga pasyente at tagapag-alaga ng stroke, Morris R, Morris P, Kapansanan at Rehabilitasyon . 2012.