Ano ang Epekto ng Xolair Side Dapat Ko Bang Pag-aalala?

Xolair at Hika

Tanong: Ano ang Epekto ng Xolair Side Dapat Ko Mag-alala?

Sagot:

Ang Xolair ay pangunahing ginagamit sa paggamot ng allergy hika. Gumagawa ang gamot sa immune system ng katawan upang maiwasan ang isang allergic na tugon upang mag-trigger tulad ng polen o dust mites. Ang Xolair ay nakakasagabal sa kaskad ng mga pangyayari na humantong sa mga sintomas ng hika.

Ang iyong doktor ay kadalasang inirerekomenda ang Xolair kapag mayroon kang katamtaman hanggang sa matinding hika na hindi tumugon sa ibang paggamot.

Hindi ito ginagamit bilang unang paggamot sa hika at ang mga pasyente ay kadalasang may mataas na lebel ng IgE.

Habang ang Xolair (omalizumab) ay karaniwang pinahihintulutan, may ilang mga epekto sa Xolair na dapat mong isaalang-alang, susubaybayan, at pag-usapan sa iyong doktor kung nakakaranas ka ng mga ito.

Xolair Side Effects - Ano ang Dapat Kong Pag-aalala sa Tungkol sa Xolair?

Ang pinaka-karaniwang epekto sa Xolair, at ang porsiyento ng mga taong nakaranas sa kanila sa mga klinikal na pag-aaral, ay:

Ang mga epekto sa Xolair na ito, gayunpaman, ay hindi nakikita nang mas madalas kaysa sa mga pasyente na tumatanggap ng iniksiyon ng placebo.

Mayroong ilang malubhang, potensyal na epekto sa Xolair na dapat mong malaman, kahit na mangyari lamang ito sa mas mababa sa 1% ng mga pasyente na kumukuha ng Xolair. Ang Xolair ay nauugnay sa:

Kaligtasan ng Xolair

Ang isang pag-aaral ay sinimulan upang suriin ang pang-matagalang kaligtasan ng Xolair. Habang ang pag-aaral ay hindi pa kumpleto, ang FDA ay nagbigay ng isang pahayag na nagmumungkahi ng potensyal na panganib ng atake sa puso at stroke sa mga pasyente na kumukuha ng Xolair.

Hindi ito nakita sa mga naunang pag-aaral, at ang FDA ay hindi gumawa ng anumang mga pagbabago batay sa paunang mga resulta ng pag-aaral. Ang FDA ay nagsabi na hindi ito gumagawa ng anumang mga pagbabago sa prescribing na impormasyon para sa Xolair o pagpapayo sa mga pasyente upang ihinto ang pagkuha ng Xolair. Sa halip, pinayuhan ng FDA ang mga manggagamot at ang kanilang mga pasyente na malaman ang mga potensyal na bagong panganib at iulat ang anumang mga problema na nakatagpo habang dinadala ang Xolair sa FDA.

Pakikipag-usap sa Iyong Doktor

Ikaw at ang iyong doktor ay dapat magkaroon ng isang pag-uusap bago magsimula ng isang programa sa paggamot Xolair na sumasaklaw, sa pinakamaliit, ang mga sumusunod:

  1. Ang kalikasan at ang layunin mo ay nasa Xolair.
  2. Ang mga panganib ng paggamot kabilang ang anaphylaxis at iba pang potensyal na mga epekto na nabanggit sa artikulong ito.
  3. Ang wastong paggamit ng isang epinephrine autoinjector sa pangyayari ay nangyayari ang anaphylaxis.
  4. Ang potensyal na hindi maaaring makinabang ang Xolair sa iyong hika, ngunit magkakaroon ka ng ilang panganib sa panahon ng paggamot.
  5. Inaasahan at posibleng mga resulta ng paggamot sa Xolair.
  6. Anumang alternatibong paggamot sa Xolair.
  7. Mga problema na maaaring umunlad kung hindi mo sinunod ang tamang paggamot o tagubilin.
  8. Ang pangangailangan para sa regular na followup at pagmamanman ng mga sintomas ng hika pati na rin ang pagpapaalam sa iyong doktor ng anumang hindi naka-iskedyul na opisina o mga pagbisita sa ER.

Dapat mong tiyakin na lubos mong nauunawaan ang mga sagot sa mga tanong na ito pati na rin ang anumang karagdagang mga tanong na mayroon ka tungkol sa iyong paggamot.

Matuto Nang Higit Pa Tungkol sa Xolair Side Effects And Warnings

Pinagmulan:

Xolair Web Site. Na-access Mayo 3, 2016. Xolair Prescribing Information

Lanier B. Hindi nasagot ang mga tanong at haka-haka sa clinical tungkol sa papel na ginagampanan ng anti-immunoglobulin E sa atopic at nonatopic disease. Allergy Asthma Proc 27: S37-S42, 2006)

Pag-apruba ng Kasaysayan, Mga Sulat, Pagsusuri, at Mga Kaugnay na Dokumento. XOLAIR (OMALIZUMAB) Na-access Mayo 5, 2016. Suriin ang Dokumento