Dapat Ka Bang Makakita ng Rheumatologist para sa Osteoarthritis?

Kapag Isaalang-alang ang Espesyalista para sa Osteoarthritis

Kailan ang oras upang tawagan ang rheumatologist ? Maaari kang maghinala na mayroon kang osteoarthritis, o maaaring ikaw ay diagnosed dito sa loob ng maraming taon at nagtataka kung kailangan mong makakita ng espesyalista sa osteoarthritis para sa kondisyon. Ang isang rheumatologist ay isang espesyalista sa osteoarthritis pati na rin ang rheumatoid arthritis at mga kaugnay na kondisyon.

Kung kailangan mo ng isang espesyalista, o ang iyong kondisyon ay maaaring naaangkop na pinamamahalaan ng iyong pangunahing doktor ng pag-aalaga ay depende sa yugto ng iyong sakit at kung paano karaniwang ang iyong kaso ay maaaring.

Ang sumusunod na payo ay dapat makatulong sa iyo na magpasya.

Kumonsulta sa Iyong Pangunahing Pangangalaga sa Doktor Una

Ang iyong doktor sa pangunahing pangangalaga ay makakagawa ng paunang pagtatasa kasunod ng pisikal na pagsusuri. Maaari siyang mag-order ng mga x-ray, mga pagsusuri sa dugo, o anumang iba pang mga pagsusuri na kailangan upang suportahan ang kanyang paunang pagtatasa. Ang iyong doktor sa pangunahing pangangalaga ay maaari ring magreseta ng mga gamot upang mapawi ang sakit at iba pang sintomas ng artritis .

Pagkatapos na bumalik ang mga resulta ng pagsusulit at lumipas ang sapat na oras upang suriin kung paano mo ginagawa sa mga iniresetang gamot, maaaring magpasya ang iyong doktor na mahawakan niya ang iyong kaso. Kung hindi, maaari siyang magpasiya na sumangguni sa isang rheumatologist - isang espesyalista sa mga sakit sa arthritis.

Ang mga Rheumatologist ay Sinanay upang Pangasiwaan ang Mga Kondisyon ng Komplikado

Pagkatapos makipagkonsulta sa iyong doktor sa pangunahing pangangalaga, maaaring ang iyong diyagnosis ay hindi malinaw. O baka mukhang may isang kumplikadong kaso. Sa puntong iyon, maaaring matalino na makita ang isang rheumatologist, humihiling ng isang referral.

Ang mga rheumatologist ay may karagdagang edukasyon at pagsasanay, na ginagawang mas mahusay na pagpipilian para sa mga komplikadong kaso.

Ang mga pasyente ay maaaring humingi ng referral sa isang Osteoarthritis Specialist

Bilang pasyente, may karapatan kang humiling ng isang referral sa isang rheumatologist. Ano ang maaaring maging dahilan upang humingi ka ng referral na iyon? Kung ang iyong sakit ay walang tigil, kung ang iyong mga sintomas ay nanatili o lumala, o kung sa palagay mo ay nagiging mas may kapansanan, maaaring ito ang naaangkop na oras upang makita ang isang rheumatologist.

Kung kailangan mong makahanap ng isa sa iyong sarili, bisitahin ang UCompare HealthCare upang maghanap sa pamamagitan ng lungsod at estado.

Ang isang Rheumatologist Maaaring Paglilingkod Bilang Pangalawang Opinyon

Ang isang rheumatologist ay maaaring konsultahin sa isang limitadong batayan upang mag-alok ng pangalawang opinyon kung ang iyong plano sa paggamot ay angkop at pinakamainam para sa iyong kondisyon. Ang iyong doktor sa pangunahing pangangalaga ay hindi mapangahas na gusto mo ng pangalawang opinyon. Maaari pa rin niyang hikayatin ito. Sa sandaling mayroon ka pang pangalawang opinyon, maaari kang bumalik sa iyong pangunahing doktor para sa regular, follow-up na mga appointment.

Isang Karanasan ng Nangangailangan ng Rheumatologist

Si Carol ay may rheumatoid arthritis at osteoarthritis. Mayroon siyang pangunahing doktor sa pangangalaga, isang rheumatologist, at isang orthopedic surgeon . Hinahawakan ng kanyang rheumatologist ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa arthritis. Pinangangasiwaan ng doktor ng kanyang pangunahing pangangalaga ang lahat ng mga bagay maliban sa arthritis. Bilang karagdagan, siya ay may isang orthopaedic surgeon on-board para sa mga pinagsamang pagpapalit o ibang mga operasyon na may kaugnayan sa sakit sa buto.

Bottom Line sa Pagkuha ng isang Kumonsulta

Kailangan mong magsimula sa pamamagitan ng pagsuri sa iyong coverage sa segurong pangkalusugan at mga kinakailangan nito. Maaaring mangailangan ng mga kompanya ng seguro na nakikita mo ang isang pangunahing doktor bago kumonsulta sa anumang espesyalista.

Ang isang mahusay na pangkat ng mga doktor ay napakahalaga. Siguraduhin na ikaw ay tiwala sa iyong koponan at humiling ng isang referral sa isang espesyalista kung ang iyong kaso ay kumplikado o ang iyong mga sintomas ay lumalala at hindi ganap na matugunan.