Unang Pagbisita sa Rheumatologist

Paano Maghanda at Ano ang Inaasahan mula sa Iyong Rheumatologist

Ang isang rheumatologist ay isang medikal na doktor na dalubhasa sa sakit sa buto at mga kaugnay na sakit . Kadalasan, ang isang pasyente ay tinutukoy sa isang rheumatologist sa pamamagitan ng kanilang doktor sa pangunahing pangangalaga pagkatapos ng pagpapakita ng mga sintomas ng arthritis. Kapag naghahanda para sa iyong unang appointment sa isang rheumatologist, mayroong tatlong pangunahing mga bagay na kailangan mong isaalang-alang:

Ano ang Dadalhin

Dalhin ang iyong mga card ng seguro at ID ng larawan upang ang mga tauhan ng opisina ay magsimulang magtayo ng medikal na file. Maging handa upang punan ang isang medikal na kasaysayan. Magdala ng impormasyon tungkol sa anumang mga gamot, damo, at pandagdag na kinukuha mo, kabilang ang:

Alamin ang mga petsa ng mga nabanggit na pagbisita sa iba pang mga doktor na may kaugnayan sa iyong kasalukuyang sitwasyon, kabilang ang mga orthopedic surgeon at ang iyong pangunahing doktor. Maaaring ilarawan ang iyong mga kasalukuyang sintomas at kapag nagsimula ito. Kung mayroon kang mga naunang x-ray na may kaugnayan sa iyong mga kasalukuyang sintomas, makuha ang mga x-ray at mga ulat upang maisama ang impormasyon. Magdala ng impormasyon tungkol sa mga nakaraang operasyon (pamamaraan, petsa, at pangalan ng mga surgeon).

Ano ang aasahan

Dadalhin ka sa silid ng pagsusuri ng isang nars o medikal na katulong.

Dadalhin nila ang iyong mga mahahalagang tanda at hilingin sa iyo na ipaliwanag nang maikli ang iyong mga sintomas at kung bakit ka tinukoy sa rheumatologist.

Pagkatapos gumawa ng ilang mga tala, sasabihin sa nars o medikal na katulong ang rheumatologist na handa ka para sa iyong pagsusuri at konsultasyon.

Ang reheumatologist ay muling hihilingin sa iyo na ipaliwanag ang iyong mga sintomas, mas detalyado, habang sinusuri ka. Batay sa iyong mga sagot at mga natuklasan mula sa pagsusuri, ang iyong rheumatologist ay malamang na mag-order ng higit pang mga diagnostic na pagsusuri (mga pagsusuri sa dugo at x-ray).

Ano ang Itatanong ng Inyong Rheumatologist?

Asahan ang rheumatologist na magtanong:

Ano ang Pisikal na Katibayan Ay Magmasid ang Inyong Rheumatologist?

Sa panahon ng pisikal na pagsusulit, ang iyong rheumatologist ay maghanap ng nakikitang katibayan ng arthritis, kabilang ang:

Ang hanay ng paggalaw ng iyong mga kasukasuan ay susuriin din.

Ang kumbinasyon ng iyong medikal na kasaysayan, pisikal na eksaminasyon , at mga resulta sa pagsusuri ng diagnostic ay tutulong sa iyong rheumatologist na magpasya kung mayroon kang sakit sa buto at kung anong uri ng arthritis mayroon ka.

Ang artritis ay hindi isang solong sakit. Mayroong higit sa 100 uri ng sakit sa buto at mga kaugnay na kondisyon.

Mga Tanong na Dapat Ninyong Itanong

Kasunod ng medikal na kasaysayan at pagsusuri, magkakaroon ka ng pagkakataong magtanong. Ipasadya ang iyong mga tanong hangga't maaari at isulat, upang hindi ka malilimutan. Ang paghahanda ay magbibigay sa iyo ng pinakamahusay na pagkakataon ng pagkakaroon ng isang matagumpay na appointment sa iyong rheumatologist. Isaalang-alang ang pagtatanong sa iyong rheumatologist ang mga sumusunod na katanungan:

Ang maagang pagsusuri at tamang pamamahala ng sakit sa buto ay mahalaga. Ang isang matagumpay na unang konsultasyon ay maaaring magsimula sa iyo sa isang positibong direksyon.

Pinagmulan:

Ano ang isang Rheumatologist? Ospital para sa Espesyal na Surgery.
http://www.hss.edu/rheumatology-rheumatologist.asp