Mga Isyu sa Pagkapribado at Seguridad sa Pagpapanatiling Talaan ng Electronic Patient

Ang privacy at seguridad ay mahalagang mga limitasyon pagdating sa electronic health at medical records (EMRs) at PHRs (personal na talaan ng kalusugan) . Maaaring nasuri mo na ang mga hadlang na nilikha ng lokal na katangian ng EMRs at ang kanilang kakulangan ng standardisasyon. May mga karagdagang problema sa seguridad at privacy ng mga talang ito.

Mga Tanong sa Seguridad para sa EMRs

Ang seguridad ay maaaring isang malaking problema.

Maaaring walang sistema sa mundo na hindi ma-hack, kabilang ang mga EMR o PHR. Magbalik-aral ka sa mga nakalipas na ilang taon sa pagkawala ng mga rekord ng credit card sa mga malalaking retail chain o ng pagkawala ng Administrasyon ng mga beterano ng mga talaan ng mga pasyente nito. Sa kabila ng masikip na seguridad sa mga sistemang ito, ang data ay nawala o na-access ng iba na hindi dapat magkaroon ng access.

Pagdating sa EMRs, ang mga pasyente ay may maliit na sinasabi sa kanilang pakikilahok; samakatuwid, kahit na mayroon silang mga alalahanin tungkol sa kanilang mga tala na bahagi ng isang EMR, halos walang magagawa nila tungkol dito.

Sa mga PHR, gayunpaman, ang mga pasyente ay may higit na kakayahang kontrolin ang nilalaman at pag-access. Dahil ang mga talang ito ay binuo ng isang pasyente para sa kanyang sarili, tinutukoy din ng pasyente kung sino ang may access, at kung paano ang pag-access ay ginawa.

Mga Tanong sa Pagkapribado at HIPAA

Ang pagkapribado ay katulad ng pag-aalala. HIPAA, ang Batas sa Pananagutan sa Pag-uugnay ng Impormasyon sa Kalusugan, ang pederal na batas, ay nagpapasiya kung paano maaaring ibahagi ang impormasyon sa kalusugan sa elektronikong paraan.

Nagbibigay ito ng mga mahusay na pagkakataon para sa pagbabahagi ng impormasyon, ngunit lumilikha din ito ng mga roadblock, gayundin, kapag may isang taong iba sa iyo, ang pasyente, ay nais na ma-access ang iyong mga rekord. Iyan ay mabuti kung ang taong nagnanais ng pag-access ay hindi pinapayagan upang makuha ang mga rekord. Maaari itong maging isang pangunahing problema kung ang isang mahal sa isa o isang proxy sa healthcare ay nagnanais na mag-access.

Ang pagkalito tungkol sa mga batas ng HIPAA mismo at kung paano nila kailangang ipatupad ay laganap sa lahat ng mga tanggapan ng doktor at mga pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan sa buong bansa.

Ang isa pang pag-aalala sa privacy para sa EMRs ay ang katunayan na ang karamihan sa mga application na ginagamit ng mga sistema ng kalusugan, mga tanggapan ng doktor, mga ospital, at iba pang mga pasilidad. Ang mga tala ng pasyente ay itinatago sa isang format sa mga server ng computer na pag-aari ng ibang kumpanya, at hindi mismo ng ospital o opisina ng doktor. Ang ikatlong partido ay malamang na mapailalim sa HIPAA HITECH Act of 2009 at ang Omnibus Rule ng 2013 at dapat gamitin ang parehong mga proteksyon, ngunit ito ay isa pang sistema na maaaring mahina sa paglabag.

Mga Tanong sa Privacy para sa mga PHR

Ang Mga Personal na Rekord ng Kalusugan (PHR) ay nagtataas ng kanilang sariling mga tanong sa privacy. Ang ilang mga pasyente ay bumuo ng mga PHR sa mga website na nagbibigay ng mga application para sa gayong layunin. Ang ilan sa mga website na nag-aalok ng PHRs, karamihan sa mga nag-aalok ng espasyo sa pag-iimbak nang libre, ay hindi nababahala sa privacy. Maaari nilang ibenta ang data sa ibang mga kumpanya o mag-advertise sa parehong pahina bilang nilalaman na na-upload ng pasyente.

Ang iba pang mga website ay nagsasabing itatago nila ang pribadong impormasyon ngunit maaaring mag-claim ng iba pang mga karapatan tulad ng data-pagmimina, ang pagbebenta ng impormasyon ng pasyente nang maramihan.

Bilang isang empowered na pasyente, kung nais mong panatilihin ang iyong mga rekord sa online sa iyong sarili, maging malinaw na kamalayan ng mga isyu sa privacy bilang nauugnay ang mga ito sa impormasyon na iyong ina-upload. Suriin ang mga tuntunin ng serbisyo upang malaman kung ano ang maaaring gawin ng website sa iyong impormasyon.

Ang mga partikular na tanong sa privacy ay hindi isang pag-aalala para sa mga rekord na itinatago sa isang lokal / computer sa bahay o isang personal (thumb) drive. Ang pagkapribado ng iyong impormasyon sa mga ganitong uri ng mga sistema ay higit pa sa kahabagan ng kung paano ka namamahala sa mga ito at mas mababa sa panganib mula sa mga hacker o iba pang mga lumalabag. Halimbawa, kung naka-attach ang iyong thumb drive sa iyong keychain, at nawala mo ang iyong mga key, maaaring nasa peligro ang iyong personal na impormasyong pangkalusugan.

O, kung ibinebenta mo ang iyong computer nang hindi lubos na binubura ang hard drive, ang taong bumili ng iyong computer ay maaaring makakuha ng access.

Naiintindihan ng matalinong pasyente ang mga isyu sa privacy at seguridad sa pagpapanatili ng mga rekord ng kalusugan at medikal sa isang digital na format at mga plano nang naaayon para sa kanilang paggamit.