Paano Bawasan at Tumugon sa Pacing Behavior sa mga Pasyente ng Dementia

Minsan, ang isang mahal sa buhay o pasyente na may demensya ay nagpapakita ng mga mapanghamong pag-uugali , ang isa ay ang pacing. Maaari siyang patuloy na lumakad pabalik-balik, sa paligid at sa paligid, hanggang sa siya ay maaaring pumunta at pagkatapos ay bumalik muli sa punto ng pagkaubos ngunit hindi nais (o maaari) umupo at magpahinga.

Ang ilang mga tao na may demensya na pacing ay nasa panganib na malihis o mahulog dahil sa kanilang pagkapagod.

Ang pagpapagod ay maaaring nakapapagod para sa mga tagapag-alaga dahil madalas silang nararamdaman na kailangan nilang makasama ang tao upang panatilihing ligtas siya.

Mga sanhi ng Pacing

Habang hindi namin alam ang dahilan n bawat kaso, ang pacing ay maaaring may kaugnayan sa mga sumusunod na pag-trigger o kundisyon:

Mga Tip para sa Pagtugon

Pinagmulan:

Alzheimer's Society. Pagbabago sa Pag-uugali.

Alzheimer's Society. UK. Paglalakad Tungkol sa.