Pagkaya sa Paranoia at Delusions sa Alzheimer's Disease

Ang pamilyang Paranoia at delusyon ay maaaring paminsan-minsan lumilikha sa mga taong nabubuhay sa Alzheimer o iba pang uri ng demensya . Ang pag-unlad ng higit na pag-unawa sa mga pag-uugali at damdamin ay makatutulong sa iyo upang mas mahusay na makayanan, at tumugon sa, mga hamong ito.

Ano ang Paranoya?

Ang Paranoia ay isang hindi makatotohanang takot o pag-aalala na ang panganib ay nalalapit o ang iba ay makakakuha ka.

Ang isang paranoy na tao ay hindi karaniwang tumatanggap ng iba pang mga paliwanag at maaaring sisihin sa iyo kung susubukan mong gamitin ang lohika upang ipagwalang-bahala ang kanilang mga takot.

Ang ilang mga tao ay nakakaranas ng paranoya kung mayroon silang sikolohikal na karamdaman tulad ng schizophrenia. Ang iba ay nagpapaunlad nito kaugnay sa iba't ibang mga medikal na kondisyon, kabilang ang Alzheimer, iba pang mga uri ng demensya o delirium .

Ano ang Mga Delusyon?

Ang mga Delusyon ay naayos (hindi madaling binago) mga maling paniniwala. Ang demensya ay kadalasang nagreresulta sa mga paranoid na delusyon, kung saan maaaring mayroong isang nakapirming paniniwala na ang isang tao ay nakakalason sa pagkain o pagnanakaw ng pera. Ang iba pang mga uri ng delusyon ay mas karaniwan sa demensya, tulad ng mga delusyon ng karangyaan, kung saan may maling paniniwala na ang isa ay may dagdag na kapangyarihan o mas mataas na posisyon sa lipunan o sa mundo.

Halimbawa

Maaaring baguhin ng Alzheimer ang paraan ng pagtingin ng iba. Halimbawa, maaaring may palagi kang mabuting relasyon sa iyong ama at sinisikap na tulungan siya sa kanyang mga pananalapi.

Sa halip na magpasalamat para sa iyong tulong, ang iyong ama, na may Alzheimer, ay maaaring akusahan sa iyo na subukang kunin ang kanyang pera o "pull one over" sa kanya. O, baka ang iyong paboritong residente ng nursing home ay biglang akusahan sa iyo ng pagkalason sa kanyang gamot at tumangging dalhin ang kanyang mga tabletas.

Mga Karaniwang Delusyon sa Dementia

Pagkalat ng Delusions sa Alzheimer's Disease

Humigit-kumulang 30 porsiyento hanggang 40 porsiyento ng mga taong may Alzheimer ay magkakaroon ng delusyon sa isang punto sa panahon ng karamdaman, marami sa kanila ang mga paranoydong delusyon. Ang insidente ay maaaring tumaas sa mga may kasaysayan ng pang-aabuso o trauma.

Ang mga delusyon ay lumilitaw na mas karaniwan sa vascular demensya pati na rin sa pagkasintu - sinto at demensya na nauugnay sa Parkinson sa mga katawan ni Lewy . Hanggang sa 70 porsiyento ng mga taong may Lewy body dementia (na kinabibilangan ng parehong pagkasintu-sinto at pagkasintu-sinto ng Parkinson sa mga katawan ng Lewy) na karanasan sa delusyon o mga guni-guni .

Maaari Paranoia o Delusions Mag-sign ng Delirium?

Kung ang paranoya o delusyon ay isang bagong pag-uugali para sa iyong minamahal o isang taong iyong inaalagaan, isaalang-alang ang posibilidad na maaaring makaranas siya ng delirium. Ang pagkahilo ay isang biglaang pagbabago sa pag-iisip at orientation, kadalasan ay lubos na baligtarin, na dala ng isang pisikal na kalagayan tulad ng isang impeksyon , operasyon o iba pang sakit.

Paano Maaari Mong Bawasan ang Posibilidad ng Paranoid Delusions?

Mag-ingat kung anong mga palabas sa telebisyon ang nagpe-play sa background.

Para sa iyo, maaari lamang itong ingay sa background, ngunit sa isang tao na nalilito, marahas o nakakatakot na palabas ay maaaring mag-trigger ng takot at paranoya para sa taong iyon. Para sa taong may Alzheimer's, ang linya sa pagitan ng katotohanan at pantasya ay madaling ma-blur.

Tiyakin na natatanggap ng iyong minamahal ang tamang dosis ng gamot. Ang masyadong maraming o masyadong maliit na gamot ay maaaring makaapekto sa kaisipan at emosyonal na katatagan ng isang tao.

Kung nagbigay ka ng pag-aalaga para sa isang tao sa isang pasilidad, subukang panatilihing pare-pareho ang pare-pareho hangga't maaari. Ang isang regular na rhythm ng araw at pamilyar, pare-parehong tagapangalaga ay tumutulong na mabawasan ang pagkabalisa at pagkapagod para sa mga tao.

Pagtugon sa Paranoid at Delusional Behaviour sa Alzheimer's

Isang Salita Mula

Maaari mo ring isaalang-alang ang posibilidad na ang kanilang mga takot ay tumpak-na ang isang tao ay talagang sinasamantala ang mga ito. Ang mga matatanda ay maaaring mahina sa iba't ibang uri ng pang-aabuso , kabilang ang pinansiyal at pisikal. Karamihan sa mga delusyon sa demensya ay talagang mga delusyon, ngunit ang isang malusog na kamalayan (hindi palaging hinala) ng iba ay ang mas mahusay na bahagi ng karunungan.

Pinagmulan:

DementiaGuide. Delusions and Paranoia. http://www.dementiaguide.com/symptomlibrary/behavior/delusionsparanoia/doctorsdiary/

Loddon Mallee Region Dementia Management Strategy Overview. Hallucinations, Delusions and Paranoia. http://www.dementiamanagementstrategy.com/Pages/ABC_of_behaviour_management/Management_strategies/Hallucinations__delusions_and_paranoia.aspx

Millikin, C. Mga sandali ng Sheer Terror: Kapag ang mga taong may Dementia Act sa Delusional Beliefs. > http://www.powershow.com/view/da6f7-ZDcwY/Moments_of_Sheer_Terror_When_People_with_Dementia_Act_on_Delusional_Beliefs_powerpoint_ppt_present_pentasyon