Ano ang Nangunguna sa Roe v. Wade?

Si Roe v. Wade ay orihinal na iniharap noong Mayo 23, 1970, sa Fifth Circuit Court sa Dallas bago ang tatlong hukom. Sa panahong iyon, ang pagpapalaglag ay inayos sa antas ng estado. Si Roe v. Wade ay nagtagumpay sa harap ng Korte Suprema. Ang makasaysayang kaso ay nagligpit sa karapatan ng isang babae na magkaroon ng pagpapalaglag sa buong Estados Unidos. Paano dumating ang kaso na ito ng landmark?

Bago ang Kaso ng Roe v. Wade

Noong 1969, sa edad na 22, naging buntis si Norma McCorvey. Nawala na ang kanyang trabaho, ay mahirap, at ayaw niyang magpatuloy sa kanyang pagbubuntis. Ipinagbabawal ng batas ng Texas ang pagpapalaglag na i-save ang buhay ng isang babae. Sinubukan ni Norma McCorvey na makahanap ng isang doktor na handang magsagawa ng isang iligal na pagpapalaglag. Bagaman hindi siya nagtagumpay sa paghahanap ng isang doktor, nakilala ni McCorvey si Sarah Weddington at Linda Coffee - dalawang abogado na nababahala tungkol sa pagpapalit ng mga batas sa pagpapalaglag. Ang mga abugado na ito ay nagsisikap na makahanap ng isang babae na nagnanais ng pagpapalaglag ngunit walang paraan o pera upang makuha ang isa. Kinailangan nila ang isang nagsasakdal na mananatiling buntis at hindi maglakbay sa ibang estado o bansa kung saan ang legal na pagpapalaglag. Ang Norma McCorvey ay kumpleto sa kuwenta, at sa lalong madaling panahon sila ay ipinakilala sa McCorvey sa pamamagitan ng isang abugado ng pag-aampon.

Texas Abortion Laws

Ipinasa ng Texas ang batas ng anti-pagpapalaglag nito noong 1859.

Tulad ng iba pang gayong mga batas sa US, pinarusahan lamang nito ang mga taong gumaganap o nagbibigay ng paraan para sa pagpapalaglag. Kaya, kahit na ang batas ay hindi parusahan ang babae na nagsisikap na hikayatin ang kanyang doktor na magsagawa ng pagpapalaglag, ang mga batas laban sa aborsiyon ng Texas ay ginawa itong kriminal na pagkakasala para sa anumang mga taong nagbigay ng pagpapalaglag maliban sa layunin ng pagliligtas sa buhay ng ina.

Gayundin, maaaring mawalan ng lisensya ang kanilang mga ospital para sa pagpapahintulot sa isang iligal na pagpapalaglag sa loob ng kanilang mga pasilidad. Gayunpaman, ang mga batas ng anti-aborsiyon sa Texas ay hindi malinaw sa kanilang potensyal na aplikasyon sa mga sitwasyon kung saan hinihiling ng mga kababaihan ang pagpapalaglag. Iniwan nito ang mga doktor at mga ospital na nangangailangan ng espesyal na pag-iingat upang maiwasan ang pag-uusig. Tila ang tanging malinaw na kaso ng legal na pagpapalaglag ay kung ang pagbubuntis ay malamang na maging sanhi ng pagkamatay ng babae. Dahil sa karaniwan nang nangyari ito, ang karamihan sa mga kaso ay nagpakita ng legal na kawalang katiyakan, kaya ang mga doktor ay tumalikod sa karamihan ng mga kaso ng pagpapalaglag upang maiwasan ang makatwirang posibilidad na makatanggap ng isang malaking penal (isang krimen sanction ng hanggang limang taon sa bilangguan) at / o administrative sanctions (pagpapawalang bisa ng lisensyang medikal).

Sino ang Roe at Wade?

Si Norma McCorvey, ang nagsasakdal, ay kumuha ng alias, "Jane Roe" upang maprotektahan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan (talagang hindi naniniwala si McCorvey hanggang sa 1980s). Ang kaso ay orihinal na isinampa sa ngalan ng Roe (na 6 na buwang nagdadalang-tao sa panahong iyon), ngunit naging isang suit ng klase-aksyon upang makilala si McCorvey, hindi lamang sa sarili, kundi sa lahat ng mga buntis na babae.

Ang nasasakdal ay si Henry B. Wade, ang abugado ng distrito ng Dallas County, Texas.

Claimiff's Claim sa Roe v. Wade

Kahit na ang nagsasakdal ay nagkaroon ng dalawang pangunahing mga hadlang upang makakuha ng:

  1. Ang isang buntis na babae ay hindi nakatayo upang maghabla sa isang potensyal na labag sa saligang batas ng batas dahil ang batas ay inilapat sa medikal na pagsasanay (at hindi mga pasyente).
  2. Dahil sa kahandaan ng mga paglilitis sa hukuman, ang kaso ay maaaring ipinahayag na hindi na naaangkop at itinapon sa labas ng korte nang ipanganak si McCorvey (o hindi bababa sa naipasa ang punto kung saan maaaring ligtas na maisagawa ang pagpapalaglag).

Ang kaso ay na-file pa rin, arguing na ang 1859 Texas abortion batas lumabag karapatan ng mga babae konstitusyon upang magkaroon ng isang pagpapalaglag.

Ang mga Abogado

Si Sarah Weddington at Linda Coffee ay mga abogado ng mga nagsasakdal.

Ang mga abugado ng nasasakdal ay si John Tolle (pinili upang ipagtanggol ang pagpapatupad ng Texas abortion law) at Jay Floyd (upang ipagtanggol ang batas mismo).

Ang Orihinal na Roe v. Wade Case noong Mayo 23, 1970

Ang kaso ay unang pinagtatalunan sa Fifth Circuit Court sa Dallas bago ang tatlong hukom. Nais ng Weddington and Coffee ang hukuman na magdesisyon kung ang isang babaeng buntis ay may karapatang magpasya para sa sarili kung kinakailangan ang pagpapalaglag. Itinayo nila ang kanilang mga argumento sa Ikasiyam at Ika-labinglimang Susog sa Saligang-batas ng Estados Unidos. Bagaman isang nakakalito, ang Ikasiyam na Susog ay pinoprotektahan ang mga pahayag na ipinahihiwatig ng mga karapatan ngunit hindi ipinaliwanag sa ibang lugar sa Konstitusyon. Ang ika-labing-apat na Susog ay nagbabawal sa mga estado na ipagkait ang buhay ng mga mamamayan, kalayaan o ari-arian nang walang angkop na proseso ng batas.

Ang Korte Suprema ng US ay naitatag na, sa 1965 Griswold v. Connecticut kaso, na ang isang constitutional right sa privacy ay natagpuan sa at protektado ng parehong Ikasiyam at Ika-apat na Susog. Kaya, Nagtalo ang Weddington at Coffee na ang Batas sa Pagpapalaglag sa Texas ay tinanggihan ang karapatan ni Roe sa pagkapribado - na sinasabing ang labis sa batas ng Texas ay labag sa konstitusyon dahil nilabag nito ang mga proteksyon sa pagkapribado na dating natagpuan ng Korte sa parehong mga susog. Higit pang pinagtatalunan nila na ang karapatan sa pagkapribado ay dapat na protektahan ang karapatan ng isang babae na magpasya kung o hindi maging isang ina .

Ang nasasakdal ay pangunahing nagtatalo sa kanilang kaso sa batayan na ang isang sanggol ay may legal na karapatan na dapat protektahan ng Konstitusyon, na sinasabing, "ang karapatan ng bata sa buhay ay higit sa karapatan ng isang babae sa privacy." Ang mga hukom sa huli ay nagpasiya na ang batas ng Texas ay lumabag sa karapatan ni Roe sa pagiging pribado na natagpuan sa ika-siyam at ika-labing-apat na Susog at ang isang babae ay may karapatan na wakasan ang kanyang pagbubuntis. Si McCorvey ay buntis nang siya ay naging nangunguna sa kaso. Noong Hunyo 1970, ipinanganak siya at inilagay ang kanyang anak para sa pag - aampon .

Noong 1971, ang desisyon ng hukuman ng Roe v Wade ay inapela, kaya ang kaso ay ipinadala sa unang round ng mga argumento ng Korte Suprema ng US.