Mga Physical Therapist

Ang mga pisikal na therapist ay lisensiyadong mga propesyonal na nakikipagtulungan sa mga taong may mga kapansanan, kapansanan, o limitasyon sa kanilang pangkalahatang pisikal na function at kadaliang kumilos. Ang mga deviation na ito ay maaaring resulta ng sakit, pinsala, o sakit. Ang mga pisikal na therapist ay maaari ring gumana sa mga tao upang matulungan silang maiwasan ang mga pinsala.

Paano Nakakatulong ang mga Physical Therapist sa mga Tao sa Mobility?

Ang mga pisikal na therapist ay sumuri, sumuri, magpatingin sa doktor, bumuo ng mga plano sa paggamot, at magbigay ng isang pagbabala para sa bawat pasyente sa isang indibidwal na batayan.

Gumamit sila ng mga therapeutic modaliti tulad ng ehersisyo , joint mobilization, hot pack, yelo pack, at electrical stimulation upang makatulong na maibalik ang iyong kadaliang mapakali at mabawasan ang sakit sa layunin ng pagtulong sa iyo na bumalik sa iyong naunang pagganap na antas.

Sinuri at tinataya ng mga pisikal na therapist ang iba't ibang kapansanan na nangyayari pagkatapos ng pinsala o karamdaman. Ang mga kapansanan na ito ay maaaring kabilang ang:

Mula sa unang pagsusuri, ang iyong pisikal na therapist ay pagkatapos ay bumuo ng isang planong paggamot na tiyak sa pagwawasto sa mga may kinalaman na pisikal na mga natuklasan. Ang iyong indibidwal na plano sa paggamot ay nakatuon sa pag-abot sa mga partikular na layunin ng rehabilitasyon na itinakda mo at ng iyong pisikal na therapist.

Ang mga estratehiya sa rehabilitasyon ay kadalasang nagsasangkot ng mga partikular na pagsasanay upang mabatak at mapalakas ang mga kalamnan at mapabuti ang pustura, balanse, at pagtitiis. Ang mga pisikal na modaliti kabilang ang init, malamig, ultrasound , at elektrikal na pagpapasigla ay isinama rin sa karamihan ng mga sesyon ng paggamot.

Ang mga traksyon machine at massage ay dalawang iba pang mahahalagang pamamaraan para sa pagganap na pagpapabuti at pagbawas ng sakit. Ang mga pantulong na aparato tulad ng mga saklay , cane , at mga laruang magpapalakad ay kadalasang ginagamit upang madagdagan ang kalayaan ng pasyente sa paglalakad.

Sa paglipas ng kurso ng iyong programa sa rehabilitasyon, ang mga doktrina ng pisikal na therapist ay sumusulat ng progreso, muling suriin ang mga pisikal na natuklasan, at baguhin ang mga diskarte sa paggamot kung naaangkop.

Sila ay madalas na nagtatrabaho bilang isang pangkat na may iba't ibang mga iba pang mga propesyonal kabilang ang mga physician, speech pathologist, occupational therapist, at recreational therapist na lahat ay may parehong layunin ng pag-abot sa pinakamalawak na pasyenteng functional independence.

Saan nagtatrabaho ang mga Physical Therapist?

Gumagana ang mga pisikal na therapist sa iba't ibang mga setting . Ang mga ito ay maaaring kabilang ang:

Sa tuwing mayroon kang pisikal na limitasyon na lumihis mula sa iyong normal na function, maaari kang makinabang mula sa mga kasanayang serbisyo ng isang pisikal na therapist upang matulungan kang mabawi ang iyong kalayaan.

Edukasyong Pisikal na Therapist

Sa Estados Unidos, ang iyong mga pisikal na therapist ay tinuturuan sa mga kolehiyo at unibersidad na kinikilala ng Komisyon sa Accreditation ng Physical Therapy Education (CAPTE). Sa nakaraan, ang iyong pisikal na therapist ay kinakailangan na magkaroon ng degree na bachelor's sa physical therapy.

Sa kasalukuyan, ang isang master's degree ay kinakailangan upang maging isang pisikal na therapist, at ang American Physical Therapy Association (APTA) ay kasalukuyang naghihikayat sa lahat ng mga pisikal na therapist upang makamit ang isang clinical degree na doktor sa pisikal na therapy, na tinatawag na isang DPT.

Samakatuwid, maraming mga paaralan ay nag-aalok ng DPT degree para sa kanilang mga physical therapy students.

Kahit na ang iyong PT ay walang antas ng titulo ng doktor, siya ay kwalipikado pa rin upang ibigay ang iyong mga serbisyo sa rehab. Pinapayagan ng APTA ang mga therapist na natanggap ang kanilang degree bago ang mga bagong kinakailangan upang magpatuloy sa pagsasanay. At tandaan, ang mga kinakailangang pisikal na therapist ay kinakailangan upang palawakin ang kanilang propesyonal na edukasyon sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral sa patuloy na mga klase ng edukasyon.

Paggamot sa Buong Buhay

Maraming tao ang nagtataka kung nakakakuha sila ng benepisyo mula sa mga serbisyo ng isang pisikal na therapist. Sino ang karaniwang tinatrato ng mga PT?

Ang mga pisikal na therapist ay kwalipikado upang suriin at ituring ang lahat ng tao sa buong buhay. Ang mga partikular na populasyon na gumagana sa mga pisikal na therapist ay kasama ang:

Kung mayroon kang anumang mga kondisyon na pumipigil sa iyo mula sa pagtamasa ng ganap, walang-sakit na kadaliang kumilos, dapat kang makahanap ng isang pisikal na therapist na maaaring masuri ang iyong sitwasyon at matukoy kung ikaw ay makikinabang mula sa PT.

Ang iyong pisikal na therapist ay isang espesyalista sa pangangalagang pangkalusugan na sinanay upang makatulong sa iyo na lumipat ng mas mahusay at mas mahusay na pakiramdam pagkatapos ng pinsala o sakit o bilang bahagi ng isang programa sa pag-iwas sa pinsala. Kung nahihirapan ka sa functional mobility, bisitahin ang iyong PT upang malaman kung paano ka makakabalik sa pinakamainam na aktibidad nang mabilis at ligtas.

Na-edit ni Brett Sears, PT.