COPD

More: Kasama si , Paggamot , Mga Sintomas at Mga Sanhi , Suporta at Pagkaya , Pag-diagnose , Emphysema , Panmatagalang Bronchitis