Mga CPT Code ayon sa Kategorya

Ang Tatlong Mga Kategorya ng Mga Kodigo sa CPT

Ang Kasalukuyang Programa sa Terminolohiya o mga code ng CPT ay binuo ng American Medical Association (AMA) upang ilarawan ang isang malawak na hanay ng mga serbisyong pangangalagang pangkalusugan na ibinigay ng mga manggagamot, mga ospital at iba pang mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan. Ang mga code na ito ay ginagamit upang makipag-ugnayan sa: iba pang mga doktor, ospital, at mga tagaseguro para sa pagproseso ng claim.

May tatlong kategorya ng CPT: Kategorya I, Kategorya II, at Kategorya III.

Kategorya I Mga CPT Code

Ang kategorya I Mga CPT code ay ginagamit para sa pag-uulat ng mga aparato at mga gamot (kabilang ang mga bakuna) na kinakailangan para sa pagganap ng isang serbisyo o pamamaraan, mga serbisyo o mga pamamaraan na ginagawa ng mga manggagamot at iba pang mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, mga serbisyo o pamamaraan na isinagawa para sa klinikal na paggamit, mga serbisyo o mga pamamaraan na isinagawa ayon sa kasalukuyang medikal na kasanayan, at mga serbisyo o mga pamamaraan na nakakatugon sa mga kinakailangan ng CPT. Ang mga code na ito ay maaaring masisingil para sa pagbabayad.

Mayroong 10 pangunahing seksyon

00000-09999: Anesthesia Services

10000-19999: Integumentary System

20000-29999: Musculoskeletal System

30000-39999: Respiratory, Cardiovascular, Hemic, at Lymphatic System

40000-49999: Digestive System

50000-59999: Urinary, Male Genital, Male Genital, Maternity Care, and Delivery System

60000-69999: Endocrine, Nervous, Eye at Ocular Adnexa, Pandinig System

70000-79999: Mga Serbisyo sa Radiology

80000-89999: Pathology and Laboratory Services

90000-99999: Evaluation & Management Services

Ang Mga Iyong Mga Bakuna sa Kategorya ay na-update nang dalawang beses taun-taon sa halip na taun-taon, sa Hulyo 1 at Enero 1.

Kategorya II CPT Codes

Ang kategorya II CPT codes ay ginagamit para sa pag-uulat ng mga panukala sa pagganap na binabawasan ang pangangailangan para sa pagsusuri ng tsart at abstraction ng mga medikal na rekord.

Ang mga code na ito ay nagbibigay ng data na kailangan ng Pagganap ng Panuntunan Advisory Group (PMAG). Ang PMAG ay binubuo ng mga panukala ng pagganap ng mga eksperto na kumakatawan sa AMA, Centers ng Medicare at Medicaid Services (CMS), Agency of Healthcare Research and Quality (AHRQ), Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO), National Committee for Quality Assurance (NCQA), at ang Physician Consortium for Improvement ng Pagganap. Ginagamit ang data na ito upang mangolekta ng impormasyon tungkol sa kalidad ng pangangalaga upang matulungan magtatag at mapabuti ang mga panukala sa pagganap. Ang mga code na ito ay hindi masisingil para sa pagbabayad.

Mga panukalang Composite

0001F-0015F

Pamamahala ng pasyente

0500F-0575F

Kasaysayan ng pasyente

1000F-1220F

Eksaminasyong pisikal

2000F-2050F

Mga proseso o resulta ng diagnostic / screening

3006F-3573F

Therapeutic, preventive o iba pang mga intervention

4000F-4306F

Pagsubaybay o ibang mga kinalabasan

5005F-5100F

Kaligtasan ng pasyente

6005F-6045F

Mga Panukalang Structural

7010F-7025F

Kategorya III CPT Codes

Ang kategorya III CPT codes ay ginagamit para sa pag-uulat ng umuusbong na teknolohiya sa isang bilang ng mga kapasidad kabilang ang mga serbisyo o mga pamamaraan na ginawang kamakailan sa mga tao, klinikal na pagsubok at iba pa. Ang mga kodigo ay pansamantalang mga code at dapat tanggapin para sa pagkakalagay sa Antas I sa loob ng limang taon, ma-renew para sa isa pang limang taon, o aalisin mula sa aklat.

Ang isa pang tampok ng mga code ng Kategorya III CPT ay ang mga ito ay nakalista sa numerical order sa halip ng anatomical na lokasyon.

Emerging Technology 0016T-0207T

Mga Pagbabago ng CPT Code

Ang mga code na ito ay patuloy na inalis, binagong, na-update at idinagdag sa bawat Oktubre maliban sa umuusbong na teknolohiya at mga bakuna, na ina-update tuwing anim na buwan.

Mga Mapagkukunan ng CPT Code

Ang CPT ay isang rehistradong trademark ng American Medical Association at humahawak ng copyright ng CPT coding system. Ang mga tagabigay ng serbisyo ay dapat magbayad ng bayad sa lisensya upang magkaroon ng access sa mga code na ito. Gayunpaman, ang mga pasyente at iba pang mga gumagamit ay maaaring magrehistro sa kanilang website at magsagawa ng hanggang sa 12 na mga paghahanap.

Ang mga medikal na coder at mga organisasyon ay bibili ng CPT Professional Edition taun-taon mula sa AMA upang magamit bilang kanilang sanggunian para sa mga code.

Pinagmulan:

American Medical Association, CPT 2010 Standard Edition. Nakuha mula sa https://www.ama-assn.org/