Mga Tip para sa Ligtas na Pagbabahagi ng Iyong Paglalakbay sa Kanser Online

1 -

Bakit Ibahagi ang Iyong Paglalakbay sa Kanser sa Social Media?
Upang ibahagi o hindi upang ibahagi ... istockphoto.com/Stock larawan © rafal_olechowski

Maraming dahilan kung bakit ang mga taong may kanser ay maaaring humiling na ibahagi ang kanilang personal na impormasyon sa online. Ang ilang mga tao ay nagbabahagi ng impormasyon tungkol sa kanilang diagnosis upang ang iba ay maaaring mag-alok ng mga opinyon tungkol sa paggamot at magbigay ng karagdagang impormasyon. Para sa maraming tao, nag-aalok ang social media ng emosyonal na suporta sa panahon ng paglalakbay sa kanser. Ngunit iba pang mga tao ang umaasa na sa pagbibigay ng kanilang sariling impormasyon, maaari nilang tulungan ang iba na nakaharap sa kanser.

Gusto ng mga Tao na Ibahagi Ngunit mag-alala lang ang Parehong

Napag-alaman ng isang kamakailang survey na 94 porsiyento ng mga tao ang handang ibahagi ang kanilang personal na impormasyon sa kalusugan upang matulungan ang iba. Kasabay nito, 74 porsiyento ng mga taong ito ay nag-aalala na ang impormasyong pangkalusugan na kanilang ibinabahagi ay maaaring gamitin sa mga masasamang paraan.

Paano mo maibabahagi ang iyong impormasyon upang makatanggap ng pinakamahusay na suporta at impormasyon para sa iyong sarili at tulungan ang iba, habang pinoprotektahan ang iyong privacy sa parehong oras? Basahin ang.

2 -

Mga Benepisyo at Mga Kapinsalaan ng Pagbabahagi ng Personal na Impormasyon sa Kalusugan sa Online
Timbangin ang mga panganib at pakinabang sa pagbabahagi ng impormasyon sa iyong kalusugan sa online. istockphoto.com/Stock photo © styf22

Bago magpasya kung ibabahagi o hindi ang impormasyon sa online, maaaring makatulong ito upang tingnan ang mga benepisyo kumpara sa mga panganib.

Posibleng mga Benepisyo

Posibleng mga Panganib

3 -

Gamitin ang Mga Setting ng Privacy - Piliin ang Iyong Madla
Pumili ng mga setting ng privacy para sa iyong mga koneksyon sa social media. istockphoto.com

Bago ibahagi ang iyong personal na impormasyon sa kalusugan sa social media, tingnan ang iyong mga setting sa pagkapribado. Sino ang nais mong makita ang iyong impormasyon? Mayroon bang mga tao na hindi dapat makita ang impormasyong ito (isipin ang mga employer sa hinaharap, halimbawa?) Tingnan ang tutorial sa privacy ng Facebook na ito.

4 -

Magpasiya ng Oras Kung Magkano ang Ibabahagi Mo
istockphoto.com/Stock larawan © monkeybusinessimages

Bago ka magsulat ng isang salita, isaalang-alang kung anong impormasyon ang iyong komportableng pagbabahagi sa social media. Maaari itong makatulong upang masira ito sa tatlong kategorya:

5 -

Piliin kung saan mo Ibabahagi ang Impormasyon
Saan ka magbabahagi sa iyo ng personal na impormasyon sa kalusugan online ?. istockphoto.com

Anong mga media outlet ang gusto mong gamitin upang ibahagi ang iyong impormasyon? Ang ilang mga lugar na ibinabahagi ng mga tao sa kanilang mga paglalakbay sa kanser ay ang:

Ang isa pang (at marahil mas pribadong) mga opsyon, ay isa sa mga komunidad ng kanser. Ang mga ito ay karaniwang nangangailangan na mayroon kang isang libreng pagiging miyembro.

Para sa pagbabahagi sa pamilya at mga kaibigan, maraming tao ang pipiliin na gumamit ng personal na site tulad ng Caring Bridge:

> Pinagmulan:

> Frosti, J., Vermeulen, I., at N. Beekers. Pagkakakilanlan ng Hindi Nakikilala ang Kalabanan: Pagpipili ng Impormasyon sa Pamimili sa Mga Komunidad ng Online na Kanser. Journal of Medical Internet Research . 2014. 16 (5): e126.

> Grajales, F. et al. Social Networking Sites at ang patuloy na Learning Health Systems: Isang Survey. Institute of Medicine ng National Academies. 02/04/14. http://www.iom.edu/Global/Perspectives/2014/~/media/Files/Perspectives-Files/2014/Discussion-Papers/VSRT-PatientDataSharing.pdf