Pag-file ng Claim sa Medicaid

Hakbang-hakbang tulong

Ang Medicaid ay isang programa ng segurong pangkalusugan para sa mga indibidwal at pamilya na may mababang kita na hindi kayang bayaran ang pangangalagang pangkalusugan. Ang Mga Sentro para sa Medicare at Medicaid Services (CMS) ay ang pederal na ahensiya na nag-uutos at nangangasiwa sa lahat ng mga programa ng Medicaid ng estado. Ang mga karapat-dapat na tatanggap ay tumatanggap ng pangangalagang medikal mula sa mga tagapagkaloob na pagkatapos ay naniningil ng Medicaid para sa mga serbisyo Ang pagsingil na iyon ay tumatagal ng lugar sa isang lokal na antas kaya ang bawat estado ay naiiba sa kung paano ang programa ay pinangangasiwaan.

Alamin kung paano mag-file ng claim sa Medicaid.

Bago ka Maaari Bill Kailangan mong Maging isang Provider

Ang mga tagapagkaloob ay dapat na lisensyado at kinikilala ayon sa mga partikular na batas at regulasyon na naaangkop sa serbisyong ibinibigay.

Ang mga prospective na tagapagbigay ng Medicaid ay dapat mag-apply para sa at ma-enrol sa programa ng Medicaid, bibigyan ng isang numero ng provider, at sumang-ayon sa ilang mga kondisyon ng pakikilahok bago ang pagbabayad ay maaaring gawin para sa mga serbisyong ibinigay. Tingnan sa iyong estado.

Sino ang Nakakaapekto sa Iyong File

Ang uri ng claim na file mo para sa pagbabayad ay nag-iiba ayon sa kung paano ka inuri bilang isang tagapagkaloob. Ang mga sumusunod na entity ay nagsusumite ng mga claim sa institusyon halimbawa:

Ang mga claim ng propesyonal ay isinampa ng:

Pag-file ng Claim

Ang mga sumusunod ay mga pangkalahatang patnubay. Kung may isang tema sa artikulong ito ito ay suriin sa iyong estado.

Sa pangkalahatan mayroon kang isang taon mula sa petsa ng serbisyo o huling araw ng serbisyo upang mag-file.

Narito ang ilang mga acronym at mga kahulugan na makakatulong sa iyo habang nagna-navigate ka sa mga form ng claim.
MPN : Medicaid Provider Number, na ibinigay ng Medicaid na 7-digit na numero na natanggap sa pagpapatala.
NPI : National Identifier Identifier, na ibinigay ng NPPES na 11-digit na numero na natanggap kapag hiniling.


Taxonomy Code : 10-character code na kumakatawan sa uri ng tagapagkaloob at espesyalidad.

  1. Makuha ang form ng claim sa iyong partikular na estado. Karaniwang ibinabatay ng mga estado ang kanilang mga form sa pag-a-claim mula sa isang pambansang pamantayan na itinatag ng Komite ng Pambansang Uniform na Claim. Maghanap ng isang sample na claim form.
  2. Karamihan sa form ng claim ay maliwanag at maliwanag habang sinusuri mo upang masakop namin ang mga lugar na maaaring mas kumplikado gamit ang sample form sa link sa itaas. Baka gusto mong i-print ito. Ang pinakamataas na kalahati ng karamihan sa mga form ay humihiling ng demograpikong impormasyon tungkol sa pasyente at taong nakaseguro (kung iba ang pasyente). Ang kalahati sa ibaba ay nakatuon sa impormasyon ng tagapagkaloob o supplier.
  3. Item 14 - Petsa ng Kasalukuyan Sakit, Pinsala - Ang petsa ng kasalukuyang sakit o pinsala ay tumutukoy sa unang petsa ng pagsisimula ng sakit, o ang aktwal na petsa ng pinsala.
  4. Item 17 - Pangalan ng Referring Provider - Ipasok ang pangalan at kredensyal ng propesyonal na tinukoy, iniutos, o pinangangasiwaan ang (mga) serbisyo o supply (ies) sa claim. Item 17a - ang mga pagkakakilanlan ng provider ay itinalaga sa provider. Item 17b: Ipasok ang numero ng NPI ng referrer.
  5. Item 21 - Diagnosis o Kalikasan ng Sakit o Pinsala - Ang pagsusuri o likas na katangian ng sakit o pinsala ay tumutukoy sa tanda, sintomas, reklamo, o kondisyon ng pasyente na may kaugnayan sa (mga) serbisyo sa paghahabol. Listahan ng hindi hihigit sa apat na mga diagnosis ng ICD-9- CM.
  1. Item 24B - Ipasok ang naaangkop na dalawang-digit na code mula sa listahan ng Lugar ng Serbisyo ng Code para sa bawat item na ginagamit o serbisyo na isinagawa. Kinikilala ng Code ng Lugar ng Serbisyo ang lokasyon kung saan ibinigay ang serbisyo. Hanapin ang mga ito dito.
  2. Item 24D - Mga Pamamaraan, Serbisyo, o Supplies - Ipasok ang (mga) CPT o HCPCS code mula sa naaangkop na code na naka-epekto sa petsa ng serbisyo. Maghanap ng isang komprehensibong listahan sa Centers para sa Medicare at Medicaid Services.
  3. Isumite ang form ng claim sa bawat tagubilin na ibinigay ng tanggapan ng Medicaid ng estado. Sa maraming mga kaso, maaari mo lamang isumite ang claim sa elektronikong paraan. Maaaring kailanganin mong i-download o kumuha ng ilang software para sa mga layuning pagpapadala. Kung hindi man, kakailanganin mong i-fax o i-mail ang form ng pag-claim sa yunit ng pagpoproseso ng claim sa Medicaid ng estado.

Dahil nakikitungo ka sa gobyerno na kailangan mong sundin ang mga tagubilin nang maingat o harapin ang mga claim na tinanggihan at pagkatapos ay kinakailangang muling isumite ang mga ito. Unawain ang coding upang magsumite ka ng mga claim nang naaangkop habang binabawasan ang anumang pulang mga flag na itinaas sa proseso.