Pana-panahong Flu kumpara sa Tiyan Flu

Ang mga tao ay madalas na nalilito tungkol sa mga pagkakaiba sa pagitan ng trangkaso, o trangkaso, at tiyan ng trangkaso. Ang mga ito ay talagang dalawang ganap na naiiba, at walang kaugnayan, mga sakit. Ang tunay na trangkaso ay sanhi ng virus ng trangkaso at nagiging sanhi ng karamihan sa mga problema sa respiratoryong itaas. Ang "tiyan trangkaso" ay maaaring sanhi ng isang bilang ng mga virus at nagiging sanhi ng gastrointestinal problema, tulad ng pagtatae at pagsusuka.

Influenza (Ang Trangkaso)

Kapag ang iyong doktor ay nagsasalita tungkol sa trangkaso, tinutukoy niya ang influenza, o ang pana - panahong trangkaso . Ang virus na ito ay nagpapakalat at gumagawa ng mga taong may sakit sa panahon ng trangkaso bawat taon. Maaari itong maging isang malubhang sakit. Kapag pinagsama sa pneumonia, ito ay isa sa mga nangungunang 10 dahilan ng kamatayan sa Estados Unidos. Ang pinaka-karaniwang sintomas ay kinabibilangan ng:

Dumarating ang trangkaso sa bigla at makadarama ka ng kahila-hilakbot. Napakahirap na magpatuloy sa iyong buhay kapag mayroon kang trangkaso. Ang mga sintomas ay maaaring tumagal kahit saan mula 2 hanggang 10 araw. Bagaman ang karamihan sa mga malusog na tao ay nakuhang muli mula sa trangkaso nang walang anumang malubhang problema, ang ilang mga tao ay maaaring magkaroon ng mga komplikasyon o pangalawang impeksiyon . Kung mayroon kang trangkaso, simulan ang pakiramdam ng mas mahusay sa loob ng ilang araw at pagkatapos ay bumuo ng mas masahol na sintomas na may mas mataas na lagnat, kontakin ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Ito ay isang klasikong tanda na nakagawa ka ng pangalawang impeksiyon.

Maaaring kailanganin mo ng ibang paggamot depende sa iyong diagnosis.

Kung sa palagay mo ay maaari kang magkaroon ng trangkaso, lalo na kung ikaw ay nasa isang mataas na panganib na grupo , makipag-ugnayan sa iyong healthcare provider sa lalong madaling panahon upang makita kung maaari kang makinabang mula sa mga gamot na antiviral. Kung kinuha sa loob ng unang 48 oras ng simula ng iyong mga sintomas, maaari nilang bawasan ang kalubhaan at paikliin ang tagal ng iyong sakit.

Ibig sabihin hindi mo masama ang pakiramdam hangga't gusto mo kung hindi mo ito kinuha.

Gastroenteritis (Stomach Flu)

Ang " tiyan trangkaso " ay isang ganap na naiibang virus mula sa pana-panahong trangkaso. Ito ay kadalasang sanhi ng norovirus, rotavirus o bakterya na nakukuha sa pagkain at nailalarawan sa pamamagitan ng:

Ang mga taong may influenza ay paminsan-minsan ay may pagsusuka at pagtatae, ngunit ang mga sintomas ay bihira. Ang pagsusuka at pagtatae ay mas karaniwan sa mga bata na may trangkaso.

Ang gastroenteritis, kahit na ito ay kahabag-habag, ay karaniwang hindi kasinghalaga ng trangkaso. Maaaring kailanganin mong humingi ng medikal na atensyon kung ikaw ay inalis ang tubig . Ang pagsusuka ay karaniwang tumatagal ng hindi hihigit sa 24 na oras. Maaaring magpatuloy ang pagtatae nang ilang araw pagkatapos nito. Kung madalas kang pagsusuka at hindi makaiwas sa mga likido, kontakin ang iyong healthcare provider.

Tulad ng makikita mo, may malaking pagkakaiba sa pagitan ng trangkaso at ang "tiyan trangkaso". Ang mga ito ay hindi sanhi ng parehong mga virus at ang mga sintomas ay hindi talaga katulad.

Pinagmulan:

"Mga sintomas ng Trangkaso at Kalubhaan". Pana-panahong Influenza (Flu) 16 Setyembre 15. Mga Sentro ng US para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit. Kagawaran ng Kalusugan at Mga Serbisyong Pantao. Pambansang Instituto ng Kalusugan. 28 Peb. 16.

"Gastroenteritis". MedlinePlus. 19 Peb. 16. US National Library of Medicine. Kagawaran ng Kalusugan at Serbisyong Pantao ng US. Pambansang Instituto ng Kalusugan. 28 Peb. 16.