Mayroon ba ang mga Batas ng "Mabuting Samaritan" sa Lahat ng mga Bansa?

Ang Konsepto ay Karaniwang, Ngunit Hindi ang Application

Tanong

Mayroon bang mga batas na "Good Samaritan" ang lahat ng mga estado?

Sagot

Talaga, ang sagot ay oo. Gayunpaman, hindi ito simple.

Ang mga batas ng mabuting Samaritan ay nagpoprotekta sa mga tagapag-alaga mula sa pag-uusig para sa mga medikal na pagkakamali, hangga't ang mga tagapag-alaga ay kumikilos nang boluntaryong paraan nang walang anumang inaasahan na gantimpala (tulad ng mabuting Samaritano mula sa kuwento ng Biblia). Ang mga tagapag-alaga ay hindi maaaring gumawa ng mga gross na medikal na pagkakamali, ngunit sa halip ay protektado mula sa pananagutan para sa "makatwirang" mga pagkakamali.

Of course, ang pagtukoy sa "makatwirang" ay mahirap. Ang mga pasyente ay madalas na naniniwala na ang lahat ng mga medikal na pagkakamali ay hindi makatwiran.

Ang mga batas na Good Samaritan ay sinimulan upang protektahan ang mga doktor at iba pa sa pagsasanay sa medisina. Sa paglipas ng panahon, ang mga desisyon ng korte at mga pagbabago sa pambatasan ay nakatulong sa ilang mga batas na magbabago upang isama ang mga hindi pinag-aralan na rescuer na nagbibigay ng tulong. Mayroong maraming mga bersyon ng mabubuting batas ng Samaritano.

Ang ilang mga batas ay nagpoprotekta pa rin sa mga medikal na sinanay na rescuer, habang ang iba ay nag-aalok ng proteksyon sa anumang mabuting Samaritano. Ang Code of Alabama (Seksiyon 6-5-332) ay nagbabawal ng proteksyon sa mga sinanay na rescuer o empleyado ng sistema ng pampublikong edukasyon, maliban kung ang pasyente ay nagdurusa ng isang pag -aresto sa puso . Nangangahulugan iyon na ang anumang pasyente mula sa isang aksidente sa sasakyan sa estado ng Alabama, na hindi pa patay, ay hindi matutulungan ng isang lay rescuer maliban kung nais ng lay rescuer na kumuha ng pagkakataon sa pananagutan para sa anumang mga pagkakamali.

Ang Mabuting Samaritan Act ng Oklahoma ay pinoprotektahan lamang ang mga di-natutugmang rescuer kung ang pangangalaga na ibinibigay nila ay may kaugnayan sa CPR o pagkontrol sa pagdurugo - isang maliit na mas mahusay kaysa sa Alabama, ngunit hindi gaanong.

Hindi lahat ng mabubuting batas ng Samaritan ay naglilimita ng proteksyon ng mga hindi pinagbatayan ng mga rescuer. Ang Vermont ay nagbibigay ng kaligtasan sa pananagutan mula sa pananagutan partikular para sa mga di-sinasagot na mga rescuer, hangga't hindi sila magalit nang masama (tinukoy bilang gross negligence). Gayunpaman, ang Vermont ay natatangi sa ibang paraan. Ang lahat ng iba pang mga estado ay nagbibigay ng kaligtasan sa sakit kung ang isang tao ay pipiliing tumulong, ngunit hindi natin kailangan na tulungan ang ating mga kapwa tao.

Gayunpaman, ang Vermont ay nag-uutos sa mga mamamayan na tulungan ang mga nangangailangan.

Ang papel na ginagampanan ng mga korte sa paghubog ng mga mabuting batas sa Samaria ay isang tabak na may dalawang talim. Ang mga desisyon ng korte ay maaaring maghuhudyat ng interpretasyon ng isang batas patungo sa higit pang proteksyon para sa mga mamamayan, ngunit ang korte ay maaari ring gawing mas makitid ang mga proteksyon. Ang isang desisyon ng korte sa mahusay na batas ng Samaritana ng California ay nagpaliwanag sa batas na inilaan lamang para sa "pangangalagang medikal," at gumawa ng pag-aalinlangan tungkol sa kakayahan ng batas na protektahan ang lahat na tumutulong sa isang eksena sa aksidente. Hanggang sa pagbabagong ito, ang magandang batas ng Samaritano ng California ay nagbigay ng magandang coverage para sa mga sinanay at hindi pinag-aralan na mga katulong. Napilitan ang mga mambabatas ng estado na muling isulat ang magandang batas ng Samaritana upang gawing malinaw na ang lahat ng mga paraan ng bilang ng tulong. Ito ay malinaw na ngayon, maliban na lamang ang muling isinusulat na bersyon ay pinoprotektahan ang mga sinanay na nabinbin sa medikal na higit pa sa mga nakaligtas na rescuer.

Diyan ay hindi sapat na silid dito upang pumunta sa bawat mahusay na estado ng batas Samaritan batas. Nagbabayad ito upang suriin ang mga regulasyon o batas ng iyong sariling estado upang makita kung paano nila naiiba at matukoy kung gaano kalaki ang proteksyon mo. Dahil ang isang estado ay hindi nagbibigay ng kaligtasan mula sa pananagutan, ay hindi nangangahulugan na ang anumang pagkakamali ng rescuer ay awtomatikong magreresulta sa pagbabayad ng pera sa pasyente.

Nangangahulugan lamang ito na walang kard ng walang korte.

Tandaan, walang anumang pananagutan sa pag-uulat ng pinsala sa mga awtoridad at pagpapaalam sa mga propesyonal na alagaan ito.