Saan Ka Makakuha ng Libre o Mababang Gastos na Dental na Trabaho?

Paano Maghanap ng Abot-kayang Pangangalaga sa Ngipin

Maraming tao ang nagpapalabas ng paggamot sa ngipin dahil sa kakulangan ng seguro o mataas na co-pay at takip sa mga planong dental insurance. Sa kabutihang palad, may mga opsyon para sa libre, mababang gastos, o sliding scale na pangangalaga sa ngipin. Maaari kang magulat na ang mga pagpipiliang ito ay kasama ang ilan sa mga pinakamahusay na practitioner sa bansa.

Narito ang ilan sa iyong mga posibleng pagpipilian para sa pagpapababa ng iyong mga singil sa dental.

Mahalagang tandaan na ang availability ng mga serbisyong ito ay depende sa iyong lokasyon. Habang ang ilang mga pagpipilian ay bukas sa lahat, ang iba ay depende sa iyong pagiging karapat-dapat para sa mga programa ng gobyerno o antas ng iyong kita.

Dental Colleges and Dental Hygiene Schools

Parami nang parami ang mga tao ay nagiging mga dental na paaralan upang gawin ang kanilang dental na trabaho sa isang pinababang gastos, mas mababa kaysa sa kung ano ang sinisingil sa komunidad, o maaaring kahit na inaalok nang libre. Ito ay isang pagpipilian na karaniwang bukas sa lahat, anuman ang kita.

Ang mga mag-aaral ng ngipin ay palaging nagtatrabaho sa presensya ng mga propesor na nagsusuri at nagpapatunay sa kanilang gawain. Ang ideya ay ang mga mag-aaral na makakuha ng pagkakataon na matuto ng isang pamamaraan habang nakakuha ka ng dental na trabaho sa isang bahagi ng gastos. Ikaw ay marahil sa iyong pinakaligtas na pagtrato sa isang dental school kung saan ang bawat hakbang ay sinusuri at sinusubaybayan, samantalang kailangan mong magtiwala na alam ng iyong pribadong dentista kung ano ang ginagawa niya.

Maaari kang maghanap ng mga dental na kolehiyo at programa sa American Dental Association site upang makita kung may isang malapit sa iyo.

May mga potensyal na downsides sa pagtrato sa isang dental na kolehiyo. Karamihan sa mga dental school ay matatagpuan sa mga pangunahing lungsod. Kung nakatira ka malayo mula sa isang dental school, ang oras ng paglalakbay ay maaaring humahadlang.

Bilang karagdagan, dahil ang bawat hakbang ay sinusubaybayan, ang isang pamamaraan na karaniwang tumatagal ng dalawang oras kapag ginagampanan ng isang pribadong dentista ay maaaring huminto sa pagkuha ng limang oras. Ito ay dahil ang bawat hakbang ay sinusubaybayan at inaprobahan ng propesor bago lumipat. Ang ilang mga paaralan ay maaaring magkaroon ng mahabang panahon ng paghihintay upang makakuha ng itinalaga sa isang pangkat ng tagapagkaloob ng pangangalaga at makakuha ng pangangalaga.

Ang mga paaralan sa kalinisan ng ngipin ay din ang pinagmumulan ng mababang gastos na pangangalaga sa ngipin kung saan ikaw ay ginagamot ng mga mag-aaral na pinangangasiwaan. Ang mga program ay nakalista sa ADHA.org site.

Programa ng Pamahalaan para sa Mababang Gastos na Pangangalaga sa Ngipin

Ang tatlong programa ng pamahalaan na nagbibigay ng ilang antas ng pangangalaga sa ngipin ay ang Medicare (para sa mga taong mahigit sa 65), Medicaid (para sa mga taong naninirahan sa ibaba ng isang tiyak na antas ng kita), at ang Children's Health Insurance Program (CHIP). Kung kwalipikado ka para sa alinman sa mga serbisyong ito, magtanong tungkol sa mga opsyon sa ngipin.

Community Health Centers Dental Services

Ang Health Resources and Services Administration (HRSA) ng pederal na gobyerno ay nagpapatakbo ng federally funded community health center sa buong bansa na nagbibigay ng libre o pinababang gastos sa mga serbisyong pangkalusugan, kabilang ang pangangalaga sa ngipin. Ang iyong mga gastos ay nakasalalay sa antas ng iyong kita upang mabayaran mo kung ano ang kanilang pinaniniwalaan na makakaya mo. Maaari kang maghanap ng isang malapit na CHC sa site ng HRSA.gov.

Mga Klinikal na Pagsubok

Kung ikaw ay naghihirap mula sa isang partikular na kalagayan na nagdudulot ng dental o kaugnay na mga isyu, maaari kang magpasok ng klinikal na pagsubok.

Ang mga klinikal na pagsubok ay libre-ngunit para sa mabuting dahilan. Kapag nagpasok ka ng isang klinikal na pagsubok, pinapayagan mo ang mga practitioner na subukan ang mga bagong pamamaraan o mga gamot na hindi pa nasusubok na hindi pa naaprubahan ng FDA. Maaaring nasa panganib ka ng mga epekto. Makakaalam ka tungkol dito bago ka pumasok sa pagsubok, ngunit dahil sa likas na pagsasaliksik ng pagsubok, ang mga bago ay maaaring matuklasan. Ang website www.clinicaltrials.gov ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa lahat ng mga klinikal na pagsubok na isinasagawa, kasama ang impormasyon tungkol sa kung sino ang kwalipikado para sa kung aling pagsubok at kung ano ang kinakailangan ng mga pasyente na naka-enrol.

> Pinagmulan:

> Saan ako Makakahanap ng Mababang Gastos na Pangangalaga sa Ngipin? Kagawaran ng Kalusugan at Serbisyong Pantao ng US.