Ano ang EHR, EMR, CPR, EPR, CCR, at PHR?

Ang mga acronym ay abound sa industriya ng pangangalagang pangkalusugan, kung minsan ay ginagawa itong mahirap upang panatilihing tuwid ang mga tuntunin, lalo na sa mga nauugnay sa electronic record ng kalusugan. Narito ang mga kahulugan ng ilang mga acronym na dapat mong pamilyar sa.

1 -

Electronic Health Record (EHR)
BSIP / UIG / Getty Images

Ang terminong electronic health record (EHR) ay ang pinakakaraniwang termino na ginagamit upang ilarawan ang proseso ng pagkuha, pag-iimbak at pag-access ng electronic medical record ng isang pasyente. Ang pangunahing konsepto ng rekord ng elektronikong kalusugan ay upang gawing mas madali ang mga rekord ng medikal na ibahagi at isama sa maraming mga provider. Ang elektronikong rekord ng kalusugan ay sumasaklaw sa buong hanay ng mga kakayahan at impormasyon ng isang talaan ng pasyente kabilang ang:

Ang pangunahing tampok ng rekord ng elektronikong kalusugan ay ang kakayahang ibahagi ang data ng pasyente sa elektronikong paraan sa pagitan ng mga tagapagkaloob. Pinapayagan din ng EHR ang mga provider na lumikha, pamahalaan, at repasuhin ang data ng pasyente sa iba't ibang mga organisasyong pangkalusugan. Maaaring sundin ng rekord sa kalusugan ng isang pasyente ang mga ito sa mga espesyalista, o iba pang mga tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan at kahit sa mga linya ng estado.

2 -

Electronic Medical Record (EMR)
Eric Audras / Getty Images

Sa nakaraan, ang mga terminong electronic medical record (EMR) at electronic health record (EHR) ay mapagpapalit. Habang ang elektronikong rekord ng kalusugan ay patuloy na lumilikha at umuunlad sa paglipas ng panahon, ang elektronikong medikal na rekord ay naging uri ng pangalawang klase na bersyon ng mas advanced, fully functional electronic health record. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng EHR at ng EMR ay hindi maaaring ibahagi ng mga provider ang data ng pasyente sa elektronikong paraan. Hindi tulad ng rekord ng elektronikong kalusugan, ang elektronikong rekord ng medikal ay hindi nag-aalok ng mga tagapagkaloob ng kakayahan na magbahagi ng impormasyon ng pasyente sa mga tagapagbigay ng labas. Ang rekord ay kailangang i-print sa papel upang maibahagi ang impormasyon. Mayroon din itong mga pag-andar na may kaugnayan sa mga personal na talaan ng kalusugan, pagpapatuloy ng pangangalaga, at pamamahala ng sakit.

Ang pangunahing tampok ng elektronikong rekord ng medikal ay ang kakayahang tulungan ang mga tagapagkaloob sa diagnosis ng pasyente at paggamot. Sinusubaybayan din ng EMR ang data ng pasyente, sumusubaybay sa mga pagbisita at screening na maiwasan, sinusubaybayan ang mga hakbang sa diagnostic ng pasyente, at nagpapabuti ng kalidad ng pangangalaga.

3 -

Personal na Rekord ng Kalusugan (PHR)
Ariel Skelley / Getty Images

Ang isang personal na rekord sa kalusugan (PHR) ay isang rekord ng kalusugan na nakabatay sa Internet na nagbibigay-daan sa mga pasyente na mag-access ng mga rekord ng lab at radiology, humiling o magtakda ng mga appointment , at humiling ng mga paglalagay ng gamot . Depende sa uri ng pag-access na pinahihintulutan ng provider, maaari ring ma-update ng mga pasyente ang impormasyon sa demograpiko at seguro, gumawa ng mga pagbabayad at kahit na basahin ang kanilang buong medikal na rekord.

4 -

Ang Continuity of Care Record (CCR)
Ron Levine / Getty Images

Ang pagpapatuloy ng rekord ng pangangalaga (CCR) ay isang bahagi ng electronic record ng kalusugan. Ang CCR ay ang nakabahaging bahagi ng rekord ng pasyente na nagpapabuti ng pagpapatuloy ng pag-aalaga ng pasyente mula sa isang tagapagkaloob sa iba. Kasama sa nakabahaging record na ito ang pinaka-may-katuturang data tungkol sa kasalukuyang kondisyon at plano ng paggamot ng pasyente.

5 -

Record-based Patient Record (CPR)
JGI Jamie Grill / Getty Images

Ang computer-based na pasyente record (CPR) ay ang term na ginamit upang ilarawan ang isa sa mga unang bersyon ng elektronikong talaan ng kalusugan. Ang CPR ay hindi kailanman ganap na binuo o ipinatupad dahil sa hindi makatotohanang konsepto nito. Ang rekord ng pasyente na nakabatay sa computer ay sinadya upang maging isang talaan ng pasyente sa buong buhay na isama ang mga talaan ng ngipin ng pasyente, mga tala mula sa lahat ng mga doktor at specialty, lahat ng rekord ng ospital at marahil ay internasyonal. Ang konsepto ng isang all-inclusive computer-based na pasyente rekord kalaunan lumaki sa kung ano ang alam namin ngayon bilang ang elektronikong talaan ng kalusugan.

6 -

Electronic Patient Record (EPR)
Morsa Images / Getty Images

Ang elektronikong rekord ng pasyente (EPR) ay may katulad na konsepto sa rekord ng pasyente na nakabatay sa computer. Ang electronic record ng pasyente, gayunpaman, ay hindi kasang-ayon sa lahat ng rekord ng pasyente na nakabatay sa computer dahil ang konsepto nito ay isasama lamang ang may-katuturang impormasyon ng medikal na pasyente na hindi kasama ang mga talaan ng buhay, mga talaan ng ngipin, at mga rekord sa pag-aalaga ng pag-uugali.