Ano ang Hypertensive Urgency?

Ang matinding mataas na presyon ng dugo ay tinukoy bilang systolic pressure > 180 at / o diastolic presyon> 120. Kapag ang mga presyon ay makakakuha ng mataas na ito, ang mga pasyente ay nasa panganib ng malubhang komplikasyon tulad ng pagkasira ng daluyan ng dugo, pamamaga ng utak, at pagkabigo ng bato . Ito ay kilala bilang isang hypertensive emergency. Ang mga taong may matinding mataas na presyon ng dugo ay kadalasang nagkakaroon ng mga sintomas na sa huli ay dadalhin sila sa doktor.

Ang mga sintomas na ito ay may posibilidad na bumuo ng mabilis at maaaring magsama ng mga bagay tulad ng:

Kung minsan, ang mga pasyente ay maaaring magkaroon ng mataas na presyon ng dugo at walang mga sintomas. Sa mga kasong ito, ang mataas na presyon ng dugo ay natuklasan nang hindi sinasadya. Ang mga kaso na ito ng malubhang mataas na presyon ng dugo na walang malubhang sintomas ay tinatawag na hypertensive urgency. Ang hypertensive urgency ay nagpapahiwatig na ang presyon ng dugo ay sapat na mataas upang maging sanhi ng malubhang peligro ng biglaang, nagbabantang mga pangyayari sa buhay, ngunit wala nang gayong mga pangyayaring nangyayari. Sa madaling salita, ang mga pasyente na ito ay walang pagkabigo ng organ o iba pang mga kaagad na nakamamatay na mga kondisyon, ngunit maaaring mabilis na maunlad ang mga ito kung ang kanilang presyon ng dugo ay hindi madaling kontrolin.

Pagpapagamot sa Hypertensive Urgency Treated

Ang layunin ay upang mabawasan ang presyon ng dugo bago bumuo ng karagdagang mga komplikasyon. Walang maliwanag na pinagkasunduan kung gaano kabilis ang presyon ng dugo ay dapat mabawasan, ngunit ang layunin ay karaniwang umaabot mula sa oras hanggang araw depende sa kalubhaan.

Habang ang regimen na ginagamit upang bawasan ang presyon ng dugo ay nakasalalay sa pasyente, kadalasan ay kinabibilangan ng paggamot:

Mahalaga na huwag ibaba ang presyon ng dugo nang masyadong mabilis, dahil ang mabilis na pagbawas ng presyon ng dugo ay maaaring makaputol ng suplay ng dugo sa utak, na humahantong sa pinsala sa utak o kamatayan.

Pag-iwas sa Hypertensive Urgency

Ang pinakamahalagang bagay na maaari mong gawin upang maiwasan ang hypertensive urgency ay ang kumuha ng iyong mga gamot sa presyon ng dugo ayon sa itinuro. Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sintomas na nakalista sa itaas, dapat mong makita ang isang doktor sa lalong madaling panahon. Kung hindi mo makita ang iyong sariling doktor, dapat mong isaalang-alang ang pagbisita sa isang emergency room na malapit sa iyong tahanan.

Pinagmulan:
Handler, J. Hypertensive Urgency. Journal of Clinical Hypertension, 2006 Jan; 8 (1): 61-4.
Cherney, D., Strauss, S. Pamamahala ng mga pasyente na may mga hypertensive urgencies at emerhensiya: Isang sistematikong pagsusuri ng panitikan. Journal of General Internal Medicine, 2002 Disyembre; 17 (12): 937-45.