Mga Patnubay sa Pag-screen para sa mga Sakit na Transmitted Sexually

Ano ang Kailangan Ninyong Maging Nasubukan para sa at Kailan

Palagi kang pumunta sa iyong ginekologo o iba pang mga doktor para sa iyong taunang check-up. Kung gayon, akala mo na gusto mong malaman kung positibo ka para sa isang STD. Ang bagay ay ... may isang magandang pagkakataon na mali ka. Maraming, kung hindi man, ang mga pribadong doktor ay hindi awtomatikong mag-screen para sa mga sakit na nakukuha sa sekswal. Maaari nilang suriin kung partikular mong hinihiling sa kanila. Gayunpaman, malamang na hindi nila kung hindi mo ginawa ang kahilingan.

Kaya, sa susunod na pagpasok mo para sa iyong taunang pagbisita, tanungin ang iyong doktor kung sila ay, o magiging, screening ka para sa mga STD. Pagkatapos, kung sasabihin nila oo, tanungin kung anong mga STD ang pinaplano nila sa pag-screen para sa iyo.

Kahit na ang mga doktor na regular na sumusubok sa kanilang mga pasyente, hindi kinakailangang subukan ang lahat ng mga karaniwang STD . May mga magandang dahilan upang hindi subukan ang mga herpes genital at HPV sa mga indibidwal na walang mga sintomas, Gayunpaman, may mga problema rin. Para sa isa, ang hindi pagsusuri para sa mga STD na ito ay maaaring magbigay sa ilang mga tao ng maling kahulugan ng seguridad. Samakatuwid, mahalagang malaman kung ano talaga ang mga sakit na mayroon ka at hindi pa nasubok. Sa katunayan, mahalaga din ito sa pag-alam sa huling oras na nasubok ka .

Ano ang dapat mong subukan para sa at kung gaano kadalas? Sa ilang mga antas, std screening ay depende sa iyong mga indibidwal na mga kadahilanang panganib . Gayunpaman, ang ilang pangkalahatang patnubay ay nasa ibaba:

I. Mayroong maraming mga STD na dapat subukan ng iyong doktor para sa bawat taon . Ang mga ito ay mga STD na ito ay mabuti upang masuri para sa bago magsimula ng isang bagong sekswal na relasyon :

II. Mayroon ding mga STD na dapat mong subukan para sa regular, ngunit hindi taun-taon.

III. May mga STD na kung saan ang pagsusuri ay hindi inirerekomenda sa pangkalahatan maliban kung alam mo na ikaw ay nailantad sa kanila. Dapat mo ring subukan para sa mga STD na ito kung mayroon kang mga sintomas:

IV. Sa wakas, may mga STD na Babae ay Dapat Tested Para sa panahon ng Pagbubuntis :

Pinagmulan:

> Workowski KA, Bolan GA; Centers for Control and Prevention ng Sakit. CDC Mga Alituntunin sa Paggamot sa Pagkakasakit ng Transmitted Sexually Transmitted Sex, 2015 . MMWR Recomm Rep. 2015 Hunyo 5; 64 (RR-03): 1-137