Receptionist ng Medikal na Tanggapan

Mga Tungkulin at Mga Kinakailangan sa Trabaho para sa isang Receptionist ng Medikal na Tanggapan

Ang isang receptionist ng medikal na tanggapan ay may pananagutan para sa mga pangunahing klerikal na gawain tulad ng pagsagot ng mga telepono, pagbati ng mga pasyente at mga bisita, at pag-iskedyul ng mga appointment sa isang propesyonal at napapanahong paraan. Karamihan sa mga medikal na receptionist ay nagtatrabaho sa isang opisina ng manggagamot, opisina ng dentista, ospital o iba pang pasilidad ng medikal.

Sa mas maliit na mga tanggapan, ang mga receptionist ng medikal ay maaaring maging responsable para sa parehong mga administratibo at klinikal na tungkulin.

Sa mas malaking tanggapan, maaari lamang silang maging responsable para sa mga tungkulin sa administratibo o klerikal. Ang posisyon ay maaari ring tinukoy bilang isang katulong na katulong sa medisina, medikal na katulong, resepsyonista, o administratibong propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan.

Mga Tungkulin sa Trabaho

Mga Kinakailangan sa Edukasyon

Edukasyon: Diploma sa mataas na paaralan o graduation equivalency degree (GED).

Kaalaman ng mga klinikal na pamamaraan ay karaniwang nakuha mula sa isang sertipiko o Associates degree sa isang klinikal na programa kabilang ang anatomya, pisyolohiya, phlebotomy, first aid, at medikal na terminolohiya.

Kaalaman ng mga pamamaraan sa opisina ay karaniwang nakuha mula sa isang sertipiko o Associate degree sa isang programa ng negosyo kabilang ang mga proseso at pamamaraan ng pamamalakad, paghahabol sa pagproseso, paghahanda ng mga chart ng pasyente, at mga pangunahing kasanayan sa computer.

Karanasan at Kasanayan

Karanasan: Para sa antas ng pagpasok, nakaraang administrasyon o karanasan sa pagtanggap ng opisina o isang minimum na isang taon na karanasan sa trabaho sa isang setting ng medikal na opisina.

Kasanayan: Pamantayan sa telebisyon, serbisyo sa customer, pangunahing salita at excel na programa, pamamahala ng oras, multi-tasking, organisasyon, pag-iiskedyul

Kabilang sa mga pinaka-kritikal na kakayahan ang:

Telepono ng Etiquette: Kapag tumawag ang isang pasyente, ang paraan kung saan ang mga tauhan ng front desk ay hawakan ang tawag sa telepono ay tumutukoy kung paano napagpansin ang pasilidad. Ang receptionist ng medikal na tanggapan ay dapat maging isang mabuting tagapakinig at mapanatili ang pagiging kompidensiyal bilang karagdagan sa pagkakaroon ng mabuting pag-uugali ng telepono.

Serbisyo sa Kostumer: Ang medikal na receptionist ay kadalasang ang unang kontak ng isang pasyente ay may pasilidad ng medikal. Ang pagbibigay ng mga pasyente ng personal na atensiyon ay maaaring maging isang mahabang paraan sa pagtatatag ng kanilang positibong karanasan sa pasilidad. Ang receptionist ay dapat magbigay sa mga pasyente ng isang mainit na maligayang pagdating kapag sila ay pumasok sa opisina. Kahit na hindi mo maaaring banggitin ng pasyente ang pasyente, ang pakikipag-ugnay sa kanila ay nagpapaalam sa kanila na alam mo ang kanilang presensya at makarating sa kanila sa lalong madaling panahon.

Kung ang pasyente ay nagdudulot ng isang problema sa resepsyonista, ito ay dapat na direksiyon sa pamamagitan ng pagdadala sa pansin ng nurse, clinician, o administrator kung naaangkop.

Average na suweldo

Ang median na suweldo para sa isang receptionist sa klinika ay $ 32,932 sa 2016. Ang halaga ng suweldo ay nag-iiba batay sa mga taon ng karanasan, edukasyon, at lokasyon ng trabaho. Gamitin ang Salary Wizard sa salary.com upang suriin ang average na suweldo para dito at iba pang mga trabaho sa medikal na tanggapan.

Mga Kasalukuyang Paglulunsad ng Trabaho

Maghanap ng mga kasalukuyang bakanteng trabaho para sa isang Medikal na Receptionist at katulad na mga posisyon.