Mga Tanong sa Surgery na Dapat Mong Itanong

1 -

Mga Tanong sa Surgery: Ano ang Kailangan Mong Malaman Bago ang Surgery
Pinagmulan ng Imahe / Getty Images

Mayroong maraming mahahalagang katanungan na dapat mong itanong bago magkaroon ng operasyon. Ang ilan ay dapat mong tanungin ang iyong siruhano, ang iba ay nangangailangan ng isang tawag sa iyo ng kompanya ng seguro, mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Ang listahan na ito ay maaaring makatulong sa iyo na makahanap ng isang kwalipikadong siruhano , pigilan ka na magkaroon ng operasyon na hindi kinakailangan at tulungan na gawin ang iyong daloy ng pagbawi nang maayos hangga't maaari.

Habang ang mga tanong na ito ay hindi angkop para sa bawat operasyon, maaari mong gamitin ang mga ito upang lumikha ng isang isinapersonal na listahan ng mga katanungan na dapat mong tanungin ang iyong sariling siruhano, mas mahusay na pagpapagana sa iyo upang matukoy kung ang operasyon ay tama para sa iyo at kung paano pinakamahusay na maghanda para sa pamamaraan.

Mga Tanong Para Tanungin ang Iyong Surgeon Tungkol sa Pamamaraang Kirurhiko:

Ano ang mga alternatibo sa pamamaraan na ito ?

Sa anong mga paraan magkakaiba ang aking buhay pagkatapos ng operasyong ito?

Ano ang tamang pangalan ng pamamaraan?

Ano ang mga panganib ng operasyon ?

Ano ang mga panganib ng anesthesia?

Ang mga panganib para sa akin ay mas malaki kaysa sa iba pang mga pasyente sa anumang dahilan?

Kinakailangan ba ang pamamaraan na ito? Ano ang mangyayari kung hindi ko sasabihin sa pagkakaroon ng operasyon?

Anong uri ng anesthesia ang ibibigay sa akin?

Ang pamamaraan ba ay isang gamutin?

Gaano katagal magaganap ang mga benepisyo ng pamamaraan?

Ito ba ay isang inpatient o outpatient procedure?

Anong uri ng tistis ang gagamitin? Ito ba ay isang bukas na pamamaraan o isang minimally invasive , o laparoscopic, pamamaraan ?

Anong gamot ang dapat kong gawin sa umaga ng aking operasyon?

Kailan ako dapat huminto sa pagkain bago ang aking pamamaraan ?

Mga Tanong Tungkol sa Mga Kredensyal ng Surgeon:

Sigurado ka board certified sa isang kirurhiko espesyalidad?

Gaano ka kadalas ginagawa mo ang pamamaraan na ito?

Kung kailangan mo ang operasyong ito, sino ang magiging iyong siruhano?

2 -

Higit pang mga Tanong Upang Tanungin ang iyong Surgeon
Surgeon In The OR. Larawan: © Christopher Furlong / Getty Images

Bilang karagdagan sa mga tanong na dapat mong tanungin sa iyong siruhano tungkol sa mga benepisyo at mga panganib ng iyong operasyon, dapat mo ring hilingin ang mga karagdagang tanong tungkol sa iyong pagbawi. Ang pagtukoy sa dami ng oras na ikaw ay malayo sa trabaho at mga aktibidad bago ka magkaroon ng pagtitistis ay makakatulong sa iyong mas mahusay na plano para sa mga isyu sa pananalapi at mga isyu sa trabaho sa panahon ng pagbawi bahagi ng iyong operasyon.

Mga Tanong Para Magtanong Tungkol sa iyong Surgery:

Anong uri ng pagkakapilat ang maaari kong asahan?

Mayroon bang anumang mga espesyal na tagubilin na tutulong sa pagpapabilis ng aking pagbawi?

Anong uri ng pag- aalaga ng pag- iinit ang inaasahan kong gawin pagkatapos ng operasyon?

Sa ilalim ng anu-anong mga sitwasyon ay nangangailangan ng aking pamamaraan sa outpatient na inamin sa ospital sa isang gabi?

Kailangan ko bang mag-ayos ng tulong o mga serbisyong pangkalusugan sa bahay sa panahon ng aking paggaling?

Anong uri ng pangangalaga sa follow-up ang kailangan ko?

Kailangan ko ba ng regular na pisikal na therapy pagkatapos ng operasyon?

Makakaapekto ba ako sa bahay pagkatapos ng pamamaraan?

Paano mapapangasiwaan ang aking sakit pagkatapos ng operasyon?

Paano mapapamahalaan ang aking diyabetis sa panahon at pagkatapos ng aking pamamaraan ?

Anong mga reseta ang kailangan kong gawin sa oras ng pagsunod sa aking operasyon?

Gaano katagal ako mangangailangan ng reseta ng gamot pagkatapos ng operasyon?

Maaari ko bang mapunan ang aking mga reseta bago ang operasyon upang makuha ang mga ito kapag bumalik ako sa bahay?

Gaano katagal ko inaasahan na nasa ospital?

Ano ang isang normal na paggaling tulad ng matapos ang pamamaraang ito?

Ano ang mga limitasyon sa aking aktibidad pagkatapos ng operasyon?

Kailan ako makakabalik sa trabaho?

Kailan ako makakabalik sa aking normal na gawain kasama ang ehersisyo?

Kailan ako makakakain at uminom pagkatapos ng operasyon ?

Mga Tanong Tungkol sa Mga Gastos ng Surgery:

Magkano ang gastos sa pamamaraan?

Ang gastos ba sa pamamaraan ay kasama ang OR time, anesthesia at testing?

Magagamit ba ang isang plano sa pagbabayad o diskwento kung ako ay nagbabayad ng sarili para sa operasyon ?

3 -

Mga Tanong Para Tanungin ang Iyong Kumpanya ng Seguro Bago ang Surgery
Anesthesia & Surgery. Larawan: © Andrew Olney / Getty Images

Bago magkaroon ng kirurhiko pamamaraan ay makakatulong upang makipag-usap sa iyong kompanya ng seguro o mga kumpanya upang matukoy ang antas ng iyong coverage at anumang gastos na personal mong maging responsable para sa pagbabayad. Bilang karagdagan, kung mayroon kang saklaw ng kapansanan sa pamamagitan ng iyong tagapag-empleyo o isang independiyenteng kompanya ng seguro, maaari kang maging karapat-dapat para sa mga benepisyo habang ikaw ay may operasyon at sa panahon ng iyong paggaling.

Mga Tanong na Itanong sa Iyong Mga Kompanya ng Seguro Bago ang Operasyon:

Magkano ang gugugulin sa akin ng pamamaraan matapos mabayaran ng seguro ang bahagi nito?

(Mga pangunahing pamamaraan) Ano ang maximum sa aking patakaran at ang pamamaraan na ito ay nakakatugon sa threshold na iyon?

Anong uri ng saklaw ang mayroon ako kung kailangan ko ng rehabilitation o home health care pagkatapos ng operasyon?

Ang anumang espesyal na kagamitan na kailangan ko pagkatapos ng operasyon, tulad ng oxygen, isang hospital bed o mga assistive device ay sakop?

Mayroon akong seguro sa kapansanan?

Magkano ang aking lingguhang / buwanang kapansanan sa benepisyo?

Kung ang aking paggaling ay mas matagal kaysa sa inaasahan kailan magsimula ang aking saklaw ng kapansanan?

Kung magkano ang aking mga gastos sa reseta pagkatapos ng operasyon ay inaasahang babayaran ko bawat buwan?

4 -

Mga Tanong Para Magtanong sa Trabaho Bago Magkaroon ng Surgery
larawan ng panaklong. Larawan: © Harrison Eastwood / Getty Images

Kung kailangan ng iyong operasyon na kumuha ng oras mula sa trabaho, may mga mahahalagang tanong na maaaring matulungan ng iyong departamento ng human resources sa sagot. Ang mga tanong na ito ay makakatulong sa iyo na matukoy ang iyong mga pagpipilian para sa oras na malayo sa trabaho, ang iyong seguro sa pagsakop sa pamamagitan ng iyong tagapag-empleyo at ang iyong pagbabalik sa trabaho.

Mga Tanong na Itanong sa Iyong Tagapag-empleyo Bago ang iyong Surgery:

Gaano karaming oras ang may sakit para sa aking operasyon at pagbawi?

Mayroon ba akong saklaw ng kapansanan kung ang aking pagbawi ay mas matagal kaysa sa inaasahan? Kailan matatapos ang aking mga benepisyo kung hindi ako makababalik sa trabaho?

Maaari ko bang gamitin ang aking sakit / bakasyon oras upang gumawa ng up ang pagkakaiba sa pagitan ng aking normal na pay at kung ano ang aking tatanggap bilang isang pagbabayad ng kapansanan?

Maaari ko bang gamitin ang oras ng bakasyon pati na rin ang oras ng sakit para sa aking operasyon at pagbawi?

Makakaapekto ba ang aking trabaho kung ang aking paggaling ay mas matagal kaysa sa inaasahan?

Magagawa ba ninyong matutuluyan ang aking mga espesyal na pangangailangan (wheelchair, crutches, cane, limitadong oras ng trabaho) pagkatapos ng operasyon?

Ano ang balanse sa aking prepaid na healthcare account?

5 -

Mga Tanong sa Pag-opera Para sa Mga Tauhan ng Ospital at Mga Manggagawa ng Social
Tatlong Surgeon Sa Surgery. Larawan: © Janice Airey / Getty Images

Kung nagkakaroon ka ng pamamaraan sa isang ospital, ang mga kawani ng panlipunang trabaho at iba pang mahahalagang miyembro ng tauhan ay maaaring maging malaking tulong sa iyo. Matutulungan ka ng mga social worker na malaman kung ikaw ay karapat-dapat para sa mga benepisyo ng gobyerno o iba pang mga programa upang matulungan kang magbayad para sa iyong operasyon. Maaari din nilang matulungan kang ayusin ang anumang uri ng kagamitan o pisikal na therapy / rehabilitasyon na maaaring kailangan mo sa sandaling ikaw ay mapalabas.

Mga Tanong na Magtanong ng mga kawani ng Hospital at mga Social Worker Bago ang Surgery:

Kwalipikado ba ako para sa Medicare o Medicaid?

Ang aking serbisyo bilang isang beterano ay nagbibigay sa akin ng karapatan sa anumang mga benepisyo sa pangangalagang pangkalusugan?

Kwalipikado ba ako para sa anumang mga programa sa tulong pinansiyal na ibinigay ng ospital?

Kung ako ang self-paying maaari ko bang bayaran ang insurance rate?

Kung ako ay nagbabayad ng sarili ay may magagamit na plano ng diskwento o isang programa sa pag-install?

Kung hinihiling ko na manatili sa isang rehabilitasyon pasilidad pagkatapos ng aking pamamaraan ay makakatulong ka sa mga kaayusan na iyon?

Mayroon bang mga limitasyon sa mga bisita o oras ng pagbisita?

Kung kailangan ko ng mga kagamitang medikal, tulad ng oxygen o assistive device pagkatapos ng operasyon, magagawa mo bang makatulong sa mga kaayusan na iyon?

Mayroon bang bayad para sa paradahan kung ako, o ang aking pamilya, ay nag-park sa ospital? Ang bayad ba para sa mga pasyente o ang diskwento ay magagamit?

6 -

Mga Tanong Para Magtanong ng mga Kaibigan at Pamilya Bago ang Operasyon
Surgeon At Work. Larawan: © Christopher Furlong / Getty Images

Kung nagkakaroon ka ng operasyon, maaaring kailanganin mong umasa sa iyong mga kaibigan at pamilya para sa kaunting tulong kaysa sa karaniwan mong gusto. Ang listahan na ito ay makakatulong sa iyo na matandaan ang iba't ibang mga bagay na maaaring kailangan mo ng tulong, kabilang ang mga rides, gawaing-bahay na nangangailangan ng higit pang pag-aangat kaysa sa pinahihintulutan at pangangalaga sa alagang hayop.

Mga Tanong na Itanong sa Iyong mga Kaibigan at Pamilya Bago ang Operasyon:

Magagamit ka ba upang dalhin ako sa ospital para sa aking operasyon?

Magiging available ka ba para kunin ako at dalhin ako sa bahay mula sa ospital?

Magiging handa ka bang panoorin ang aking mga anak habang ako ay may operasyon / ospital?

Kung kailangan ko ng tulong sa childcare / lifting / personal care / light housework / paglalakad ng aking mga alagang hayop ay makukuha mo ba?

Kung kailangan ko ng tulong sa pagkuha ng mga appointment / doktor therapy ay magagamit mo?

Habang nasa ospital ako sa pagbawi mula sa operasyon maaari mo bang pag-aalaga ang aking mga alagang hayop?

Babaguhin ba ninyo ang pagbisita sa aking pamamalagi sa ospital?

7 -

Mga Tanong Para Tanungin ang iyong Plastic Surgeon
Innocenti / Getty Images

Kapag may plastic surgery ay napakahalaga na magtanong ng mga angkop na katanungan ng siruhano. Sa maraming mga kaso, ang mga pasyente na may mahinang resulta pagkatapos ng pamamaraang nalaman mamaya na ang doktor ay walang pagsasanay sa plastic surgery.

Upang maiwasan ang mga mahihinang resulta, ito ay lalong mahalaga upang matiyak na ang iyong surgeon na iyong pinili ay may mga naaangkop na kredensyal at karanasan upang maisagawa ang pamamaraan. Nakatutulong din kung ang siruhano ay gumaganap ng pamamaraang madalas, dahil naipakita na mag-ambag sa pangwakas na kinalabasan.

Mga Tanong Para Magtanong bago ang Plastic Surgery:

Bakit ang pamamaraan na ito ang pinakamainam para sa akin, sa halip na isang katulad?

Sigurado ka board certified sa plastic surgery?

Gaano kadalas ginagawa mo ang pamamaraan na ito?

Mayroon ka bang mga pasyente na mga surgeon?

Mayroon ka bang bago at pagkatapos ng mga larawan ng iyong trabaho?

Kung hindi mo maisagawa ang aking operasyon, sino ang iyong inirerekomenda?

Nasasangkot ka ba sa pagtuturo / edukasyon ng mga residente o mga kredensyal na plastic surgeon?

Anong uri ng anesthesia ang gagamitin?

Paano ko mapapababa ang aking panganib ng pagkakapilat ? Ano ang maaari mong gawin upang mabawasan ang aking panganib ng pagkakapilat?

Magagawa ba akong umuwi kapag ako ay gising mula sa operasyon?

Magagawa ba ang aking operasyon sa isang klinika sa pagtitistis o isang ospital?

Gaano katagal ang mga benepisyo ng operasyon? Ang mga resulta ay permanente?

Gaano katagal ko inaasahan na maging malayo sa trabaho / normal na aktibidad?

Magkakaroon ba ako ng nakikita na pamamaga o bruising na maaaring pumigil sa akin na bumalik sa trabaho?

Maaari bang ulitin o baligtad ang pamamaraang ito?

Magkano ang gastos sa pamamaraan sa kabuuan, kabilang ang kawalan ng pakiramdam, mga pagsubok sa lab at anumang iba pang mga gastos.

Ano ang mga pinaka-karaniwang komplikasyon ng operasyon na ito ?

Paano ko maaasahan na mapabuti ang aking hitsura sa pamamaraang ito?

Ano ang isang makatotohanang inaasahan tungkol sa kinalabasan ng operasyon?

Anong karagdagang mga gastos ang maaari kong asahan kung kailangan kong manatili sa ospital sa isang gabi?

Mayroon bang plano sa pagbabayad o financing na magagamit?

8 -

Pinagmulan:

Pinagmulan:

Mga Tanong na Magtanong Bago ang Surgery. University of Maryland Medical Center. http://www.umm.edu/surgery-info/questions.htm